När barn skjuter barn krävs det vuxna i rummet

Märta Stenevi (MP), språkrörskandidat och partisekreterare.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

När ett barn skjuter ett annat barn kan inte den offentliga debatten fastna i populistiska förslag som alla mynnar ut i hårdare tag och längre straff, skriver Märta Stenevi (MP).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. De senaste åren har den organiserade brottsligheten och gängkriminaliteten etablerat sig i Sverige, och det grövsta våldet har ökat trots att många andra brott minskat. Gängen skrämmer och våldet skapar stor otrygghet bland oss som bor nära det. Men det går att vända utvecklingen – om man håller huvudet kallt och hjärtat varmt. 

I dag har det blivit allt vanligare att äldre kriminella använder barn under femton år som springpojkar för sina smutsiga affärer. Det är barn som säljer och köper knark, hämtar upp vapen och bryter sig in i affärer. Det här handlar om ungar som helt tappat tron på samhället. När barn upplever att vuxna gett upp om dem blir de lätta byten för gängen.

Men i Malmö har trenden brutits. Under tre år har polisen arbetat metodiskt och långsiktigt tillsammans med kommun och myndigheter för att hejda gängen och stoppa nyrekryteringen. Nu måste erfarenheterna från Malmö tas till vara i resten av landet. Erfarenheterna här är viktiga: det går att bryta den våldsamma spiralen, och nyckeln är långsiktighet, samverkan och förebyggande arbete. 

Vi kan inte skapa trygghet enbart genom fler och större fängelser. Vi måste hindra barn och unga från att sugas in i gängen. Stora individuella insatser för ungar som riskerar att hamna snett måste till, och de måste vara uthålliga. Myndigheter måste agera tillsammans och föräldraskapet stärkas i utsatta familjer. Barn ska sova på kvällen och gå i skolan på dagen. Där föräldraskapet brister måste samhället in och stötta upp. För när brotten inte begås behöver heller ingen bli offer för brottsligheten.

Det är dags att konservativa partier slutar tävla om vem som är mest Dirty Harry och för allas vår skull tar ansvar för att krossa gängen, inte rättsstaten. Grön kriminalpolitik är kanske mindre macho, men desto mer effektiv. Detta vet vi:

Barn ska tas om hand, inte jagas av polis. Barn som inte har en fungerande hemmiljö måste få tidiga insatser och ett stärkt föräldrastöd. När familjen ändå inte fungerar måste barnet kunna flyttas på men det är socialtjänsten, inte polisen, som ska ta de besluten, och de ska alltid baseras på barnets bästa. Inte på föräldrarnas önskemål och inte för att polisen ska utöva påtryckningar. Utan för att barnet ska få en chans till en barndom fri från kriminalitet. 

Visitationszoner driver utanförskap. När unga pojkar stoppas av polisen bara för att de ser ut på ett visst sätt och bor på ett visst ställe vittrar den sista tilltron till vuxenvärlden ner. Att vara ständigt misstänkt, oavsett hur väl man skött sig, bryter ner förtroendet. Om vi ska vara lika inför lagen kan inte vissa misstänkas i alla lägen, oavsett hur väl de skött sig. 

Slå mot pengarna. Gängen tjänar pengar på allt de kan. Momsfusk, smuggelcigaretter, svart arbetskraft. Genom ett tätare samarbete mellan myndigheter kan samhället slå mot själva lönsamheten i den kriminella verksamheten. Kontrollera bygglov, liggare, momsredovisning, nödutgångar, registreringsbevis – allt som kan störa ut verksamheter och minska lönsamheten. Ju mindre pengar att tillgå, desto mindre intresse. Så knäcktes Al Capone, och så knäcker vi gängen.

Att åka fast avskräcker mer än längden på straffet. Att lägga på två år på ett redan långt fängelsestraff har bevisat usel effekt på kriminaliteten. När risken att åka fast ökar minskar däremot benägenheten att begå brott. Vi behöver fler socialarbetare på stan, fler utredare och fler poliser nära ungdomarna, så att fler brott kan klaras upp. Den som begår brott ska åka fast och straffas för det. 

När ett barn skjuter ett annat barn kan inte den offentliga debatten fastna i populistiska förslag som alla mynnar ut i hårdare tag och längre straff. Inte heller duger det att bara komma dragandes med fantasier om fritidsgårdar som en lösning på gängkriminaliteten. Den som begår brott ska bort från gatan, och gör vi vårt jobb med barnen rätt ska det inte stå någon redo att ta över den kriminella verksamheten.

Det är dags att lära av Malmö. 


Märta Stenevi (MP)

Språkrörskandidat och partisekreterare