Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Motverka nyrekrytering till de kriminella nätverken

Maria Ward (S), oppositionsråd Helsingborg Socialdemokraterna.Foto: PRESSBILD
Mats Rosdahl (S), 2:e vice ordförande i Socialnämnden Helsingborg.Foto: PRESSBILD
Jan Björklund (S), oppositionsråd Helsingborg.Foto: PRESSBILD

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Gängkriminalitet och narkotikahandel är ett problem som dagligen får rubriker i medier. I Helsingborg är stadsdelen Söder klassat av polisen som ett av de mest upplevt otrygga områdena i Sverige. Gängkriminaliteten och narkotikahandeln är intimt förknippade och har förmågan att bryta ned tilliten i ett samhälle om det inte aktivt motarbetas. Barn och ungdomar behöver vuxnas närvaro och politikens uttalade intresse för att inte hamna snett.

Med handen på hjärtat är varje ungdom som hamnar i träsket med droger och gängkriminalitet ett gemensamt misslyckande. Med all kraft som finns att uppbåda måste samhället därför motverka nyrekrytering till kriminella nätverk. Helsingborg måste ha kraft och mod, men framförallt viljan att fånga upp dessa ungdomar och ge dem en framtidstro som inte innefattar gängkriminalitet. För oss socialdemokrater är detta en självklar prioritering som tyvärr inte delas av det moderatledda styret.

De senaste åren har det skett en ökning av både unga missbrukare och unga som rekryteras till kriminella miljöer. För att stoppa den utvecklingen måste politiken våga arbeta proaktivt och kväva missbruk och kriminalitet i sin linda. Det är på sin plats att nämna att Helsingborg stad har byggt upp ett professionellt och ambitiöst avhopparteam, men för att Helsingborg ska klara de utmaningar som staden står inför måste fler resurser tillskjutas och det förebyggande arbetet prioriteras.

Under polisens särskilda insats Operation Rimfrost framkom det att barn så små som 8-åringar var involverade i grov brottslighet. Det har knappast varit ett aktiv val. Däremot är det en realitet som vittnar om stora brister i välfärdssystemen och gängkriminalitetens utbreddhet och förankring. Frågorna som uppkommer är uppenbara. Varför är barnen inte i skolan, var är föräldrarna/vårdnadshavarna och var finns socialtjänsten. På detta finns inget entydigt svar, mer än att konstatera att barnen har blivit svikna av vuxenvärlden.

På kommunfullmäktige i augusti la vi socialdemokrater ett förslag om att minska utsattheten och motverka risker för unga att fastna i kriminalitet och narkotikamissbruk. Förslaget avslogs av det moderatledda styret med uppbackning av SD. Det fanns helst enkelt inget intresse av att stänga dörren för den rekryteringsgrund som gängkriminaliteten är i behov av. 

För att lyckas i kampen mot missbruk och kriminalitet behövs samverkan mellan kommunala myndigheter, det civila samhället och föreningslivet. Tyvärr är det inte så i Helsingborg. I Helsingborg vilar hela detta ansvar på socialnämnden. Politiken i Helsingborg måste styra om sin agenda och prioritera att insatser samordnas. Det innebär att ansvaret ska ligga på kommunstyrelsen och inte hänskjutas till socialnämnden.

Det är oerhört frustrerande att bevittna hur det moderatledda styret väljer bort att se hur samverkan och ett starkt civilsamhälle bidrar till att skapa motståndskraft för barn och unga att hamna i gängkriminalitet och drogmissbruk. Så väl polisen som kriminologer betonar och efterfrågar långsiktighet och breda politiska lösningar för att på allvar bromsa gängkriminaliteten

Regeringens 34-punktsprogram för att komma åt gängkriminaliteten är en del av det hela, men det räcker inte. Det viktigaste ett samhälle kan göra för att långsiktigt komma till rätta med nyrekryteringar är att barn och unga har det bra i skolan, hemma, och på sin fritid. Ett ansvar som ligger på den kommunala politiken.

För oss socialdemokrater är det fullständigt oacceptabelt att resignera inför dessa utmaningar. Helsingborg stad behöver tala med en stark röst som genomsyrar alla våra politiskt tillsatta nämnder och styrelser.

Vi socialdemokrater välkomnar därför alla initiativ som tas för att komma till rätta med denna flagranta problematik, eller som ordspråket säger; ”Det behövs en hel by för att fostra ett barn”. Det är vår förbannade plikt att som politiker i Helsingborg motverka övergrepp och se till att skjutningar och sprängningar förpassas till det förflutna. För det handlar inte om statistik – det handlar om människoliv!

 

Maria Ward (S)

Oppositionsråd Helsingborg

 

Mats Rosdahl (S)

2:e vice ordförande i Socialnämnden Helsingborg

 

Jan Björklund (S)

Oppositionsråd Helsingborg