Nej till spårvagn i Malmö är nej till 15 000 nya bostäder

Andreas Schönström (S), kommunalråd i Malmö.
Foto: JENS OHLSSON
Märta Stenevi (MP), kommunalråd i Malmö.
Foto: Pressbild

Det går inte att hämta hem den stadsutveckling som Malmö hade kunnat få med spårvagnen i Malmö, skriver Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Efter flera års förhandling med staten bestämmer sig Moderaterna i Malmö i elfte timmen att säga nej till spårväg och därmed tacka nej till en dryg miljard kronor i statliga investeringar till infrastruktur och möjligheten att bygga 15 000 bostäder. 

Det beskedet lämnas av oppositionsråd Torbjörn Tegnhammar (M), med bifall från Sverigedemokraterna. Hur de tänker sig att Malmös utveckling ska se ut de kommande åren ges däremot inget besked om. Vare sig när det gäller trafiksituationen, bostadsutbyggnaden eller företagandet.


Malmö har vuxit med 5 000 personer om året de senaste tio åren. Bostadsbyggandet är rekordhögt och företagsetableringen blomstrar, mycket tack vare infrastruktursatsningar som Citytunneln. Malmös fortsatta tillväxt beror på vår förmåga att ta höjd för en fortsatt hållbar befolkningsökning. 

Att hävda, som Torbjörn Tegnhammar gör, att det inte finns någon koppling mellan spårväg och bostadsutbyggnad är häpnadsväckande. Ett område blir betydligt mer attraktivt om det finns räls i marken. Se på Lund. Så fort beslutet om spårväg var fattat ökade trycket att bygga längs spåren. Bussar har inte alls den effekten. 


Malmös bud i förhandlingen har varit att bygga 30 000 bostäder, 15 000 av dem som en direkt följd av spårvägen. Att säga nej till spårväg och inte ha alternativ innebär i praktiken att tacka nej till nya bostäder och en i längden fortsatt utveckling av Malmös näringsliv. 


Utan en kapacitetshöjning i kollektivtrafiken kommer vi inte att kunna hålla utvecklingstempot uppe i Malmö, något som tveklöst skulle drabba hela Skånes tillväxt. Det förstår de fyra allianspartierna i Region Skåne, som ser spårvägen som en nödvändig investering i ett framtida Malmö. 

Men föreställningen att det går att vänta med utbyggnaden är olycklig. Det går tyvärr inte i efterhand att återskapa den tillväxt och utveckling som hämmas när Malmö hamnar på efterkälken. Inte heller går det att backa utsläppen och de negativa hälsoeffekterna av att kollektivtrafiken väljs bort på grund av bristande kapacitet och utbud. 


Fram tills nu har vi i Skåne haft ett unikt tillfälle att få staten att medfinansiera en kraftig infrastruktursatsning som skulle gynna hela regionen, men när Moderaterna, Skånealliansen och SD tackar nej till pengarna inom ramen för Sverigeförhandlingen går de till spårvägs- och tunnelbanesatsningar i Stockholm och Göteborg istället. 

Där har man sedan länge insett vikten av att gemensamt driva på för utveckling och förbättrad infrastruktur. Vi kan bara beklaga att den insikten inte infunnit sig hos Malmömoderaterna och Skånealliansen.  


Andreas Schönström (S)

Kommunalråd i Malmö med ansvar för teknik och miljö


Märta Stenevi (MP) 

Kommunalråd i Malmö med ansvar för stadsbyggnad