Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Morgondagens Malmö bestäms här och nu

Charlotte Bossen (C), gruppledare i Malmö fullmäktige. Foto: BENGT FLEMARK
Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot från Malmö. Foto: ANNA W THORBJORNSSON

På torsdag röstar Malmö fullmäktige om vilken budget som ska styra staden under nästa år. Med rätt liberal politik kan Malmös problem vändas. I den rödblå budgeten saknas flera av de satsningar som L enats med oss och M om, skriver Charlotte Bossen (C) och Niels Paarup-Petersen (C).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Centerpartiet vill att Malmö ska vara en möjligheternas stad. En hållbar stad där alla har möjlighet att växa och utvecklas, oavsett vilken del av staden du är född i.

I morgon torsdag röstar Malmö kommunfullmäktige om vilken budget staden ska ha år 2019. För en vecka sedan presenterade Malmös nya styre, Socialdemokraterna och Liberalerna, sitt budgetförslag. Ett tunt dokument som saknar många av de reformer som staden behöver för att bryta tudelningen. Först och främst saknas flera satsningar på skola, vård och omsorg, arbetsmarknad samt miljö och stadsbyggnad som vi i Centerpartiet tidigare varit överens med Liberalarna om att införa.

 

Utanförskapet ökar i Malmö och stadens styrande socialdemokratiska politiker har gång på gång misslyckats med att minska delningen av staden. Vi i Centerpartiet tror på Malmö och Malmöborna. Vi är övertygade om att med rätt politik kan vi minska klyftorna. Med rätt styrning, resursfördelning och riktade åtgärder kan hela Malmö börja växa och nå sin fulla potential, men då måste kommunen ges rätt förutsättningar att utvecklas.

 

Tillsammans med Moderaterna lägger vi fram en frihetlig, grön och liberal budget. En budget fylld med politiska förslag som gör skillnad för hela staden med fler jobb och fler växande företag. En politik som skapar nya gröna jobb och förutsättningar för högre skolresultat, en hållbar utveckling samt tryggare gator och torg.

 

För att skapa en mer sammanhållen stad krävs stora satsningar på trygghet.

 

Vi vill att kommunen anställer 100 ordningsvakter som ska arbeta synligt på Malmös gator. Vi vill också se satsningar på fysisk trygghet, som bättre belysning. Utöver detta vill vi verka för att Malmö får en förstärkt polisnärvaro.

 

Centerpartiet har även drivit hårt på för att kampen mot hedersförtrycket i Malmö ska tas på allvar. I budgeten vi lägger fram finns det både pengar till att tredubbla antalet anställda i resursteamet heder och att utöka hedersboendet så fler kan lämna hedersförtrycket. Centerpartiet har även säkrat fler pengar till kvinnojourer och kuratorer för arbete mot hedersförtryck.

 

För att göra Malmö till framtidens stad spelar skolan en nyckelroll. I dag finns skolor i Malmö där mindre än hälften av eleverna klarar grundläggande behörighet till gymnasiet. Det kan vi aldrig acceptera. Vi satsar därför över 150 miljoner kronor på skolan och en särskild satsning på elever som inte uppnår behörighet. Vi genomför även en särskild lönesatsning på förskolelärare.

 

För att hela Malmö ska växa krävs också ordentliga satsningar för att skapa nya gröna jobb och öka sysselsättningen. Malmö har högst arbetslöshet i landet. Vi vill ge arbetsmarknadsenheten i uppdrag att använda sig av fria aktörer för att rusta arbetssökande till de lediga jobben. Vi vill också skapa fler enkla jobb och göra det lättare att driva företag i Malmö.

 

För Centerpartiet är klimatet en helt avgörande fråga. Som den borde vara för alla partier. För att säkra en hållbar morgondag måste vi se över hur vi använder och förbrukar jordens resurser i dag. Arbetet för att miljö- och klimatanpassa staden kan inte vänta och måste växlas upp. Därför genomför vi bland annat en stor satsning på 60 miljoner kronor på att bygga nya cykelbanor. Vi satsar på nära cykelparkeringar, mer grönska och kollektivtrafik.

 

Samtidigt genomför vi en historiskt stor satsning för att bygga ut laddstolpar och parkeringar till elbilar. Vi vill även införa krav på att alla livsmedel Malmö Stad köper lever upp till de höga krav som ställs på svenska bönder. Så får vi mer god, närodlad och klimatvänlig mat.

 

I morgon kommer vi rösta för Centerpartiets och Moderaternas budget. För att vi i Centerpartiet aldrig kommer att acceptera den stora arbetslösheten, barnfattigdomen och utanförskapet i Malmö. Och för att Malmö måste bli en hållbar stad. En möjligheternas stad. 

 

För alla Malmöbor.

 

Charlotte Bossen (C)

Gruppledare i Malmö fullmäktige

 

Niels Paarup-Petersen (C)

Riksdagsledamot och ledamot i Malmö fullmäktige