Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Ökad tillgång ger ökad konsumtion

Sara Svensson (V), gruppledare i Region Skåne.
Foto: LASSE ANGANTYR

Det går inte att hävda att gårdsförsäljningen inte både är ett hot mot folkhälsan och det statliga alkoholmonopolet, skriver Vänsterpartiets gruppledare i Region Skåne Sara Svensson i en replik till moderaterna Carl Johan Sonessons och Maria Malmer Stenergard samt Birte Sandberg (C).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Nästan en halv miljon människor i Sverige är beroende av alkohol eller har ett riskfyllt beteende kopplat till drickande. Runt om dessa personer lever familjer, barn, vänner och arbetskamrater. Ett beroende drabbar även dem. Det är en stor folkhälsopolitisk fråga och en viktig social fråga. Hur hela samhället kan stötta, prata om problemet och faktiskt hjälpa de människor som hamnar i beroende på ett bättre sätt än vad som är möjligt i dag. Det är en fråga som borde diskuteras mer.


I stället för att ta denna fråga på allvar så gör sig moderaterna Carl Johan Sonesson och Maria Malmer Stenergard lustiga över en restriktiv alkoholpolitisk linje i frågan om gårdsförsäljning av öl och vin. Frågan förtjänar ett större allvar än så. Centerpartiets Birte Sandberg vill se det som en självklarhet att gårdsprodukter ska få säljas direkt – helt oavsett om det är potatis, getost eller vin. Men frågan är större än enskilda gårdsproducenters möjligheter.


I sin replik menar Moderaterna att Skåne skulle tåla ”några promille gårdsförsäljning”. Problemet är inte dessa promille som Moderaterna försöker göra sig roliga över. Problemet är att ett godkännande av gårdsförsäljning i realiteten är ett hårt slag mot alkoholmonopolet. Ett alkoholmonopol som har tjänat folkhälsan väl.  


Sonesson, Stenergard och Sandberg menar att nuvarande lagstiftning missgynnar skånska gårdsproducenter. Men om vi öppnar upp för gårdsförsäljning är risken stor att vi i enlighet med EU:s lagstiftning måste tillåta andra europeiska producenter att sälja sina varor med ombud i Skåne. Det ska vara konkurrensneutralt, som det heter i EU. Det blir svårt att värna om folkhälsan och en låg tillgång/konsumtion med fri tillgång till etablering för ekonomiska intressen från Europas alkoholproducenter. Det är här faran med förslaget ligger. Att öppna för gårdsförsäljning av öl och vin är att öppna dörren till ett nedmonterat alkoholmonopol. 


Det är beklagligt att Moderaterna och Centerpartiet inte tar hänsyn till vad aktuell forskning, experter på EU:s lagstiftning och Systembolaget faktiskt säger: En uppluckring av statligt monopol är inte förenligt med Systembolagets uppdrag. Undantag från monopol får inte vara diskriminerande enligt EU-lagstiftning. Om vi tillåter gårdsförsäljning i Skåne för små producenter är risken att man måste ge alla producenter samma möjligheter till privat försäljning. Det betyder att Systembolagets uppdrag och syfte tillintetgörs. Det hade varit ärligare om det var så man argumenterade. I stället försöker man göra frågan till en lokal liten näringslivspolitisk angelägenhet, när det egentligen handlar om vi ska ha ett alkoholmonopol eller en fri marknad för alkohol i Sverige. 


Slutligen: Systembolaget har inte ändrat hållning i frågan. De är fortsatt tydliga - det går inte att kombinera Systembolagets handel med alkohol utan vinstkrav med ett parallellt spår där privata vinstintressen är tillåtna. För oss i Vänsterpartiet är det tydligt att ökad tillgång ger ökad konsumtion. Och ökad konsumtion har tydliga samband med försämrad folkhälsa. I dag stöder nästan åtta av tio Systembolagets ensamrätt. Man ser nyttan av en restriktiv alkoholpolitik och gillar den service, det ansvar och den kunskap man får när man besöker Systembolaget. På goda grunder. Systembolaget kopplar service och kunskap i sitt uppdrag med ett tydligt samhällsansvar. 


Vänsterpartiet har valt. Vi vill inte luckra upp alkoholmonopolet. Vi vill i stället utveckla en folkhälsopolitik värd namnet. 


Sara Svensson (V)

Gruppledare i Region Skåne