Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Oanvänd sjukvård är ett hälsoproblem

Matilda Malmgren (M), ordförande för Patientnämnden Region Skåne. Foto: REGION SKÅNE
Linnea Regnéll (M), ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Skåne. Foto: REGION SKÅNE

Genom att öppna upp information kring tidsbokningar kan skåningarna göra medvetna val på ett helt annat sätt än vad som i dag är möjligt. Patienter som väntar på att få vård ska ges möjlighet att kallas till vården med kort varsel, skriver Matilda Malmgren (M) och Linnéa Regnell (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I Region Skåne registrerades det cirka 123 000 uteblivna vårdbesök under 2018, vilket är ett problem för den skånska hälso- och sjukvården. Samtidigt stod det under de rödgrönas styre 114 872 skåningar i kö för att få vård. 29 932 av dessa patienter fick vänta längre än vad som tillåts enligt vårdgarantin. En sent inställd operation kostar i snitt 12 000 kronor per timme och i ett tufft ekonomiskt läge är varje åtgärd som kan spara pengar, kapa vårdens alla köer och spara tid för människor högst välkommet.

 

Väntetiden inför undersökningar och åtgärder är ofta allt för långa och är ett område med en stor förbättringspotential. Många skåningar tvingas vänta alldeles för länge för att få den diagnos, undersökning och behandling de behöver för olika sjukdomstillstånd. Detta innebär att de under långa perioder tvingas leva med smärta, obehag eller andra symtom som försämrar deras livskvalitet. Att som patient behöva vänta för att få en diagnos eller åtgärd ökar också risken för ett förvärrat tillstånd med en försämrad prognos och en ökad risk för komplikationer. Denna aspekt är viktig att ha med sig i arbetet för kortare vårdköer, då det innebär stora konsekvenser för framför allt patienten men även ökade kostnader för kommande sjukvård och längre sjukskrivningar.

 

En metod för att korta köerna är att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Därför vill Moderaterna satsa på verktyg som möjliggör att patienter som väntar på att få vård ges möjlighet till att kallas till en vårdkontakt med kort varsel. Detta för att utnyttja de tider som annars står outnyttjade efter avbokning. Genom att öppna upp informationen kring tidsbokningar kan skåningarna aktivt se och göra medvetna val på ett helt annat sätt än vad som i dag är möjligt.

 

Givetvis kan patienter på grund av sjukdom eller andra omständigheter få förhinder till en bokad vårdkontakt, men med tanke på nuvarande situation med långa vårdköer är det inte acceptabelt att undersökningssalar återkommande står tomma samtidigt som vår vårdpersonal inte kan använda sin arbetstid på ett effektivt sätt. I dag saknas fungerande system för att ta tillvara på vårdens personalresurser när det sker avbokningar av till exempelvis behandlingar, operationer och undersökningar.

 

Vid en mer effektiv hantering av tidsbokning efter avbokningar kan fler skåningar erbjudas en vård som ges i rätt tid. Att som patient slippa onödig väntan ökar både den psykiska och fysiska hälsan och innebär ett minskat lidande för den enskilde. Samtidigt innebär denna effektivisering en lägre risk för komplikationer hos patienten då vården ges i bättre tid och rätt åtgärder i tidigt skede kan sättas in, vilket framför allt innebär en ökad livskvalitet för den enskilde patienten men också en minskad kostnad för sjukvården.

 

Genom en mer effektiv hantering av avbokningar blir även vår vårdpersonals tid mer effektivt utnyttjad. I stället för att personalen har luckor under sin arbetsdag och att undersökningsrum och utrustning står oanvända utnyttjas de på ett effektivt sätt. Detta leder till ett mer kostnadseffektivt arbetssätt.

 

När sjukvårdens utmaningar ökar måste gamla system och modeller omprövas. Sedan Stefan Löfven (S) tog över regeringsmakten i Sverige har vårdköerna dubblerats. Detta är ett oacceptabelt misslyckande som under långa perioder låser fast människor i onödigt lidande.

 

Inom Moderaterna och alliansen i Region Skåne är budskapet tydligt: Vi kommer att vara garanten för att kraftiga åtgärder sätts i gång för att få bort vårdköerna. Därför vill vi pröva alla möjligheter som finns för att kapa köerna som Socialdemokraterna i såväl regeringsställning som i Region Skåne lämnade efter sig. Skåningarna ska få en bra vård och en vård som ges i rätt tid.

 

Matilda Malmgren (M)

Ordförande för Patientnämnden Region Skåne

 

Linnea Regnéll (M)

Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Skåne

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!