Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Oansvarigt att ge fler friskolor gräddfil i Lund

Fanny Johansson (S), oppositionsråd i Lund. Foto: PRESSBILD
Stig Svensson (S), gruppledare i Lunds utbildningsnämnd. Foto: PRESSBILD

Vi socialdemokrater är inte beredda att ta resurser från redan fungerande verksamheter för att satsa på borgarnas ideologiska experiment, skriver Fanny Johansson (S) och Stig Svensson (S) i en replik till Lundakvintetten i utbildningsnämnden.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Lunds borgerliga minoritetsstyre har rätt i en sak: Lunds kommunala gymnasieskolor erbjuder utbildning av väldigt hög kvalitet och har fått mycket goda omdömen år efter år i förhållande till resten av riket. Vi socialdemokrater är stolta över Lunds kommunala gymnasieskolor. Att kommunen satsar på kunskap och att stärka Lund som utbildningsort är märkbart, inte minst i det höga söktrycket.

Däremot är det borgerliga minoritetsstyrets förslag om att skapa en särskild gräddfil för etablering och expansion av fler fristående gymnasieaktörer utan någon som helst utredning av de faktiska möjligheterna direkt oansvarigt. Förslaget är något som bör ses över av ett flertal olika kommunala instanser innan det kan gå till beslut. Det går i nuläget inte att veta om styrets förslag innebär ökade kostnader. Vi socialdemokrater är inte beredda att ta resurser från redan fungerande verksamheter för att satsa på borgarnas ideologiska experiment. 

 

Som det borgerliga minoritetsstyret framför på Kvällsposten Debatt kommer det vara en utmaning för Lund att klara av det höga söktrycket i samband med ett växande antal elever i gymnasieåldern. I årets gymnasieval är 38 procent av de sökande eleverna från Lunds kommun och 62 procent från andra kommuner. Vi socialdemokrater har tidigare presenterat konkreta förslag för att alla lundaelever ska erbjudas plats i Lunds kommunala gymnasieskolor. Vad det borgerliga minoritetsstyret inte nämner är att de tidigare har lovat att se över ”fritt sök”, ett samverkansavtal mellan ett flertal olika kommuner. Vad har hänt med det eller är detta deras lösning? Det är rimligt att de levererar vad de har lovat innan de skapar en särskild gräddfil för etablering och expansion av fristående gymnasieaktörer. 

 

Det borgerliga minoritetsstyret skriver i sitt förslag att kommunen ska hitta former för att uppvakta fristående gymnasieaktörer. Innebär det att kommun kommer särbehandla vissa privata aktörer? Att kommunen underlättar nyetableringar och expansioner för en viss typ av aktörer men inte för andra är ogrundat och svårt att motivera. Var och när skall gränsen dras? 

 

För oss socialdemokrater är Lundaborna vår främsta prioritet – inte de privata välfärdsaktörerna. Därför vill vi fortsätta satsa på att upprätthålla de kommunala gymnasieskolornas kvalitet, bygga vidare Lund som framgångsrik utbildningsort och säkra att alla lundaelever erbjuds en plats i våra gymnasieskolor. 

 

Fanny Johansson (S)

Oppositionsråd i Lund

 

Stig Svensson (S)

Gruppledare i Lunds utbildningsnämnd