Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Patienterna före ideologin, rödgröna

Birte Sandberg (C), gruppledare i Region Skåne.
Foto: PRESSBILD
Lars-Göran Wiberg, ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne.
Foto: JENS CHRISTIAN
Annette Linander (C), 2:e vice ordförande Sjukvårdsnämnd SUND i Region Skåne.
Foto: PRESSBILD

De rödgröna i Region Skåne fokuserar hellre på vilka som driver vården än att se till att tillgängligheten och vårdkvaliteten är hög. De sätter ideologi före behov. Med smarta tekniska och digitala lösningar som kortar köerna och minskar avståndet kan vi erbjuda en bättre och mer effektiv vård, skriver flera centerpartister.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Den psykiska ohälsan ökar i allt snabbare takt, vilket ställer ökade krav på både primärvård och psykiatri. Samtidigt är köerna till vården långa och tillgängligheten uppfattas som låg. Allt för ofta känns vården avlägsen, vilket är motsatsen till vad som skapar trygghet: en nära vård. För att bidra till en lösning har Centerpartiet i Region Skåne lagt förslag om att införa internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT). Det har vi gjort eftersom det är viktigt att se till alla möjligheter för att förbättra tillgängligheten och minska vårdköerna. Men det rödgröna styret satsar uppenbart hellre pengar på kostnadsdrivande symbolpolitik.


Forskning visar att IKBT fungerar för behandling av psykisk ohälsa. En studie gjord av Catharina Stridh på Institutionen för psykologi vid Lunds universitet har utvärderat IKBT. I studien medverkade 900 deltagare som fick IKBT-behandling under tolv veckors tid. Utvärderingen av behandlingen visade att 60 procent av de patienter som gick i terapi genom internet eller tränade fysiskt hade förbättrad psykologisk funktion vid behandlingens slut. Detta kan jämföras med de patienter som genomgick vanlig behandling på vårdcentral som hade en förbättrad psykologisk funktion på 35 procent.


Med förslaget skulle också akuten och primärvården få kortare köer och ökad tillgänglighet eftersom patienter som lider av psykisk ohälsa skulle få behandling snabbare och inte behöva söka sig till annan vård när hälsan försämrats.


Men på det senaste regionfullmäktige valde det rödgröna styret med stöd av Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet att inte gå vidare med förslaget att införa IKBT. Detta samtidigt som köerna och den psykiska ohälsan växer. Söktrycket på psykiatrin, och i synnerhet barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är i dag högre än på länge. Andelen som väntar mindre än 30 dagar på utredning eller behandling på BUP, och alltså får vård i tid, sjunker. I oktober förra året fick bara 40 procent vård i tid, jämfört med över 90 procent i oktober 2014 när allianspartierna tillsammans med Miljöpartiet styrde Region Skåne.


Svaret från det rödgröna styret är att det inte finns pengar. Men det är ingen hemlighet att allt handlar om prioritering – och att Socialdemokraterna och Miljöpartiet prioriterar symbolpolitik framför att korta köer blev uppenbart under förra regionfullmäktige. För samtidigt som det inte fanns pengar till IKBT fanns det 40 miljoner kronor till att utan kostnadstäckning och konsekvensanalys låta Region Skåne ta över driften av ett av Skånes ambulansdistrikt. Detta trots att företaget som i dag sköter driften gör ett bra jobb – distriktet är enligt utvärderingar det bäst fungerande i Skåne.


Måttstocken är uppenbarligen inte tillgänglighet och att skåningens vård håller hög kvalitet. I stället läggs större vikt vid vem som driver vården. Det rödgröna styret låter alltså människor stå i kö.


För Centerpartiet är det viktiga att det funkar i de lägen man tvingas ringa 112 eller söker vård på annat sätt. Patienter ska få vård snabbt och med hög kvalitet. För nog är det så att den som är sjuk vill bli frisk och det är politikens ansvar att se till att sjukvården har förutsättningar för att ge skåningen den bästa vården. Det är politikens ansvar att ha skåningen och patienten i fokus när beslut fattas: Att se till individen i stället för systemet.


Att då lägga förslag om IKBT åt sidan i ett läge där den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland ungdomar, är helt oförståeligt. Vi kan inte vänta med att införa smart teknik för att korta köerna och öka tillgängligheten. Frågorna är många. Varför väljer det rödgröna styret att inte se ungdomar som står i kö? Varför vägrar de ungdomarna en ingång, en första hjälp vid psykisk ohälsa? I regionfullmäktige sade Yvonne Augustin (S) att hon ”önskar att vi kunde hjälpa våra ungdomar”. Men det är konkreta åtgärder och inte önskningar som hjälper ungdomarna. Allt annat framstår som en chimär.


Det behövs ett nytt nära ledarskap inom vården som ser människan. Vi är redo att ta ansvar.


Birte Sandberg (C)

Gruppledare Region Skåne


Lars-Göran Wiberg (C)

Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden


Annette Linander (C)

2:e vice ordförande Sjukvårdsnämnd SUND