Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Mer motorväg bidrar till stranderosionen

Mätta Ivarsson (MP), regionråd i Region Skåne. Foto: DAVID MOLLER
Anders Åkesson (MP), regionråd i Region Skåne. Foto: DAVID MOLLER

Att Liberalerna i Skåne bygga ut motorvägar och minska pengarna till kollektivtrafiken inger knappast förtroende för deras oro för stranderosiionen, skriver Mätta Ivarsson (MP) och Anders Åkesson (MP) i en replik till Christer Nylander (L) och Louise Eklund (L). 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Klimatförändringarna är vår tids största politiska utmaning. Om världen inte genomför en grön omställning får det förödande konsekvenser för framtida generationer. Stora landområden blir obeboeliga, den biologiska mångfalden minskar och människors hälsa hotas. En annan problematik handlar om höjda havsnivåer som bidrar till ökad erosion. En betydande del av Skånes kust är hotad.

 

I Kvällsposten skriver liberalerna Christer Nylander och Louise Eklund om kusterosion och menar att Sverige behöver göra mer på detta område. Moderaterna har också nyligen uttryckt liknande budskap. Att efterfråga krafttag kring hur vi skyddar våra kuster från erosion är i sig bra. Men inte med en enda stavelse lyckas liberalerna i sin långa artikel nämna orsakerna bakom det växande problemet – klimatförändringarna. Det är inte trovärdigt. Forskningen är tydlig med att högre temperaturer på grund av klimatförändringar innebär högre havsnivåer och följaktligen mer erosion. 

 

Inte heller med ett enda ord tar de upp det ansvar och de lösningar vi i Skåne och Sverige behöver ta för att nå de nationellt antagna klimatmålen. Är man intresserad av att bekämpa erosionen så måste man också tala klarspråk i hur man vill ställa om samhället i grön riktning så att erosionen inte kraftfullt förvärras i framtiden. Men där blir liberaler och moderater svaret skyldiga. De borgerliga partierna har helt enkelt ingen politik som möter vår tids största utmaning. 

 

Vi delar bilden att fler insatser behövs, men vill samtidigt belysa att mycket redan görs. Statens geotekniska institut (SGI) har ett nationellt samordningsansvar för stranderosion. Regeringen har gett uppdraget att de ska bidra till att de risker som är förknippade med stranderosion minskar. Genom SGI och andra myndigheter finansierar regeringen forskning, samordning och kunskapsförmedling till stöd för andra aktörer som kommuner, näringsliv och enskilda. Inom regeringskansliet bereds just nu ett slutbetänkande där man ser över bland annat ansvarsfördelningen vad gäller åtgärder för klimatanpassning. 

 

Här i Skåne ansökte Regionala utvecklingsnämnden så sent som i höstas om att delta i ett stort EU-projekt som syftar till att bevara, förbättra och återställa land- och kustnära havsekosystem som ökar motståndskraften och skyddar mot erosion. Nämnden anslog även regionala medel till detta.

 

I Region Skåne vill liberaler och moderater bygga ut motorvägar och minska pengarna till kollektivtrafiken. Både forskningen och miljöorganisationerna är tydliga med att den politik som de borgerliga partierna driver kommer att bidra till ökade växthusgaser, höjda havsnivåer och därmed betydligt förvärrad erosion. 

 

När de skånska allianspartierna debatterar erosionen utan att nämna klimatet saknar de all trovärdighet.

 

Mätta Ivarsson (MP)

Regionråd och ordförande i Regionala utvecklingsnämnden

 

Anders Åkesson (MP)

Regionråd och riksdagskandidat

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!