Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Narkotikamissbrukare ska tvingas till vård

Tobias Billström (M), gruppledare för Moderaterna i riksdagen. Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT

Kvällspostens rapportering om narkotikabruket i Malmö visar på att dagens narkotikapolitik inte räcker till. Droghandeln håller våldet om ryggen. Narkotikahandeln måste bekämpas även i de fina kvarteren, skriver Tobias Billström (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sverige har sedan länge bedrivit en restriktiv narkotikapolitik. Det har i flera delar varit framgångsrikt genom att bidra till att färre personer hamnar i missbruk, utanförskap och kriminalitet. Men det är uppenbart att nuvarande politik inte räcker till. Det visar inte minst Kvällspostens artikel om narkotikabruket i Malmö (7/8). Det utbredda bruket av narkotika inte minst bland ungdomar är oroande. Vid sidan av alla de individer som dras ned i missbruk och misär utgör narkotikan en ekonomisk plattform för mycket av den grova kriminaliteten i Sverige. 

 

LÄS MER: KVP: Knarkande överklassen som betalar Malmös gängkrig 

 

Vi vet att narkotikahandeln är en stor inkomstkälla för kriminella grupperingar. Enligt polisen är konkurrerande narkotikamarknader en av de vanligaste anledningarna till dödsskjutningarna, som drabbat Malmö särskilt hårt. Droghandeln har blivit en vanlig väg in i kriminalitet för unga som rekryteras för att förvara och sälja narkotika. Det handlar om ett hänsynslöst utnyttjande. Genom att låta barn och ungdomar hantera droger och vapen skyddar äldre gängmedlemmar sig själva från att lagföras och dömas.

 

För att sätta stopp för skjutningarna och gängkriminaliteten måste narkotikahandeln bekämpas. Det handlar dels om att gå på köparna, även de som bor i de fina kvarteren. De som brukar narkotika ska lagföras och dömas för det. Och de som hamnat i ett missbruk ska inte bara erbjudas, utan i större utsträckning också kunna tvingas till vård mot sitt missbruk. Men det handlar också om att rikta tunga brottsbekämpande insatser mot de grupper som profiterar på att sälja narkotika och tjänar pengar på andra människors misär.

 

Vi moderater vill därför se följande reformer:

 

• Polisens särskilda insatser för att bekämpa och utreda narkotikarelaterad brottslighet måste återinföras. Svensk polis behöver få tillbaka specialiserade narkotikapoliser som i praktiken försvunnit på de allra flesta ställen i landet. Det har bland annat medfört att det strukturerade och långsiktiga arbetet mot narkotikabrottslighet inte kan bedrivas med tidigare intensitet.

 

• Tullen måste förstärkas. En skarpare gränskontroll försvårar införsel av narkotika och vapen till Sverige. Moderaterna vill därför förstärka Tullverket med 500 fler tulltjänstemän under nästa mandatperiod, varav ett stort antal bör placeras i Malmö.

 

• Straffen för narkotikaförsäljning måste skärpas. Efter ett antal domar från Högsta domstolen under 2011-2012 har straffen för narkotikabrottslighet mildrats väsentligt. Vi vill se en återgång till de straffnivåer som gällde före 2011-2012.

 

• Fler missbrukare som döms för brott bör kunna dömas till kontraktsvård. För den som döms för brott som har sin grund i den dömdes missbruk kan påföljden i vissa fall bestämmas till skyddstillsyn i kombination med kontraktsvård. Det används dock sällan när någon döms för brott med låga straffvärden. Det bör ändras så fler dömda missbrukare kan få vård. 

 

• Fler unga personer som missbrukar ska bli föremål för tvångsvård. Det kräver att socialnämnderna tar initiativ och ansöker om sådan vård i fler fall. Eftersom de brottsbekämpande myndigheterna inte sällan har god lokal kännedom, bland annat om vilka unga personer som befinner sig i en missbrukssituation, vill vi även skapa en möjlighet för Åklagarmyndigheten att, efter samråd med socialnämnden, ansöka om att en ung person ska tvångsomhändertas.

 

Sammantaget skulle dessa insatser utgöra viktiga steg mot att bekämpa narkotikabrottsligheten. Samtidigt måste den restriktiva narkotikapolitiken kombineras med förebyggande arbete och effektiva behandlingsmöjligheter. Det är hög tid att tag i dessa problem.

 

Tobias Billström (M)

Gruppledare och riksdagsledamot från Malmö