Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Parkera planen att minska framkomligheten i Malmö

Det ligger i Malmöbornas intresse att stadskärnan är lättillgänglig för hela regionen. Bara så kan staden behålla sin attraktionskraft, skriver Jacob Laurin och Anders Ydstedt vid KAK.
Foto: SHUTTERSTOCK
Jacob Laurin, ordförande KAK Södra.
Foto: PRESSBILD
Anders Ydstedt, ordförande KAK:s Expertråd.
Foto: OKÄND

I stadsplaneringen talas det ofta om förtätning av Malmö. Det kan låta sympatiskt, men i praktiken får det många gånger problematiska konsekvenser. Det är viktigt att politiken inte utgår ifrån vissa gruppers intressen som vill ha staden för sig själva, skriver Jacob Laurin och Anders Ydstedt vid Kungliga Automobilklubben.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Malmö är en stad som växer. Stadens befolkningsprognos visar att antalet Malmöbor väntas öka med drygt 50 000 fram till år 2030. Det ställer stora krav på infrastrukturen.

Många arbetspendlar eller reser till Malmö på fritiden. Bor man i Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge, Helsingborg samt Landskrona är bilen ofta oumbärlig, inte minst för barnfamiljer. Därför måste kommunerna i Malmöregionen samverka för att skapa en planering som hänger samman. Det ligger även i Malmöbornas intresse att stadskärnan är lättillgänglig för hela regionen. Bara så kan staden behålla sin attraktionskraft.

Tyvärr verkar många politiker och tjänstemän inte ha den uppfattningen. Det är ett uttalat mål från stadens sida att biltrafiken ska minska och andra trafikslag ska premieras. Bland annat vill man arbeta utifrån idén om mobility management, vilket i korta drag innebär att invånarna ska styras till att välja andra färdmedel än bilen innan resan börjat. 

I stadsplaneringen talas det ofta om förtätning av Malmö. Det kan låta sympatiskt, men i praktiken får det många gånger problematiska konsekvenser. Gator smalnas av eller stängs helt. Vid nybyggnation ska färre parkeringsplatser byggas i jämförelse med vad som tidigare varit brukligt. Sammantaget blir Malmö än mer svårtillgängligt för de som är i behov av bilen.

Mot bakgrund av detta har KAK låtit göra en omfattande Skop-studie där vi ställt en rad frågor till invånarna i Malmöregionen om hur de ser på trafikplanering. På frågan om det är bra eller dåligt att förtäta bebyggelsen i Malmö centrum även om det försvårar för dem som bor utanför att ta sig dit, svarade en stor majoritet (68 procent) att det är dåligt. Av dem som bor i Malmö stad anser dock ”bara” 59 procent att det är dåligt, medan samma siffra för de som bor i kranskommunerna är 74 procent. Synsättet skiljer sig alltså beroende på var man bor. 

Mönstret är detsamma i frågan om parkering. 74 procent anser att man skall planera för tillräckligt många parkeringsplatser för alla boende och besökare när det byggs nytt, medan 26 procent anser att man bör minska antalet parkeringsplatser för att minska bilismen. De som bor i Malmö stad anser i större utsträckning (37 procent) än de som bor i kringliggande kommuner (20 procent) att man bör minska antalet parkeringsplatser.

Även på den mer övergripande frågan om Malmö skall eftersträva att använda gatuutrymmet så att det finns plats för alla trafikslag (kollektivtrafik, cyklister, gångtrafikanter samt bilar) eller om staden skall gynna andra trafikslag genom att minska utrymmet för bilar, skiljer sig svaren åt. En majoritet (57 procent) i kranskommunerna anser att det skall finnas plats för alla trafikslag inklusive bilar medan samma siffra för Malmö stad är 43 procent. En tydlig skillnad alltså.

Detta är bara ett axplock av frågor som ingår i vår studie, men mönstret är tydligt: de allra flesta vill ha en öppen stad, även för bilen. Dock tenderar de som bor i kranskommuner att ha en mer positiv inställning till bilen. Det är viktigt att politiken ser till helheten och inte utgår ifrån vissa gruppers intressen som vill ha staden för sig själva. Därför föreslår Kungliga Automobilklubben att:  

En fungerande stad måste vara öppen för alla som av en eller annan anledning vill dit. Malmö bör inte planera trafiken på ett sådant sätt att boende i övriga regionen får svårt att ta sig in. Varken arbetsmarknaden eller människors fritid skulle fungera utan bilen i Malmöregionen. 

Uppmuntra Malmö och kranskommunerna att inrätta samverkansråd för regional trafikplaneringen. Så skapas bättre förutsättningar för att helheten ska hänga samman. 

Politiker och planerare i Malmö med omnejd bör planera för den faktiska utvecklingen av trafiken och antalet bilar (prognosstyrd) och inte för hur man önskar eller tror sig den (viljestyrd). Allt annat riskerar att bli en dyrköpt erfarenhet med ett sämre fungerande transportsystem som resultat.

Frågor om mobilitet i trafik kräver långsiktighet. Bilen kommer att ha en viktig roll att spela i Malmöregionen även i framtiden. Det måste kommunerna planera för.


Jacob Laurin

Ordförande KAK Södra


Anders Ydstedt

Ordförande KAK:s Expertråd