Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nedskärningar i Lunds skolor ökar inte jämlikheten

Fanny Johansson (S), andre vice ordförande i Lunds barn- och skolnämnd. Foto: JENS OHLSSON
Rita Borg (S), ledamot i Lunds barn- och skolnämnd. Foto: JENS OHLSSON
Agneta Geijer (S), ersättare i barn- och skolnämnden. Foto: JÖRGEN NILSSON

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vi socialdemokrater är oroliga för Lunds kommuns skolors framtid. De historiskt stora nedskärningar som Liberalerna med hjälp av de övriga borgerliga partierna tvingade igenom innebär, inte minst, enorma försämringar inom förskolan och skolan.

 

Lärare, elever, föräldrar och rektorer uttrycker alla samma sak: Vi bygger inte en skola i världsklass med stora besparingar. Företrädare för Lunds kommuns borgerliga styre har inte kunnat svara på vad förskolorna och skolorna ska spara in på. Vi är rädda för att det kommer leda till att fler elever förlorar sina elevassistenter, att barngrupps- och klasstorlekarna kommer att öka och att arbetsmiljön för våra lärare kommer äventyras. Det är tydligt att det är dagens och morgondagens lundaelever som straffas med den borgerliga nedskärningspolitiken. 

 

I Sydsvenskan intervjuas en skolpsykolog om vad nedskärningarna kommer innebära för eleverna (25/6). Hon påvisar tydligt att alla barn kommer att påverkas, men att de som redan i dag har det tufft drabbas hårdast. 

 

Likaså har Lärarnas riksförbund undersökt vilka direkta effekter nedskärningarna har redan i höst. Den visar att arbetsbördan för lärarna kommer att öka och kvaliteten på utbildningen kommer att minska. 

 

Men en annan väg hade varit möjlig. Vi socialdemokrater är övertygade om att en bra skola är en bra start i livet och att det är en rättighet som ska gälla alla barn. Det är därför vi tillförde 90 miljoner kronor mer till förskola, skola och utbildning i vårt budgetförslag jämfört med den borgerliga budget som nu gick igenom. Det motsvarar 155 lärartjänster. Till 2022 är skillnaden 280 lärartjänster vilket är att likställa med den samlade lärarstyrkan på 6 stora grundskolor.

 

När den så kallade Lundakvintetten vill möta det ökade antalet elever med färre lärare, vill vi i stället öka lärartätheten. Därför ville vi genomföra kvalitetssatsningar både i grundskolan och i förskolan. I valrörelsen satte partiet FörNyaLund upp plakat med löften om att minska barngrupperna i förskolan. Så fort de fick chansen valde de i stället att göra barngrupperna större. 

 

Under förra mandatperioden, när vi socialdemokrater ledde ett rödgrönt minoritetsstyre i Lunds kommun, motarbetade de borgerliga partierna, tillsammans med Sverigedemokraterna, närmast genomgående våra förslag till satsningar på skolan. Men 2017 stärktes förutsättningarna för förskolan och skolan. Den möjliggjordes av att Liberalerna det året släppte prestigen och arbetade tillsammans med oss. Nu när Liberalerna leder ett borgerligt styre är detta som bortblåst. Liberalerna påstår sig vara ett parti som sätter skolan främst, men i och med det stålbad de nu kommer utsätta våra förskolor och skolor för är det ett påstående som ekar tomt.

 

Det borgerliga styret är skyldiga lundabarnen, deras föräldrar och deras lärare att de tar ansvar för de nedskärningar de själva sjösatt och svarar på frågorna som uppstår. Vilka skolor kommer drabbas? Hur många barn kommer det att vara i förskolans barngrupper och grundskolans klasser? Hur många elev- och lärarassistenter kommer att tvingas sluta? 

 

Genom att göra nedskärningar i kommunens förskolor och skolor försämras möjligheterna till en stark och trygg skolgång för alla barn som växer upp. Det är inte så vi bygger ett ännu bättre och mer jämlikt Lunds kommun.

 

Fanny Johansson (S)

Andre vice ordförande i Lunds barn- och skolnämnd

 

Mårten Spanne (S) 

Ledamot i barn- och skolnämnden 

 

Rita Borg (S) 

Ledamot i Lunds barn- och skolnämnd 

 

Joakim Twete (S) 

Ersättare i barn- och skolnämnden

 

Agneta Geijer (S) 

Ersättare i barn- och skolnämnden