Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Nu ska Helsingborg plastbanta

Bantningskur. Helsingborg ska fasa ut den fossilbaserade plasten, skriver BlåGröna Helsingborg som styr staden.
Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.
Foto: MICHEL CAVALLI
Marcus Friberg (MP), kommunalråd i Helsingborg.
Foto: PRESSBILD
Maria Winberg Nordström (L), kommunalråd i Helsingborg.
Foto: PRESSBILD
Lars Thunberg (KD), kommunalråd i Helsingborg.
Foto: PRESSBILD
Jonny Cato Hansson (C), kommunalråd i Helsingborg.
Foto: PRESSBILD

Den fossilbaserade plasten har ingen framtid i Helsingborg. Senast 2020 ska staden sluta köpa in fossilbaserade plastartiklar och år 2035 ska plasten helt vara borta från allt restavfall. Blågröna Helsingborg tar nya initiativ för att minska stadens ekologiska fotavtryck och vi vågar gå före.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Nu ska Helsingborgs stad plastbanta. Plast gjord av fossila ämnen har ingen framtid i Helsingborg. Larmrapporterna duggar tätt om dessa plasters negativa miljö- och klimatpåverkan. Därför presenterar Blågröna Helsingborg inom ramen för en ny klimat- och energiplan två skarpa mål för att få bort fossilbaserade plaster från Helsingborg. Dessa och ett antal andra tuffa målsättningar i den kommande planen syftar till att klara Parisavtalets ambitioner att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader. Klimatet på jorden förändras, bland annat med stigande temperaturer och kraftigare och mer oberäkneliga oväder. De effekter vi ser är till stor del konsekvenser av människans förändrade sätt att leva, med lång tids över­utnyttjande av jordens tillgångar och utsläpp av växt­husgaser till atmosfären. Vi ser också en ökad mängd mikroplaster i omlopp. Därför har alla en skyldighet att agera då miljöproblemen är globala men de flesta lösningarna är lokala.


Helsingborgs stad har sedan lång tid höga ambitioner inom klimat- och miljöarbetet. I Aktuell Hållbarhets lista över miljöbästa kommuner 2017 rankades Helsingborgs stad som etta. I motiveringen till topplaceringen lyftes livskvalitetsprogrammet fram där vi bland annat säger: ”Vi ska konsumera mer hållbart och minska vår förbrukning av resurser, och skapa förståelse för de samband och kretslopp vi är beroende av för att leva hållbart.” Detta mål tydliggörs genom alla de insatser som nu görs i våra verksamheter och bolag för att minska stadens ekologiska fotavtryck.


Första målet är att Helsingborgs stad 2020 ska ha ramavtal för vanligt förekommande engångsartiklar tillverkade av fossil plast. Fossilfria och nedbrytbara produkter ska väljas i första hand. I dag köper vi genom en rad olika avtal engångsartiklar av fossilbaserad plast helt i onödan. Det kan exempelvis röra sig om handskar, muggar, bestick, tallrikar, sopsäckar och enklare förbrukningsmaterial. Även inom områden där vi upplåter kommunal mark ska ambitionen om utfasning av fossilbaserade plaster gälla. Det kan röra sig om torghandel och matvagnar som vi gärna ser använder miljömässigt bättre alternativ. Nedskräpningen är också ett problem som skapar otrygga miljöer och det vill vi förhindra. Eftersom Helsingborgs stad handlar varor och tjänster för miljardbelopp och skriver upplåtelseavtal med en stor mängd aktörer finns det en stor potential att göra mer miljöriktiga val och snabbt kunna fasa ut fossilbaserad plast ur en mängd produkter. Genom detta mål anser Blågröna Helsingborg att vi också kan påskynda den tekniska utvecklingen och gynna företag som ligger i framkant inom dessa områden. Det händer mycket och det går snabbt.


Det andra målet är att alla fossilbaserade plaster senast 2035 ska vara borta ur Helsingborgs restavfall. Även om den övergripande ambitionen är att avfallet ska minska radikalt i Helsingborg kommer det även framöver att finns utsorterat restavfall som måste hanteras. I detta ska inte finnas någon fossilbaserad plast och här gäller det att alla helsingborgare hjälper till. Vi måste lära oss mer om miljösmarta alternativ, men redan i dag finns möjlighet att göra aktiva val som minskar mängden fossilbaserad plast. På en övergripande nivå måste dels sorteringen bli bättre och mer noggrann, dels måste de aktörer som i dag hanterar och producerar fossilbaserade plastprodukter tänka om och långsiktigt ställa om för att väsentligt minska mängden fram till 2035. Tillsammans kan vi göra skillnad. Genom kloka val och modiga beslut kan vi alla vara med och vända trenden och arbeta för en hållbar framtid. Helsingborg ska även fortsatt vara ledande i miljö- och klimatfrågor och ta ansvar, inte bara lokalt utan också globalt.


Peter Danielsson (M), Kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad

Marcus Friberg (MP), Kommunalråd

Maria Winberg Nordström (L), Kommunalråd

Lars Thunberg (KD), Kommunalråd

Jonny Cato Hansson (C), Kommunalråd