Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Räddningstjänsten ska inte syssla med integration

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd Malmö. Foto: PETER KROON
Rickard Åhman-Persson (SD), ledamot direktionen Räddningstjänst Syd. Foto: PETER KROON
Nima Gholam Ali Pour (SD), ersättare direktionen Räddningstjänst Syd. Foto: PRESSBILD

Medlemskommunerna i Räddningstjänst Syd kan komma att motsätta sig högre medlemsavgifter om inte kärnverksamheten renodlas. SD förstår fullt ut att brandstationer är viktigare för en räddningstjänst än vad integrationsprojekt är, skriver flera sverigedemokrater i Malmö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Räddningstjänsten Syd är en av Skånes viktigaste samhällsinstitutioner. I och med att risken för bränder har ökat under somrarna, kommer räddningstjänstens betydelse öka. Samtidigt har Räddningstjänsten Syd en bräcklig ekonomi. 

 

För år 2018 budgeterade Räddningstjänst Syd ett underskott på 4,4 miljoner kronor. Underskottet blev till ett överskott huvudsakligen genom att Räddningstjänsten Syd fick ekonomiskt stöd på grund av sin delaktighet i projektet Tryggare Malmö. Samt för ersättning som räddningstjänsten mottog när man hjälpte till att släcka skogsbränder i andra delar av landet under sommaren 2018.

 

Förvisso prognostiseras det ett överskott för 2019, på 1,1 miljoner. Däremot, så som verksamheten ser ut i dag, kommer det finnas ett budgetunderskott på 10 miljoner i nästa års budget. Detta kan innebära att brandstationer tvingas läggas ner.

 

Räddningstjänsten Syd är räddningstjänst i kommunerna Malmö, Burlöv, Eslöv, Kävlinge och Lund. Sverigedemokraterna i Malmö menar att det är oacceptabelt att genomföra nedskärningar som skulle försämra räddningstjänstens förmåga att förebygga olyckor, genomföra räddningsinsatser eller släcka bränder. Det innebär i slutändan att medlemsavgifterna måste höjas och kommuner måste betala mer för att se till att kommuninvånarna har tillgång till en räddningstjänst av högsta kvalitet.

 

Däremot har vi sverigedemokrater förståelse för att vissa medlemskommuner inte vill betala mer i medlemsavgift och andra kommuner inte vill bli en del av Räddningstjänsten Syd när räddningstjänsten har vissa verksamheter som de flesta inte uppfattar som räddningstjänstens uppdrag. 

 

Ett exempel på detta är att Räddningstjänsten Syd under 2018 genomförde ett brandambassadörsprogram i samarbete med Mosaikskolan i Malmö. Mosaikskolan är en mottagningsskola för nyanlända. En dag i veckan under fem veckor träffade personalen en handfull ungdomar för att utbilda dem inom brandskydd. De utbildade brandambassadörerna skulle sedan utbilda andra elever på skolan. 

 

Det är inget fel på detta koncept. Däremot blir det märkligt när Räddningstjänsten Syd har brist på resurser och pratar om att lägga ner brandstationen i Löddeköpinge, men samtidigt arrangerar något som gränsar till ett integrationsprojekt i Malmö. 

 

Om man då är en kommun som inte behöver specifika brandambassadörsprogram för nyanlända och inte har alla de speciella behov som Malmö har, framstår detta brandambassadörsprogram som en merkostnad som Malmö Stad har lagt på Räddningstjänsten Syd. SD förstår fullt ut att brandstationer är viktigare för en räddningstjänst än vad integrationsprojekt är. 

 

Under 2018 var Räddningstjänsten Syd värd för den första nordiska konferensen för att främja mångfald och jämställdhet inom räddningstjänsten. På konferensen skulle det ”presenteras exempel på hur jämställdhet, mångfald och socialt förebyggande arbete kan bidra till att minska olyckorna i samhället”, enligt Nordisk Information för Kunskap om Kön (NIKK), som beviljat medel till Räddningstjänsten Syd för att hålla konferensen. 

 

Föga förvånande hölls konferensen i Malmö. 

 

Om Räddningstjänsten Syd har råd att ta på sig dessa merkostnader som inte ingår i den allmänna uppfattningen av vad en räddningstjänst ska göra, finns det en risk att medlemskommunerna inte kommer vilja betala en högre avgift. Många av kommunerna har inte de trendiga storstadsambitioner som alltför många av politikerna i Malmö har. I mindre kommuner så vill man helt enkelt att brandmännen ska dyka upp när det brinner och fullgöra sitt uppdrag. Så tycker även gemene man i Malmö. 

 

Sverigedemokraterna uppmanar därför direktionen i Räddningstjänsten Syd att renodla sitt uppdrag och samla stöd för en högre medlemsavgift genom att verkligen visa att räddningstjänstens utgifter är absolut nödvändiga för alla medlemskommuner. Detta kan man göra genom att avveckla verksamheter som följer politiska trender i Malmö och inte hör hemma i en räddningstjänst.

 

Magnus Olsson (SD)

Oppositionsråd Malmö

 

Rickard Åhman-Persson (SD)

Ledamot direktionen Räddningstjänst Syd

 

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ersättare direktionen Räddningstjänst Syd