Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Personalen och patienterna förtjänar mer privat drift i vården

Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition i Region Skåne. Foto: PRESSBILD
Mavis Zander (M), 2:e vice ordförande i personalnämnden i Region Skåne. Foto: PRESSBILD

De rödgrönas iver att avprivatisera vården är ett ideologiskt projekt som inte understöds av fakta, skriver moderaterna Carl Johan Sonesson och Mavis Zander.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Personalen bär Region Skånes verksamhet. Mer än 35 000 anställda ser varje dag, året om, till att skåningarna får den vård de behöver. Tyvärr växer köerna till vården, trots att det aldrig har skjutits till mer skattemedel än i år: 33,7 miljarder kronor, en ökning med 6, 2 miljarder kronor under mandatperioden – utan skattehöjning. Bristen på personal gör det svårt att hålla vårdplatser öppna. Trycket på kvarvarande personal ökar. Sjukskrivningarna blir fler och längre. Personal säger upp sig.

 

Denna nedåtgående spiral har accelererat under Socialdemokraternas och Miljöpartiets ledning av Region Skåne. Varför?

 

En förklaring kan vara den utbredda användningen av hyrpersonal, som är dyrare att anlita än egen personal. När arbetskraft köps in under korta tider för att klara långsiktiga arbetsuppgifter omöjliggörs i princip all önskvärd kontinuitet. Denna olyckliga utveckling mot allt mer hyrpersonal har nu brutits i Skåne, men fortfarande är utbetalningarna till bemanningsbolagen alldeles för stora.

 

En annan förklaring kan vara tilltaget att starta sjuksköterskelösa avdelningar i Helsingborg och Ystad. Så har förvisso gjorts på flera andra håll runtom i landet, men många av dessa har nu lagts ner. De har enligt utvärderingarna inneburit merarbete – och de har inte varit ekonomiskt fördelaktiga, utan bara illa genomtänkta nödlösningar. Forskningen visar att patientsäkerheten sjunker när det blir färre sjuksköterskor. En sämre patientsäkerhet leder till både fler vårddygn och färre vårdplatser, vilket leder till ökade kostnader och mindre intäkter.

 

En tredje förklaring, den absolut viktigaste, är de rödgrönas ideologiskt drivna vilja att avprivatisera välfärden. Just nu handlar det bland annat om sjukhuset i Simrishamn och ambulansverksamheten. Tidigare har Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Skåne piskat in dialys-, rygg- och hjärtsjukvård. De har också minskat skåningarnas rätt att själva välja vem som ska ge smärtbehandling. De har tagit tillbaka städning, trots att städning i egen regi inte har kunnat påvisas vara varken billigare eller bättre.

 

Av den senaste Jobbhälsobarometern, som 10 000 yrkesarbetande svarar på årligen, kan man utläsa att återtagande av verksamhet i offentlig regi är dålig politik. Privatanställda har generellt sett inte sämre villkor än vad anställda i offentlig verksamhet har. Faktum är att sjuktalet är lägre och att de flesta anser de att de har en bättre arbetsmiljö. 

• Privatanställda i vården anser att de har bättre möjlighet att påverka hur jobbet ska skötas, att påverka brister i arbetsmiljön och att hinna med sina arbetsuppgifter på ordinarie arbetstid.

• Personalen är dessutom stolta över var de arbetar. Och berättar det gärna för andra.

• Medarbetarna vet att deras åsikter respekteras. Och tas tillvara.

• De känner sig mer motiverade i arbetet.

• Man vet att ens närmaste chef har hög yrkesskicklighet.

• Och de känner tillit till den högsta ledningens förmåga att leda och utveckla verksamheten.

 

Detta är pudelns kärna. Samstämmiga undersökningar visar att anställda värderar möjligheten att kunna påverka arbetsplatsen och sin arbetssituation till och med högre än en bra lön. Inte bara högre lön utan också ökat inflytande över arbetets utförande är förklaringen bakom de senaste årens flykt från offentligt driven vård till bemanningsbolag. Just därför anser vi att den regiondrivna vården i Skåne måste få fler utmanare, inte färre. Med fler utmanare ökar konkurrenskraften, vilket leder till ökad tillgänglighet, bättre patientsäkerhet och bättre villkor för personalen. Välfärden behöver alla händer den kan få, och det är oväsentligt vilken driftsform som används. Kvaliteten ska stå i fokus. 

 

I dag finns det många privata vårdcentraler i Skåne, för att inte tala om tandläkare, som år efter år hamnar i topp i kundnöjdhetsundersökningar. Uppenbarligen trivs också personalen bättre. För personalens och patienternas skull borde fler privata alternativ i vården välkomnas, inte till varje pris jagas på porten – som i Simrishamn.

 

Carl Johan Sonesson (M)

Oppositionsledare i Region Skåne

 

Mavis Zander (M)

2:e vice ordförande i personalnämnden i Region Skåne 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!