Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

MP i Malmö: Vi är redo att diskutera trygghet med S

Stefana Hoti (MP), partiföreträdare i Malmö.
Foto: MP MALMÖ
Mohamed Yassin (MP), ledamot i Malmö kommunfullmäktige.
Foto: PRESSBILD

Moderaterna och Vänsterpartiet drar från helt olika utgångspunkter slutsatsen att alla Malmös problem är spikar. Därför nöjer de sig med var sin hammare, skriver miljöpartisterna Stefana Hoti och Mohamed Yassin i en replik till S, M och V.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Vi håller med Socialdemokraterna som skriver på Kvällsposten Debatt om att Malmö måste stärka det förebyggande arbetet så att inte fler unga Malmöbor växer upp med kriminalitet som den mest lovande vägen i livet. För oss är det också självklart att staden behöver ett nära och gott samarbete med polisen för att få bort kriminella från våra gator. Nu är det dags att gå från ord till handling.

Tidiga insatser är de mest effektiva, men förebyggande arbete är inte hela lösningen. Vi behöver en bred verktygslåda eftersom det är orimligt att bemöta en tungt gängkriminell på samma sätt som en 12-åring med kompisar som har dåligt inflytande. Moderaterna och Vänsterpartiet drar från helt olika utgångspunkter slutsatsen att alla Malmös problem är spikar. Därför nöjer de sig med var sin hammare. De för en massa oväsen, men löser inte Malmös problem.

Miljöpartiet vill se:

Förskolesatsning i utsatta områden. Förskolan spelar en mycket viktig roll för att öka jämlikheten mellan barn och öva svenska. För att bättre rusta barnen för skolan och förbättra situationen i ett kvinnodominerat yrke vill vi höja lönerna för erfarna förskollärare som arbetar på förskolor i Malmös utsatta områden.

Trygga föräldrar. Ingen ska tvingas se sina barn vara på väg åt fel håll utan att få samhällets stöd. Vi vill se ett utökat föräldrastöd där utbildade socionomer med relativt enkla metoder ger föräldrarna verktyg att stötta barnen i skolan och vardagen. Det är föräldrarna som har ansvar att uppfostra sina barn. De har också de bästa förutsättningarna att hjälpa dem.

Allvarssamtal. Samhället måste ingripa tidigt och hjälpa barn som hamnat snett. Vi vill att socialtjänst och polis genomför ett allvarssamtal inom 48 timmar med barn under 15 år som utfört ett brott. Samtidigt ska familjen erbjudas stödinsatser.

Köfri social insatsgrupp. Sociala insatsgruppen har tät kontakt med unga som riskerar att bli omhändertagna eller som har kommit tillbaka från en placering. Unga i den här gruppen behöver mycket stöd för att få en fungerande vardag. I dag är det kö för att få stöd från insatsgruppen. Väntetiden ökar risken för att den unga halkar tillbaka i missbruk eller kriminalitet.

Nollvision för utsatta områden. Vi vill ta fram skräddarsydda handlingsplaner för att vända utvecklingen i vart och ett av de områden som polisen i dag klassar som utsatta eller särskilt utsatta. Det kräver långsiktiga insatser, där samarbete mellan myndigheter och boende, föreningsliv och näringsliv är en nyckel till framgång. Polisen spelar en avgörande roll i att skapa lösningar som fungerar i de olika områdena.

Vi är redo att sätta oss ner med Socialdemokraterna och diskutera en trygghetspolitik för Malmö som ser hela komplexiteten i social utsatthet och brottslighet.


Stefana Hoti (MP)

Partiföreträdare i Malmö


Mohamed Yassin (MP)

Ledamot i Malmö kommunfullmäktige


0