Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Minska utjämnings-bidraget till Malmö

Malmös kommunala utjämningsbidrag bör minska, menar Borgerlig Framtid Skåne.
Foto: Lasse Svensson
Anna Jung, vice ordförande, Borgerlig Framtid Skåne.
Foto: PRESSBILD
Mons Krabbe, partistyrelseledamot Borgerlig Framtid.
Foto: PRESSBILD
Oskar Hagberg, ledamot Borgerlig Framtid Skåne.
Foto: PRESSBILD

Att 27 procent av Malmös budget täcks av kommunalt utjämningsbidrag är ohållbart, skriver Borgerlig Framtid.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det är lätt för människor att acceptera att glesbygdskommuner med stagnerande invånarantal kompenseras för sina stora utgifter, men Malmö är tvärtom en stad i väldigt gynnsam demografisk situation med en stor arbetsför befolkning.

Inte mindre än 67 procent av Malmöborna är mellan 20 och 69 år, av vilka de flesta borde kunna bidra positivt till kommunens ekonomi. Bara ett antal universitetsstäder och storstadskommuner har en så stor andel av sin befolkning i det åldersspannet: Uppsala, Lund, Umeå, Göteborg, Stockholm, Sundbyberg och Solna. Ingen av de nämnda kommunerna får i närheten så stora bidrag 2016 som Malmö, som mottar hela 14 270 kronor per invånare. Göteborg, som ligger näst högst, får bara knappt en tredjedel så mycket, 4 610 kronor per invånare.

Det här är ett politiskt misslyckande. Integrationen har sedan många år fungerat sämre än i jämförbara länder. Att kombinera detta med en asylinvandring som per capita är större än i något av dessa länder har inte varit vare sig funktionellt eller en lösning, trots en ofta entusiastisk politisk försäkran.

För Malmös del har det resulterat i ett omfattande budgetunderskott. Bara genom konstgjord andning från andra kommuner har Malmös rödgröna minoritetsstyre kunnat framställa detta som en framgång. När nu en allt större del av landet berörs av utvidgade migrationskostnader på samma sätt som Malmö, kan det omöjligt fortsätta. Alla kan inte subventionera alla.

Hur tänker Malmös kommunpolitiker ta sig ur sitt bidragsberoende?

Frågan blir allt mer aktuell i takt med att medborgarna förstår att skatten höjs samtidigt som de får allt mindre tillbaka. Statens kompensation för mottagandet av nyanlända kommer dessutom att sänkas framöver. En generell skattehöjning stundar nu även i glesbygdskommuner med en befolkningsstruktur som inte är lika gynnsam som Malmös. Medborgarna i Sverige kommer i längden inte att acceptera att betala nödhjälp till en storstadskommun som Malmö, som borde vara bidragsgivare i stället för bidragstagare. 

En bra början vore att konstatera att taket för Malmö är nått. Borgerlig Framtid vill stegvis minska de utjämningsbidrag som delas ut till kommuner som likt Malmö har en fördelaktig demografisk profil. Kommuner som Malmö ska tvingas att arbeta sig ur den situation de befinner sig i. Pengar måste sluta slösas på verkningslösa sociala integrationsprojekt och mer kraft läggas på att få människor ur bidragsberoende. Det duger inte att mer än var fjärde krona av Malmös kostnader betalas av någon annan.

Anna Jung, vice ordförande, Borgerlig Framtid Skåne

Mons Krabbe, partistyrelseledamot Borgerlig Framtid

Oskar Hagberg, ledamot Borgerlig Framtid Skåne