Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Primärvården måste vara basen för skånsk sjukvård

Anna Jähnke (M), kommunalråd i Helsingborg. Foto: PRESSBILD
Ulrika Heindorff (M), sjukvårdspolitiker i Region Skåne. Foto: MIKAEL PERSSON

Låt oss testa viss skånsk sjukvård i regi av vårdprofessionen, skriver de moderata regionpolitikerna Anna Jähnke och Ulrika Heindorff.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Den skånska vården står inför ett antal utmaningar. Det handlar i synnerhet om växande köer och en ekonomi i förfall. För att komma till bukt med detta krävs flera olika typer av insatser. En av dem är att organisera sjukvården på ett smartare och mer effektivt sätt. 

 

I dag är den skånska vården sjukhustung, ungefär 75 procent av vården sker inne på sjukhusen. Den nationella utredningen ”Effektiv vård” som leddes av Göran Stiernstedt, slår fast att primärvården ska utgöra basen i den svenska hälso- och sjukvården. Vi delar den uppfattningen. Framförallt eftersom det skulle göra det bättre för patienterna. Dels genom att den mesta vården skulle ske på vårdcentralen och därmed slipper patienten besöka sjukhuset i onödan, och dels för att det skulle avlasta sjukhusvården så att den kan fokuseras mot akuta och högspecialiserade insatser och hålla hög kvalitet när den väl behövs.

 

Vi i Allians för Skåne hade därför i vår budget för 2018 ökat primärvårdens budget med 221 miljoner. Det är mer än dubbelt så mycket som i den rödgröna budgeten, vilken tyvärr blev den som kommer gälla för Region Skånes verksamheter. 

 

Vi vill att primärvårdens andel på sikt ska uppgå till en fjärdedel av sjukvårdsbudgeten. Allians för Skåne vill också fördubbla anslagen till Centrum för primärvårdsforskning fram till 2020. Om primärvården ska bli basen i den svenska sjukvården framöver är det viktigt att vi kopplar forskning till detta område.

 

Valfriheten i den skånska primärvården är en viktig faktor i arbetet för att höja kvaliteten. Det framgår inte minst av de mätningar som görs för att kartlägga hur nöjda skåningarna är med sin vårdcentral. Resultatet talar ett tydligt språk – de privata vårdgivarna i Skåne är uppskattade och håller hög kvalitet. Bland de tjugo vårdcentraler som placerar sig bäst i frågan om patienternas nöjdhet är femton drivna av en privat vårdgivare. Motsvarande siffra bland de tio sämsta vårdcentralerna är tre. Det innebär att endast 25 procent av de vårdcentraler där patienterna är mest nöjda är drivna i offentlig regi, och av de vårdcentraler som patienterna är minst nöjda med är den siffran hela 70 procent. Dessa siffror visar inte minst på att de privata vårdgivarna utgör en viktig del av den skånska primärvården och att de för skåningarnas skull måste värnas och ses som en självklar del av vården. Det är därtill omöjligt att inte dra slutsatsen att Region Skåne har ett arbete framför sig för att höja kvaliteten på de offentligt drivna vårdcentralerna.

 

Personalen är avgörande i arbetet med att utveckla den skånska vården. Vi har besökt vårdcentraler runtomkring i Skåne för att lyssna på personalen och få deras bild av de utmaningar och möjligheter skånsk vård har. Det är personalen som bäst känner sin verksamhet och vi tror att professionsstyrda sjukhus och vårdcentraler hade släppt lös initiativkraften. Region Skåne ska vara en bra arbetsgivare och använda medarbetarnas idéer och initiativförmåga på bästa sätt. Det ska naturligtvis göras i vardagsarbetet på alla enheter, men också i form av att underlätta för anställda att ta över verksamhet. Det kan handla om en enskild avdelning på ett sjukhus eller en vårdenhet. För att bygga framtidens sjukvård ska Region Skåne vara öppet för att viss vårdverksamhet får ledas av professionen. Vi vill inleda ett försök där ett av Skånes sjukhus ska drivas av professionen själv och påbörja förberedelserna för att vård vid två av de skånska sjukhusen ska upphandlas. Utöver det vill vi att personalen ska få ta över driften av minst två av Region Skånes vårdcentraler.

 

Moderaterna och alliansen har en klar vision för den skånska vården. En vision där primärvården utgör basen i en tillgänglig hälso- och sjukvård av god kvalitet, där patienterna känner sig trygga med att deras behov tillgodoses. Vi vill ha en mångfald av vårdgivare där kvalitet är det som räknas, där personalen har mer makt och inflytande och patientens behov står i centrum. Skåningarna ska kunna förvänta sig en sjukvård i världsklass.

 

Anna Jähnke (M)

Ledamot i regionfullmäktige samt kommunalråd i Helsingborg

 

Ulrika Heindorff (M)

Ledamot i regionfullmäktige samt vice ordförande i beredningen för primärvård och psykiatri

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!