Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Rädda Bunkeflo kyrka

Rädda Bunkeflo kyrka genom renovering under flera år i stället för att riva den K-märkta byggnaden, skriver flera sverigedemokrater. Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Nima Gholam Ali Pour Ledamot i Malmö pastorats kyrkoråd (SD) Foto: PRESSBILD
Lisbeth Persson Ekström Ledamot i Malmö pastorats kyrkofullmäktige (SD) Foto: PETER KROON
Jonas Andersson (SD), ledamot i riksdagens kulturutskott. Foto: PRESSBILD
Aron Emilsson Kulturpolitisk talesperson (SD) Foto: RIKSDAGEN

Bunkeflo kyrka är K-märkt och bör bevaras genom långsiktig och varsam renovering. Kyrkan bör inte rivas. Vår bild av läget är att det folkliga stödet för att bevara byggnader av detta snitt är stort, skriver flera sverigedemokrater.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Bunkeflo kyrka är en kyrka i Limhamns församling som är skyddad enligt kulturmiljölagen, med andra ord K-märkt. Att kyrkan är skyddad innebär att den enligt lag har ett kulturhistoriskt värde och därmed inte får ändras på väsentligt, utan tillstånd från länsstyrelsen.

 

Våren 2017 beslutade Malmö pastorats kyrkoråd att stänga ner Bunkeflo kyrka då det på grund av bristfälligt underhåll fanns skaderisk med nedfallande tegel. Den 3 juni i år tog kyrkorådets arbetsutskott, bestående av nomineringsgrupperna Socialdemokraterna och POSK, beslutet att föreslå för kyrkorådet att hos domkapitlet och länsstyrelsen anhålla om rivning av Bunkeflo kyrka. Detta är mycket olyckligt.

 

Sverigedemokraterna har i stället verkat för en renovering av Bunkeflo kyrka, bland annat genom att lämna in en motion till kyrkofullmäktige där vi kräver att kyrkorådet tar fram en handlingsplan på hur pastoratet kan finansiera renoveringen av kyrkan.

 

De andra nomineringsgrupperna i Malmö pastorats kyrkofullmäktige har försökt framställa det som att det är omöjligt att renovera Bunkeflo kyrka. Detta är inte sant. Malmös förra kyrkoherde skriver i ett brev från den 13 augusti 2018 till kyrkorådet, att det finns tre handlingsalternativ när det gäller Bunkeflo kyrka: Att låta kyrkan förfalla, att riva kyrkan eller att successivt under ett tiotal år restaurera kyrkan med hjälp av kyrkoantikvarisk ersättning. 

 

Att dela upp kostnaden för renoveringen av kyrkan under en längre period är exakt vad vi förespråkat. Att renovera Bunkeflo kyrka under en tioårsperiod skulle kosta 7,5 miljoner kronor per år. År 2018 hade Svenska kyrkan i Malmö ett överskott på 11 miljoner kronor i en budget där verksamhetens kostnader var 415 miljoner kronor. Därmed kan man konstatera att renoveringen av Bunkeflo kyrka inte kommer att belasta Malmö pastorats budget nämnvärt om renoveringen sker under en längre period. 

 

Vidare har stiftsantikvarien i Lunds stift, i möte med Bunkeflos verksamhetsråd meddelat att det inte finns sådana skador på kyrkan att den är obrukbar. Genom några mindre åtgärder kan man öppna kyrkan igen och genomföra renoveringen gradvis.

 

Fallet Bunkeflo kyrka är även intressant ur ett nationellt politiskt perspektiv vad gäller bevarandet av kyrkligt kulturarv. SD har i åratal varit det enda parti i riksdagen som har velat höja den kyrkoantikvariska ersättningen från staten till Svenska kyrkan, detta från dagens 460 miljoner kronor per år som varit rådande ett antal år, till 900 miljoner kronor per år. En sådan höjning skulle kunna innebära väsentligt förbättrade möjligheter för församlingar att kunna få den ersättning som behövs för att rädda viktiga kulturvärden för framtiden, som exempelvis de i Bunkeflo kyrka.

 

Ett annat perspektiv på rivningshotet mot den aktuella kyrkan är att det är en vacker byggnad rent arkitektoniskt, en kyrka från sent 1800-tal i nygotisk stil, tillverkad av tegel från Skåne. Vår bild av läget är att det folkliga stödet för att bevara byggnader av detta snitt är stort. Denna typ av rivningar är mycket kontroversiella. 

 

Sverigedemokraterna vill att Sverige i högre grad bygger det gemene man faktiskt vill ha. Genom att utreda hur medborgarna kan få större inflytande över utformningen av arkitekturen i de offentliga miljöer som de vistas i, skulle vi kunna få ett Sverige som upplevs som vackrare av sina medborgare. För att påverka utformning av arkitektur och offentliga miljöer har vi bland annat förslag om att införa demokratiskt valda råd i kommunerna.

 

För att rädda Bunkeflo kyrka har vi startat en namninsamling för att visa hur stort stödet är för att renovera i stället för att riva. Med tillräcklig beslutsamhet om att värna vacker arkitektur tillika kulturarv, kan vi bevara det för framtida generationer. Sverige behöver fler vackra byggnader – inte färre.

 

Nima Gholam Ali Pour (SD) 

Ledamot i Malmö pastorats kyrkoråd

 

Lisbeth Persson Ekström (SD)

Ledamot i Malmö pastorats kyrkofullmäktige

 

Jonas Andersson (SD) 

Ledamot i riksdagens kulturutskott

 

Aron Emilsson (SD) 

Kulturpolitisk talesperson