Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Missgynna inte förnybar och fossilfri fjärrvärme

Sezgin Kadir, Vd och koncernchef för Kraftringen. Foto: KRAFTRINGEN
Kraftvärmen har en nyckelroll att spela för att uppnå ett hållbart energisystem i södra Sverige, skriver Sezgin Kadir. Foto: KRAFTRINGEN

Energibranschen har en nyckelroll att spela i den hållbara omställningen. Tyvärr är konkurrensen snedvriden för fjärrvärmen. Rätt använd och med rättvisa spelregler kan fjärrvärmen avlasta andra energislag, skriver Sezgin Kadir, koncernchef för Kraftringen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Att ställa om samhället för att möta klimathotet är vår tids största utmaning. Det är en utmaning som ställer nya krav på hur vi använder och betalar för energi och hur vi nyttiggör innovationer inom energisektorn. Energibranschen har en nyckelroll och behöver gå före i omställningen – och det brådskar. I dag är det mindre, lokala och regionala energiföretag som ligger bäst till när det gäller att anpassa verksamheten till en fossilfri framtid.

 

Kraftringen, ett energibolag i södra Sverige, vill leda utvecklingen av den energi som framtida generationer kommer att använda. Vi satte tidigt upp målet att vår produktion av el och kraftvärme skulle vara 100 procent fossilfri år 2020, vilket underlättar för våra kunder att också bli fossilfria. I april 2018 nådde vi målet. Nu arbetar vi för att hela vår egen verksamhet, transporter, inköp med mera, ska vara fossilfri 2025. Med modern teknik och nytänkande är det fullt realistiskt att uppnå.

 

För att vi ska uppnå ett hållbart samhälle måste vi kräva att den energi vi producerar är så ren som möjligt och används så smart som möjligt. Vi behöver använda huvuddelen av vår elproduktion till att göra transportsektorn mer hållbar och för att säkerställa tillförsel av el till växande företag i södra Sverige. Elen är helt enkelt för högförädlad och fin för att gå till uppvärmning.

 

Vi är därför övertygade om att kraftvärmen, eller fjärrvärmen, har en nyckelroll att spela för att uppnå ett hållbart energisystem i södra Sverige. Många hushåll kan anslutas till en och samma kraftkälla på ett smidigt sätt, och till rimliga kostnader, i stället för att varje hushåll investerar i sin egen elkrävande lösning. Ytterligare en fördel är att återvunnen energi från industrier och andra anläggningar smidigt kan distribueras i fjärrvärmenäten.

 

Tack vare Kraftringens moderna Örtoftaverk utanför Eslöv kan vi flexibelt använda förnybara restprodukter till att producera fossilfri el och fjärrvärme. Bränslet är flis från skogsbruket och återvunnet trä från rivna byggnader och återvinningsstationer. Det mesta är närproducerat och hämtat inom en radie på tio mil från verket, vilket gynnar lokala och regionala producenter på bränslemarknaden i södra Sverige.

 

För många kommuner, exempelvis Lund och Lomma, är fjärrvärmen en självklar lösning. Men tyvärr har fjärrvärmen inte samma starka ställning på nationell nivå. Boverkets regler snedvrider konkurrensen genom att gynna el och värmepumpar vid val av energilösningar för nya byggnader. Fjärrvärmen är också styvmoderligt behandlad i Energikommissionens överenskommelse och får inte den nationella uppbackning som andra energislag får. Fjärrvärmen ses konstigt nog som en lokal fråga för de kommuner som äger fjärrvärmenät.

 

En annan utmaning är att det faktiskt saknas ett enhetligt system för att mäta och redovisa fjärrvärmens energiinnehåll och miljöpåverkan. Ett system borde finnas för att underlätta för kunderna, såväl privatpersoner som fastighetsägare, att välja rätt i en tid när alla kommunicerar ”fossilfritt”, samtidigt som det aldrig tidigare har varit större skillnad på ambition och prestation.

 

Det är viktigt att fjärrvärmen har rätt förutsättningar. Då finns det incitament i att investera i utbyggd kapacitet och att öka elproduktionen vid kraftvärmeverken. Rätt använd och med rättvisa spelregler kan fjärrvärmen avlasta andra energislag, överbrygga kapacitetsproblem i energitillförseln och spela en nyckelroll för att vi i södra Sverige och landet i stort ska nå våra miljömål. För Skåne och Sydsverige är detta givetvis särskilt viktigt mot bakgrund av risken för effektbrist.

 

Fossilfri och förnybar fjärrvärme borde premieras i stället för att missgynnas.

 

Sezgin Kadir 

Vd och koncernchef för Kraftringen