Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Parkeringsnorm noll är möjligt

Andreas Schönström (S), kommunalråd i Malmö. Foto: JENS OHLSSON
Märta Stenevi (MP), kommunalråd i Malmö. Foto: JENNIE LARSSON

Dagens fullmäktige i Malmö avgör om vi ska våga vara offensiva och ta nästa steg för en grönare stad, skriver Andreas Schönström (S) och Märta Stenevi (MP).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

På dagens kommunfullmäktige i Malmö kommer vi att debattera parkeringsfrågan. Malmös rödgröna styre antog redan 2010 landets mest progressiva parkeringspolicy, för att hålla nere byggkostnaderna och motverka en ökning av inpendlingen med bil. För att fortsätta driva utvecklingen framåt tar vi nu nästa steg.

 

Det nya förslaget till parkeringspolicy och parkeringsnorm innebär ett nytt sätt att se på stadens parkeringspolitik. När tidigare policy med tillhörande norm krävde ett visst antal parkeringsplatser vid nybyggnation öppnar vi nu upp ytterligare för att i stället arbeta med olika typer av mobilitetsåtgärder såsom tillgång till cykel- och bilpool. Byggherrar som löser den här typen av mobilitetsåtgärder kompenseras i sin tur genom att vi kräver färre parkeringsplatser. Med färre parkeringsplatser kan de i sin tur sänka sina byggkostnader. Förslaget innebär att parkeringsnorm noll kommer vara möjlig i kollektivtrafiknära lägen, såsom runt centralstationerna.

 

Förslaget är ett av de mest offensiva i landet. Det finns tre huvudargument för varför vi vill gå vidare och skärpa vår parkeringspolitik.

 

Färre bilar i stan. När vi minskar mängden parkeringsplatser samtidigt som vi skapar attraktiva sätt att ta sig fram med de nya bussexpresslinjerna, elbussar, ännu fler cykelstråk och utökade möjligheter att pendla med tåg blir det lättare för fler att ställa bilen och välja andra färdmedel. Med färre bilar i stan skapar vi bättre luft för stadens barn och vi värnar klimatet genom att utsläppen minskar.

 

Billigare bostäder. Parkeringsplatser kostar pengar för byggherrarna och att bygga underjordiska garage är dyrt. Så dyrt att merparten av kostnaden läggs på hyran för alla boende, oavsett om man äger en bil eller inte. När vi förändrar parkeringsnormen innebär det att boende som inte själva äger bil slipper subventionera parkeringsplatser och byggherrarna kan i sin tur sänka sina kostnader. Med lägre byggkostnader kan vi få fram fler billiga bostäder till Malmöborna.

 

Yta är hårdvaluta i en tät stad. I en tät grön stad som Malmö, är yta en hårdvaluta. Omgiven av Öresund och norra Europas bästa åkermark måste vi ständigt prioritera hur vi använder stadens mark. Om vi kan bygga med färre parkeringsplatser blir det mer plats till bostäder, skolor, förskolor, cykelbanor, lekplatser och grönytor. Vi kan helt enkelt bygga en stad som prioriterar rörlighet för barn i stället för bilar.

 

Bilparkering är en fråga som vi vet engagerar, i kommunfullmäktige men även i Malmö i stort. Därför skickas nu förslaget ut på en bred remiss så att vi kan samla in fler synpunkter och vässa vårt förslag ytterligare. Vi välkomnar alla Malmöborna att höra av sig så att vi tillsammans kan göra Malmö till en hel och hållbar stad. 

 

Andreas Schönström (S)

Kommunalråd med ansvar för teknik, miljö och trygghet.

 

Märta Stenevi (MP)

Kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service. 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!