Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Norra Europa måste samarbeta mer

Alliansen i Halmstad: Jonas Bergman (M), Lovisa Aldrin (L), Jenny Axelsson (C) och Ella Kardemark (KD). Foto: PRESSBILD

Det är viktigt för Halmstad att vara medlem i Greater Copenhagen. Nordeuropa måste hålla ihop och komma närmre varandra om välståndet ska kunna utvecklas och garanteras. Men vi måste också börja prata om nästa steg, skriver Alliansen i Halmstad inför Folkemödet som inleds i morgon på Bornholm.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vi lever i en omvälvande tid, mitt i stora samhällsförändringar där ännu större förändringar väntar runt hörnet. Historiskt går utvecklingen i världen i stora vågor. Grunden till västvärldens stora ekonomiska försprång går att hitta i industrialiseringen, då människor i stor omfattning flyttade in till städerna och började lönearbeta. Detta försprång är numera minimalt. Kinas tillväxt har ökat i en enorm takt de senaste åren, samtidigt som Sveriges och Danmarks har minskat eller stagnerat. Detta kommer att kräva en enorm omställning för oss. För att kunna upprätthålla det välstånd vi lever i, måste vi därför vara med och driva utvecklingen framåt. Vi måste vilja utvecklas. Annars är det mer än vår tillväxt som kommer att stagnera.

 

Vi kan se tydliga tendenser att framtidens arbetsmarknad är innovationsburen och flexibel. Var du är när du arbetar spelar mindre roll så länge du har idéerna, drivkraften och strategierna. 

 

Men för att vi ska kunna ta steget fullt ut in i framtidens arbetsmarknad måste vi ta hjälp av varandra. Våra länder behöver inte slutna gränser, vi behöver i stället förenkla för samarbete och kunskapsutbyte. Vi är för små för att inte behöva varandra. I Halmstads kommun har vi därför tydligt sagt ja till att vara medlemmar i Greater Copenhagen. Vi tror att ett gemensamt arbete för att förenkla för människor att röra sig i hela det geografiska området, inte bara fysiskt utan också idémässigt, är bra såväl för utvecklingen i dag som en absolut nödvändighet för Halmstad i framtiden.

 

Vi som i dag har valt att samarbeta borde inte heller stanna vid samarbetet Greater Copenhagen. I EU har vi i många år pratat om megaregioner, för att kunna möta de utmaningar som finns. Att knyta samman södra Norden med norra Tyskland, Belgien och Nederländerna kommer även det vara ytterst nödvändigt. I dag är Tyskland både Sveriges och Danmarks största import- och exportland. Ett ökat samarbete ger våra företag ökade möjligheter, samtidigt som de som investerar pengar och driver på tillväxten kan känna en trygghet i att vi alla vill åt samma håll.

 

En av de allra viktigaste förutsättningarna för att detta ska vara möjligt är ett transportsystem som på riktigt får uppdraget att agera regional tillväxtmotor. En tätare, snabbare och mer tillförlitlig tågförbindelse är ett måste om människor, varor och kapital ska kunna röra sig inom ett allt större geografiskt område. För att fortsätta vara attraktiva tillväxtzoner måste vi kunna erbjuda den stabilitet som goda tågförbindelser kräver. I dag tar det två timmar att åka mellan Halmstad och Köpenhamn. Om 10 år skulle den tiden kunna ha kortats till en timme. En timmes resväg är fullt möjlig även för en småbarnsförälder. För ett företag är tid pengar, men att ha ständig personalomsättning, höga sjukdomstal på grund av stress och missnöjda medarbetare är på sikt förödande för ett företags vinstmöjligheter. 

 

Sedan är inte heller allt en fråga om pengar, utan också om den värld vi vill att våra barn ska växa upp i, vilka förutsättningar och förväntningar de kan ha på sin framtid. För visst kan vi skönja en annan viktig bit i de framtidsspaningar som görs, där framtiden handlar om att upprätthålla en tillväxt som är hållbar – både för miljön och för själen. Vi kan inte fortsätta belasta vår jord med de utsläpp som vi tidigare har tillåtit oss. Inte heller kan vi blunda för larmrapporter om hur den psykiska ohälsan ökar. En hållbar livsstil kommer vara en parameter som väger allt tyngre när framtidens samhälle ska formas. 

 

Att kunna kombinera familjeliv, karriär och bra miljöval kommer vara en av anledningarna till att människor bosätter sig eller väljer att stanna på en plats. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda den platsen – för platsens attraktivitet handlar också om möjligheten att ibland vara på en annan plats. Och visst är det lätt att sluta ögonen och föreställa sig en innovationsnod med sitt säte i norra Europa? För även om vi både kan och måste se dagens utmaningar, så måste vi också våga tro att de kommer mynna ut i en spännande morgondag. 

 

Låt oss inte vänta på att andra ska gå före. Vi vill gå nu och vi vill gå tillsammans.

 

Lovisa Aldrin (L)

Jonas Bergman (M)

Jenny Axelsson (C)

Ella Kardemark (KD)

Alliansen i Halmstad

Förstanamn på respektive partis kommunlista

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!