Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Obehöriga lärare är en viktig resurs

Foto: ANNA W THORBJORNSSON / ANNA W THORBJORNSSON
Anton Sauer (C), kommunfullmäktigeledamot Malmö. Foto: PRESSBILD
Joacim Ahlqvist (C), ledamot Grundskolenämnden Malmö. Foto: PRESSBILD

Obehöriga lärare bör få rätten att sätta betyg om detta är godkänt av rektor, skriver centerpartisterna Niels Paarup Petersen, Anton Sauer och Joacim Ahlqvist.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dag tisdag är det skolans dag, instiftad av lärarnas riksförbund (LR). Skolans dag är enligt LR själva en dag för att sätta press på Sveriges politiker att leverera för en bättre skola, för elever liksom samtliga vuxna inom skolans verksamhet. Ett lovvärt initiativ!

 

Centerpartiet i Malmö ser stora utmaningar för stadens skolor. För få når behörighet till gymnasiet, psykisk ohälsa ökar bland unga och lärarbristen skadar både elever och kolleger. Centerpartiet arbetar på alla nivåer för att förutsättningarna ska förbättras. Malmös barn och unga förtjänar en skola de kan räkna med.

 

På 10 år har över 5 000 barn lämnat grundskolan i Malmö utan tillräckligt bra betyg för att kunna fortsätta till gymnasiet. Så kan vi inte fortsätta. Barn som inte klarar skolan hamnar i ett fast utanförskap, utanför möjlighet till vidareutbildning liksom enorma trösklar för att ta sig in på arbetsmarknaden.

 

Unga pojkar blir speciellt utsatta. Vi har stora utmaningar med gängkriminalitet i Malmö och en svart marknad av narkotika och vapen. Barn som inte går färdigt skolan står utanför de konventionella vägarna till ett jobb och blir enklare att värva till kriminella verksamheter. Unga utnyttjas för att deras ålder utgör minde risk i straff. Vi politiker måste arbeta för att inga barn hamnar i en sådan situation.

 

Malmös skolor är nyckeln för att integrationen ska lyckas. I kombination med en reformerad arbetsmarknad är en bra skolgång en nödvändighet för att individer ska få en bra start i livet. Malmö skapar dessvärre inte de förutsättningarna. Utbildningsreformer nationellt med Malmös utmaningar i fokus behövs. Centerpartiet vill se att Skolinspektionen har större mandat att agera mot skolor som inte håller måttet. Stärkt ledarskap för lärare, rektorer och skolchefer är en nödvändighet där de har större ansvar och mer utrymme för förändring utifrån sina förutsättningar.

 

Obehöriga lärare är en viktig resurs som behöver mer stöd och bättre förutsättningar i sitt arbete. I en drömvärld hade inte lärarbristen varit så grav och stora insatser varit nödvändiga för att minska den, men i nuläget måste vi ta vara på obehöriga lärare och dess kompetens. Först och främst måste de kunna få längre anställning än de 12 månader som är tillåtet i dag. Att varje år se sin lärare försvinna och behöva bygga upp en ny relation och ett nytt förtroende är inte en rimlig börda att lägga på eleverna. 

 

Obehöriga lärare är en bred term, där räknas allt ifrån nya nyblivna gymnasiestudenter till lärare som undervisar i ämnen eller årskurs de saknar behörighet i, in. Obehöriga lärare bör få rätten att sätta betyg om detta är godkänt av rektor. Ett tydligare kunskapsstöd till obehöriga lärare är också viktigt. Vi klarar oss inte utan dem. Låt oss ge alla lärare de bästa förutsättningarna att göra det bästa möjliga jobbet.

 

Arbetet mot hedersförtryck ska intensifieras. Januariavtalet skapar förutsättningar i bland annat skärpt lagstiftning. Lagen och vård av unga förbättras så att insatser utan föräldrars samtycke vid misstanke om hedersförtryck eller hedersvåld är möjligt. Personal på skolor behöver mer utbildning för att tidigt kunna se tecken av hedersförtryck liksom veta hur de ska agera. Resursteam heder i Malmö behöver utökas för att ha möjlighet att hjälpa fler. 2018 visade en rapport att var femte elev i nian lever under något slags hedersförtryck. Det är förskräckligt.

 

Psykisk ohälsa ökar bland unga. Där har skolan ett uppdrag. Elevhälsoteam (EHT) liksom BUP behöver med gemensamma krafter erbjuda stöd för elever som har det svårt. Köerna till BUP är i dag långa och alltför många når inte hjälp i tid. Centerpartiet nationellt vill se mer resurser till BUP liksom effektiviseringar för att korta köerna och möjliggöra att fler unga får den hjälp de behöver.

 

Centerpartiet i Malmö, både i kommunfullmäktige och i riksdagen, arbetar varje dag för att fler Malmöbor får ett bra och tryggt liv i frihet och välstånd. Det är vägen framåt för Malmö och Sverige. Och den vägen börjar i skolan. 

 

Niels Paarup Petersen (C)

Riksdagsledamot Centerpartiet

Ledamot Utbildningsutskottet 

 

Anton Sauer (C)

Kommunfullmäktigeledamot Malmö

Andra-vice Ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Malmö 

 

Joacim Ahlqvist (C)

Ledamot Grundskolenämnden Malmö