Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Politiken måste planera för ökad bilism

En stor majoritet av skåningarna svarar i en Skop-undersökning att politikerna troligen eller absolut inte planerar rätt för den växande bilismen, skriver KAK.Foto: SHUTTERSTOCK
Jacob Laurin, ordförande för KAK Södra.Foto: PRIVAT
Wilhelm Douglas, generalsekreterare för KAK.Foto: PRESSBILD

De skånska politikerna måste lyssna mer under den kommande mandatperioden för att skapa ett större förtroende för trafikplaneringen. I en Skop-undersökning som vi låtit göra i Skåne svarar 76 procent att politikerna troligen eller absolut inte planerar rätt för den ökande biltrafiken, skriver representanter för Kungliga Automobilklubben.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Valet är över och vi kan se tillbaka på en valrörelse där frågor om infrastruktur spelade en viktig roll i den skånska valrörelsen, inte minst frågan om utbyggnad av E6. Detta är en angelägen fråga och det är viktigt att Skånes pulsåder byggs ut så att kapaciteten ökar och att trafiksäkerheten blir bättre, vilket Kungliga Automobil Klubben (KAK) länge arbetat för.

 

Men samtidigt är det viktigt att debatten inte stannar vid enskilda frågor som denna. Med tanke på hur viktigt transporter är för att samhället ska fungera, och hur dyra investeringar i ny infrastruktur är, borde fler höja blicken och ställa sig frågan om vart vi egentligen är på väg i ett längre perspektiv? Hur ska framtidens mobilitet planeras? Är Malmö och Skåne inne på rätt väg?

 

I dagsläget kan det konstateras att bilförsäljningen slår rekord. Tack vare ny teknik blir utsläppen samtidigt lägre – trots en ökning av antalet fordon i absoluta tal. Bilarna blir också allt säkrare och tystare. Människor uppskattar uppenbarligen den frihet som personbilen erbjuder. Detta måste naturligtvis de politiska makthavarna planera för. Medborgarna måste känna förtroende för de beslut som fattas.

 

KAK har genom en valenkät frågat samtliga partier som sitter i kommunfullmäktige i Malmö om hur de tänker möta behovet från framtidens bilism. Visst varierar det mellan de olika partierna, men det är tydligt att det finns en relativt bred politisk enighet om att planeringen ska styra människor att köra mindre bil. Tyvärr valde inte alla partier att svara, men detta är vad vi kan utläsa av de svar vi fått. 

 

För att få veta vad invånarna i Skåne tycker undersökte KAK också genom en Skop-undersökning hur invånarna anser att politikerna sköter planeringen för att möta behovet från den växande bilismen. Tyvärr är det mycket tydligt att den största andelen av skåningarna inte är nöjda med utvecklingen. Bara en av fem, 21 procent, anser att politikerna planerar rätt inför den växande bilismens behov. En stor majoritet, 76 procent, svarar att politikerna troligen eller absolut inte planerar rätt. Det spelar ingen roll vilket parti man sympatiserar med, en majoritet är missnöjda hos alla partier.  

 

Det råder alltså ingen tvekan om att det finns en klyfta mellan skåningarnas sätt att se på trafikplaneringen och ansvariga myndigheters och makthavares sätt att göra det. Detta riskerar att resultera i en konflikt mellan beslutsfattarna och vanliga människor som behöver bilen i sin vardag. 

 

Man kan då ställa sig frågan om det inte är rätt att styra människor att resa mer kollektivt i takt med urbaniseringen? Men det finns flera trender, som syns i hela västvärlden, vilka talar för att det snarare kommer att behövas mer av allt resande, inte bara vissa transportsätt. 

 

Det tyska institutet för mobilitetsforskning (IFMO) har listat faktorer som påverkar framtidens mobilitet. Viktiga saker är här att antalet singelhushåll ökar, antalet ensamstående föräldrar med barn ökar, antalet äldre ökar och antalet delade resor med flera ärenden per resa ökar. Arbetsmarknaden blir också mer diversifierad med mer flexibla arbetstider. Samtidigt pågår en utveckling av självkörande fordon som kommer att göra att fler, även de som inte har körkort, kommer att kunna ta del av individuella transportsätt. Till detta ska läggas det ökade välståndet som ökar människors förmåga att betala för att resa som man vill. Allt detta gör sammantaget att kraven på flexibla individuella alternativ ökar, vilket minskar möjligheterna för kollektiva lösningar. Naturligtvis ska dessa också byggas ut – allt resande behövs – men den som tror att framtiden bara ligger i kollektivtrafiken bedrar sig.  

 

KAK vill därför uppmana politikerna att lyssna till sina väljare under kommande mandatperiod för att skapa ett större förtroende för trafikplaneringen. Våga lyfta frågan om bilismens och mobilitetens framtid! Det skulle samhället tjäna på i form av högre tillväxt, ökad frihet och bättre trafiksäkerhet. Allt annat vore ett svek mot Skånes invånare. 

 

Jacob Laurin

Ordförande Kungliga Automobilklubben Södra

 

Wilhelm Douglas 

Generalsekreterare Kungliga Automobilklubben