Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

När Norrland behöver elen lämnas Skåne åt sitt öde

Företrädare för kommuner, regionen och länsstyrelsen i Norrbotten har slagit fast att de inte ser att Norrland kan förse södra Sverige med el, skriver Arman Teimouri, Louise Eklund och Torkild Strandberg.Foto: SHUTTERSTOCK
Arman Teimouri Energipolitisk talesperson (L)Foto: OLA HEDIN / LIBERALERNA
Louise Eklund Regionråd i Region Skåne (L)Foto: PRESSBILD
Torkild Strandberg Ordförande i Liberalerna Skåne (L)Foto: ANNIKA PERSSON

När det inte går att blunda för problemen med elförsörjningen skjuter Anders Ygeman (S) från höften och hoppas att problemen försvinner. Den ideologiskt drivna energipolitiken måste upphöra, skriver liberalerna Arman Teimouri, Louise Eklund och Torkild Strandberg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Det genomgående budskapet, inte minst från energiminister Anders Ygeman (S), har länge varit att det inte råder någon elbrist i Sverige. Men nu visar det sig att Norrlands energiöverskott kan vara borta 2027. Då faller mycket av nyttan med den försenade Sydvästlänken, den som sades vara den viktigaste åtgärden för att trygga Skånes elförsörjning.

Många tunga näringslivsaktörer delar Liberalernas bild av det kritiska läget för elförsörjningen i Sydsverige. Värst är läget i Skåne med både bristande elnät och högst elpriser i landet. Detta är ett resultat av att södra Sverige nu för tiden har ett stort underskott på elproduktion tillsammans med en bristfällig överföringskapacitet från norr till söder. 

Ola Ringdahl, vd för tillverkningsföretaget Lindab, kallar utvecklingen för ett haveri för energipolitiken och en katastrof för investeringsviljan inom näringslivet. Även brödtillverkaren Pågen pekar på att det främst ligger på regeringen att lösa elkrisen och att de lösningar som redan vidtagits inte räcker till. 

Regeringen verkar dessvärre sakna ett genomgripande angreppssätt för att råda bukt med problemen. Trots påtryckningar från både politiker och näringsliv, och med situationen tydligt beskriven i flera rapporter, hävdar energiministern att frågan om elförsörjningen är löst. När det inte går att blunda för problemen skjuter ministern från höften och hoppas att problemen försvinner. Ygeman hänvisar ofta till det så kallade Pågen-avtalet som innebär en tillfällig mereffekt i elnätet. Pågen pekar alltså på samma uppgörelse som otillräcklig. Regeringens ad hoc-åtgärder hänger inte ihop. Det blir allt tydligare att regeringen saknar en strategi för frågan.

Regeringens åtgärder är temporära och ska gälla fram tills dess Sydvästlänken är på plats i sin helhet 2024. Svenska Kraftnät meddelade 2011 att Sydvästlänken kommer att minska risken för skillnader i elpriser mellan södra Sverige och resten av landet. Men ännu i oktober 2020 har ingen el förts över i ledningarna och Sydsverige hade i somras elva gånger så höga elpriser som elkonsumenterna i Norrland. Sydvästlänken skulle ha nått fram till Hurva i Skåne om en månad enligt den nya planen men nu är den uppskjuten för tjugonde gången.

Vad som är ännu allvarligare är att det nu visat sig att länken, som länge lyfts fram som den enskilt viktigaste åtgärden för att trygga Sydsveriges elförsörjning långsiktigt, inte alls kommer att lösa problemen. Företrädare för kommuner, regionen och länsstyrelsen i Norrbotten har nämligen slagit fast att de inte ser att Norrland kan förse södra Sverige med el. Region Norrbotten visar i en nyligen framtagen rapport på en kraftigt ökad elförbrukning i norr när den tunga industrin fasar ut de fossila bränslena.

Att industrin i norr behöver elektrifieras för att vi ska nå klimatmålen kan inte vara någon nyhet. Om el inte kan föras ner från Norrland, vad händer då med Skåne? Vem bär ansvaret för att hela landet har den energitillgång man behöver? 

Vi ser redan nu tydliga tecken på att bristen på framför allt planerbar elproduktion i Sydsverige hotar tillväxt, jobb och den gröna omställningen. Svenska kraftnät konstaterar i en rapport från 2020 att elområdena söder om Dalälven, löper särskilt stor risk för effektbrist. Risken ökar ytterligare vid årsskiftet när reaktorn Ringhals 1 läggs ned, något regeringen låter ske trots att det försvårar ett redan allvarligt läge.

Risken för elavbrott är överhängande och avbrotten riskerar att bli långvariga. Samtidigt försämras elens kvalitet. Privatkunderna märker det på att led-lamporna måste bytas mycket oftare än vad som är tänkt. Men för industrin kan det ha mer allvarliga konsekvenser.

Sol och vindenergi är goda komplement men för att den skånska tillväxten ska kunna fortsätta och för att det ska gå att bedriva industrier i södra Sverige så måste elförsörjningen gå att lita på. Det kommer att behövas planerbar elproduktion.

Regeringen har ingen plan. Elkrisen i Sydsverige blir värre. Den ideologiskt drivna energipolitiken som Socialdemokraterna låtit Centerpartiet och Miljöpartiet få genomslag för måste få ett slut. Elförsörjningen måste fungera i hela Sverige.

 

Arman Teimouri (L)

Energipolitisk talesperson

 

Louise Eklund (L)

Regionråd i Region Skåne

 

Torkild Strandberg (L)

Ordförande i Liberalerna Skåne