Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Ohållbart av MP i Lund

Mattias Olsson (S), vice ordförande för LKF. Foto: PRESSBILD

Att Lunds borgerliga partier vill mjölka LKF på pengar borde inte komma som någon överraskning – de har lagt sådana förslag i flera år. Mer överraskande är det att Miljöpartiet tycker att det är en hållbar mjölkning, skriver LKF:s vice ordförande Mattias Olsson (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Lunds kommun ska öka aktieutdelningen ur det kommunala bostadsbolaget LKF med 30 miljoner kronor årligen. Det har Lunds borgerliga styre och Miljöpartiet kommit överens om. Detta är en enorm ökning från nuvarande utdelning på 1,3 miljoner. Att Lunds borgerliga partier vill mjölka LKF på pengar borde inte komma som någon överraskning – de har lagt sådana förslag i flera år. Vad som är mer förvånande är att Miljöpartiet nu svängt och anslutit sig till denna politik. Därmed finns det tyvärr en majoritet i kommunfullmäktige för förslaget. Denna nya inriktning är inte bara oansvarig, den är dessutom juridiskt tvivelaktig.

 

För det första: Det går så klart att på principiella grunder ifrågasätta förslaget. Varför ska LKF:s hyresgäster, från vilka vinsten kommer, plötsligt börja finansiera en större del av kommunens budget än andra kommuninvånare? Detta med ett belopp som motsvarar en skattehöjning med 11 öre? 

 

För det andra: Ett årligt extra uttag ur bolaget på 30 miljoner kronor kommer att få stora praktiska konsekvenser. Genomförs förslaget undergrävs LKF:s förmåga att fortsättningsvis ta ett betydande ansvar för bostadsförsörjningen, integrationen och sammanhållningen samt för miljö- och klimatomställningen i Lund. 

 

De senaste åren har LKF gjort en årlig vinst på ungefär 100 miljoner kronor. En vinst som kommer från de 20 000 lundabor som bor i bolagets lägenheter. En relativt liten del av vinsten, 1,3 miljoner kronor, har gått till ägaren. Det är kanske därför inte så konstigt att det kliar i fingrarna på Lunds politiska styre när den ska få ihop sin budget. Men den låga utdelningen är i enlighet med den lagstadgade begränsning som finns för värdeöverföringar från allmännyttiga bostadsföretag – en begränsning som nu ska frångås.

 

Vinsten har i stället, fram till nu, kunnat återinvesteras i bolaget. Och det med ett tydligt hållbarhetsperspektiv. De senaste fem åren har LKF byggt 1 700 nya lägenheter. Detta samtidigt som ett omfattande upprustningsprogram påbörjats av 60- och 70-talsområdena. Höga miljö- och energikrav ställs i såväl nyproduktion som i ombyggnation. Detta för att i enlighet med bolagets miljöpolicy kunna erbjuda sunda, klimatsmarta lägenheter och lokaler. Under samma period har därför bolagets primärenergianvändning kunnat minska med 55 procent.

 

Stora steg tas också för att LKF ska bli fossilbränslefritt. Uppvärmningen är i dag till 99 procent fri från fossila bränslen. 2020 ska andelen miljöfordon vara 100 procent i verksamheten. Den egna produktionen av förnybar energi ökar när solcellsanläggningar byggs på hustak. 

 

Utemiljöerna utformas för ökad biologisk mångfald med bland annat dagvattendammar och bäckar. Vattenförbrukningen, kemikalieanvändningen och avfallsmängden ska minska. En hållbar livsstil ska underlättas. Bland annat genom bilpooler, laddstolpar för elfordon och bytesrum för att främja återbruk. 

 

Arbetet för social hållbarhet är också omfattande. Trygghet och trivsel uppnås genom allt från odlingsgrupper, boinflytande och läxläsning till insatser mot våld i nära relationer.

 

När LKF investerar är det i en hållbar framtid för Lund. Jag har svårt att se hur de 30 miljoner kronor som nu årligen ska plockas ut kan skapa mer hållbarhet i någon av kommunens verksamheter än vad de gör i LKF – hur Lunds arbete för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning därmed ska bli vassare. Uppgörelsen mellan Miljöpartiet och de borgerliga är dessutom på tre år. Vilket innebär att det är minst 90 miljoner som försvinner. Hur tänker egentligen Miljöpartiets oppositionsråd Karin Svensson Smith?

 

För inte kan MP tro att 30 miljoner inte gör någon skillnad för LKF? Att de inte räknas. Eller utgår man ifrån att allt ska fortsätta som vanligt och att LKF ska fortsätta att investera i samma takt och i stället låna pengarna? Eftersom Lunds kommun är ensam ägare till LKF är det detsamma som att Lunds kommun lånar pengarna. Hur hållbart är det? 

 

Mattias Olsson (S)

Vice ordförande för Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF)