Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Prioritera ungas psykiska hälsa

Teodor Lundvall, distriktsordförande CUF Skåne. Foto: PRESSBILD
Stefan Sarmes, distriktsordförande KDU Skåne Foto: PRESSBILD
John Eklöf, distriktsordförande MUF Skåne. Foto: Privat
Frida Jansson, distriktsordförande LUF Skåne. Foto: Privat

Alla skånska skolor borde ha en egen kurator, skriver de fyra ledarna för alliansens ungdomsförbund.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

De senaste tio åren har den psykiska ohälsan bland unga 10-24 år nästan fördubblats. Den psykiska ohälsan håller på att bli vår tids stora folksjukdom. Därför kräver CUF Skåne, MUF Skåne, LUF Skåne och KDU Skåne att kommande styre i region Skåne gör mer för att se till att färre unga mår dåligt.

 

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland män 15-44 år. Varje fall av självmord är ett misslyckande från samhället. Det är alldeles för vanligt att unga tjejer upplever prestationsångest, vilket ofta leder till ätstörningar. Det finns så mycket mer vi kan göra och alldeles för lite görs. Det är dags att vår hälsa och psykiska mående prioriteras mycket högre.  Därför presenterar Ung Allians Skåne gemensamma krav på kommande styre i regionen för att vända utvecklingen. Vi måste lägga det partipolitiska käbblet åt sidan när unga tar sitt liv till följd av alldeles för långa köer.

 

För att lösa krisen som svensk psykiatri befinner sig i måste vi lägga betydande resurser på att anställa fler, öka kvalitén och korta köer. Därför presenterar vi fyra konkreta krav på kommande styre i region Skåne:

 

1. Tillgång till elevhälsan varje dag

Elevhälsan ska inte bara bestå av en kurator som besöker skolan en förmiddag var tredje vecka. Vi vill därför att alla skolor ska ha en egen kurator, som elever ska ha möjligheten att träffa varje dag. Med minst en kurator på varje skola skapar vi möjligheter till personliga band mellan elevhälsoteam och elever, vilket är oerhört viktigt för att skapa förtroende.

 

2. Kontinuerliga psykiska hälsokontroller

För att också upptäcka psykisk ohälsa vill vi införa psykiska hälsokontroller för alla elever, hos elevhälsan. På samma sätt som fysiska hälsokontroller sker där vikt, längd och andra parametrar mäts vill vi att elevernas psykiska mående ska följas upp. Vi tror att det är en viktig del i att upptäcka psykisk ohälsa i ett tidigt stadium, men också skapa ytterligare en väg för unga att dela med sig.

 

3. 14 dagars garanti till BUP

Dagens vårdgaranti innebär ett mål på att 80 procent av alla unga som söker sig till barn- och ungdomspsykiatrin ska få en första behandling inom 30 dagar. Tyvärr uppnås inte ens detta lågt ställda mål i alla delar av landet. För en ung person som söker hjälp ska inte behöva vänta i en månad på hjälp. Därför vill vi avsätta betydligt mer resurser och garantera alla unga en första behandling inom 14 dagar. Långa köer riskerar att förvärra mångas situation. Unga ska inte behöva lida på grund av byråkratiska system och kraftig underfinansiering.

 

4. Mobila ungdomsmottagningar

 

Hjälpen måste finnas tillgänglig för ungdomar i hela Skåne, året runt. I de delar där det bor för få för att starta en ungdomsmottagning, vill vi se mobila ungdomsmottagningar. Region Skåne har redan investerat i en lastbil som åker runt i olika delar av regionen. Den verksamheten vill vi utöka och få fram fler mobila mottagningar som kan vara på plats i olika delar samtidigt. Dessa kommer även kunna komplettera de vanliga ungdomsmottagningarna samt BUP under sommaruppehåll. Ungas psykiska hälsa anpassas inte efter mottagningarnas öppettider.

 

Vi tänker inte kompromissa med våran och andra ungas psykiska hälsa. Därför kräver vi av kommande styre i Skåne, såväl alliansen som de rödgröna, att dessa frågor prioriteras högre. Varje självmord är ett misslyckande från samhället.

 

Teodor Lundvall

Distriktsordförande CUF Skåne

 

John Eklöf

Distriktsordförande MUF Skåne

 

Stefan Sarmes

Distriktsordförande KDU Skåne

 

Frida Jansson

Distriktsordförande LUF Skåne

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!