Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Ofattbart att Helsingborg hyr ut kommunal skola

Om Helsingborg fortsätter att sälja ut sina skolbyggnader kommer kostnaderna fortsätta att öka och detta i en tid när det förutspås en ekonomisk recession, skriver My Rosell (S) och Maria Ward (S).
Foto: SHUTTERSTOCK
My Rosell (S), vice ordförande i Helsingborgs fastighetsnämnd.
Foto: PRESSBILD
Maria Ward (S), 2:e vice ordförande i Helsingborgs barn- och utbildningsnämnd.
Foto: KENNET RUONA / PRESSBILD

Kommuner har ett ansvar gentemot sina elever i första hand, medan en privat aktör i bolagsform har ett ansvar till sina aktieägare. Trots att behovet av grundskolor ökar i Helsingborg väljer styret att hyra ut en skola till en privat aktör, skriver My Rosell (S) och Maria Ward (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I en tid då behovet av grundskolor ökar, väljer det politiska styret i Helsingborgs fastighetsnämnd att hyra ut en av stadens grundskolor till en privat aktör. Ett kostsamt beslut som drabbar helsingborgarna. Det finns redan i dag en tydlig överetablering av fristående aktörer på skolmarknaden i Helsingborg och en ny etablering i en av stadens ägda skolbyggnader gynnar inte kommunen.


För inte så länge sedan försökte Helsingborgs moderatledda styre att sälja ut Öresundskraft, Helsingborg energibolag, som är en viktig pjäs i vår lokala infrastruktur. 


Sedan 90-talet har flera kommunala verksamheter sålts ut, hyrts ut eller lagts ned i en lönlös jakt på en marknadsliberal frälsning. Skolorna är tyvärr inget undantag. Nu har en knapp majoritet tagit beslutet att hyra ut en av stadens skolor till en fri aktör på marknaden, väl medvetna om att den demografiska utvecklingen pekar stadigt uppåt och tillströmningen av elever kommer fortsätta att öka. Det är inte första gången staden väljer den här vägen. För några år sedan fanns en annan skola på dagordningen, GA-skolan som också försvann från det kommunala utbudet. Resultatet av den uthyrningen blev ett förmånligt 18-årigt hyreskontrakt för Engelska skolan medan staden fick investera i att bygga nytt. Även den gången protesterade vi socialdemokrater, men förlorade.


Eftersom Helsingborgs invånare blir allt fler innebär det att behovet av både förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ökar. Helsingborg har i dag 18 fristående aktörer i gymnasieskolan. I förhållande till storlek är det i jämförelse med andra svenska kommuner betydligt fler än genomsnittet.


Just nu pågår en omdaning och förtätning i området kring gamla spårvagnshallarna som ligger i närheten av Norrehedskolan. Det kommer finnas 700 inflyttningsbara lägenheter på området och i takt med att stadsdelen förtätas kommer behovet av samhällsservice som förskola och grundskola att öka. Att det skulle vara svårt att hitta elever som nyttjar Norrehedskolan tror inte vi socialdemokrater på, tvärtom ger det staden en möjlighet att visa sin innovativa sida och själv hitta en tydlig attraktiv kommunal profil.


Från en kommuns perspektiv är det viktigt med rådighet över infrastrukturen. När beslut tas om gemensamma intressen ska det vara förankrat hela vägen i de demokratiska institutionerna. För Helsingborg stads del visar dessutom erfarenhet att det både är bättre och billigare om staden äger sin infrastruktur. Ett förhållningssätt som är vägledande i vår socialdemokratiska syn på hur vi vill bygga välfärden samt utveckla och planerar stadens framtida infrastruktur.


Skillnaden mellan att driva en skola i kommunal i förhållande till privat regi är att staden har insyn i den kommunala skolan och att den kommunala skolan inte kan försättas i konkurs. Staden har ett ansvar gentemot sina elever i första hand, medan en privat aktör i bolagsform har ett ansvar till sina aktieägare. Som det ser ut nu behöver Helsingborg bygga en skola om året för att tillgodose kommande och nuvarande behov. Om staden fortsätter att sälja ut sina skolbyggnader kommer kostnaderna fortsätta att öka och detta i en tid när det förutspås en ekonomisk recession. I stället för att se över vilka kostnader staden har och hur den kan använda sina befintliga byggnader på ett smart och hållbart sätt, väljer det moderatledda styret att lämna dessa till privata aktörer. Ett kostsamt ställningstagande som vi socialdemokrater beklagar djupt å helsingborgarnas vägnar.


Det absolut viktigaste uppdrag vi som kommunpolitiker har är att rusta våra barn och unga för framtiden. Det är vår uppgift att ge dem verktygen för att så småningom etablera sig på arbetsmarknaden eller ta sig vidare till högre studier. Oansvariga uthyrningar av befintliga skollokaler, först GA-skolan och nu Norredhedskolan måste därför upphöra. För oss socialdemokrater är det aldrig acceptabelt med detta resursslöseri som missgynnar oss helsingborgare.   


My Rosell (S)

Vice ordförande i Helsingborgs fastighetsnämnd


Maria Ward (S) 

2:e vice ordförande i Helsingborgs barn- och utbildningsnämnd