Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Programmering viktigare att lära sig än fotbollens historia

Magnus Sjöholm, tf regionchef Unionen Sydväst.
Foto: PRESSBILD

Skånska riksdagsledamöter måste agera för att regeringen ska ge universiteten i Lund och Malmö uppdrag att ge relevant vidareutbildning. Våra medlemmar har mer nytta av kurser om projektledning än fotbollens historia, skriver Magnus Sjöholm, tf regionchef Unionen Sydväst.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vi står inför utmaningar på arbetsmarknaden av sällan skådat slag. Digitalisering och artificiell intelligens förändrar dramatiskt vårt sätt att arbeta, hur vi organiserar arbetet och automatiserar jobb i en omfattning vi inte trodde var möjligt för bara några år sedan. Vi ser också hur plattformsekonomin gör intåg på den svenska arbetsmarknaden, hur gränserna mellan arbetsgivare och arbetstagare suddas ut och hur nya ”flexibla” anställningar skapas. Det finns stor anledning att diskutera och fundera på hur vi bäst tar oss an effekterna av den nya tekniken.


Samtidigt som dialog, erfarenhetsutbyte och vidgade perspektiv bidrar till svar på morgondagens komplexa frågor finns det konkreta åtgärder som behöver genomföras redan i dag för att stärka den digitala kompetensen i Skåne.


För det första måste företagen se till att kontinuerligt vidareutbilda sina anställda. Kompetensinventering och löpande utbildningsinsatser stärker inte bara företagens konkurrenskraft utan är också ett sätt att skapa trygghet bland de anställda. Den höga förändringstakten och känslan av otillräcklighet skapar nämligen stress, press och övertid vilket ofrånkomligen leder till ohälsa och sjukskrivningar. 


Det är också av största vikt att företagen prioriterar det systematiska arbetsmiljöarbetet och uppdaterar det till dagens digitaliserade arbetsmarknad. I dag är vi omgivna av IT-system som inte sällan strular, är tillgängliga när och var som helst och vi mår dåligt av att inte ha den kompetens som arbetet kräver i dag eller i morgon. Allt detta måste arbetsmiljöarbetet ta fasta på. 


Även våra regionala riksdagsledamöter behöver agera. Bland annat måste de verka för att regeringen ger universiteten i Lund och Malmö konkreta uppdrag att erbjuda fler relevanta utbildningar på distans, del- och kvällstid. Vilka kurser som bäst utvecklar den digitala kompetensen skiljer sig åt mellan individer och branscher men vi kan konstatera att våra medlemmar i sina yrkesroller har betydligt större nytta av enklare programmering, projektledning, innovation och kreativitet än fotbollens historia, grekiska och religionshistoria som är några av de deltidskurser som i höst erbjuds i Lund och Malmö. 


Frågan om kompetensutveckling och det livslånga lärandet är emellertid inte bara lärosätenas ansvar, även yrkeshögskolan måste erbjuda fler enstaka kurser och kortare utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Frågan är så pass viktig att alla utbildningsanordnare har en roll att fylla även om vissa avancerade vidareutbildningar – exempelvis när det gäller artificiell intelligens – kräver den forskningsanknytning som finns vid universiteten.


Dessutom behöver studiemedelssystemet ses över och anpassas så att det bättre passar dagens yrkesverksamma. Många som vill vidareutbilda sig hindras av regler kring ålder, fribelopp och en så pass sänkt realinkomst att det påverkar deras möjligheter att försörja familj, betala lån och bo kvar där de bor i dag. Även i denna fråga önskar vi se ett större engagemang från regionens politiker.


Detta är bara några av de åtgärder som behöver genomföras och kanske handlar den utbredda senfärdigheten om att näringsliv och politik har för lite kunskap om frågorna och därmed inte inser allvaret? 


Om så är fallet vet jag inte, men jag hoppas se många på ”The Festival” där Unionen Sydväst tillsammans med bland annat Lunds universitet kommer att prata om artificiell intelligens, ledarskap och om hur tillgången till internet och smartphones faktiskt inte bara påverkar de anställda utan också kan ha negativt effekt på företagens produktivitet och ekonomi. Detta är bara några av de frågor vi tillsammans behöver ta höjd för. Den skånska konkurrenskraften är vårt gemensamma ansvar.


Magnus Sjöholm 

Tf regionchef Unionen Sydväst