Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Människor är inte pingpongbollar

Sedat Arif (S), kommunalråd i Malmö. Foto: JENS OHLSSON

Svenskt Näringsliv är enbart ute efter att använda Malmö som ett slagträ i en ideologiskt driven debatt om arbetsmarknadspolitik och skattepolitik, skriver Sedat Arif (S) i en replik – och passar på att bjuda in organisationen till Malmö Stadshus för samtal.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Svenskt Näringslivs Carin Centrén och Edward Hamilton kritiserar Malmö Stads arbete med extratjänster på Kvällsposten Debatt.

 

Arbetsmarknadspolitiken är i grunden ett statligt ansvar. Extratjänster är ett av många sätt som staten tar detta ansvar på. I november 2018 fanns det totalt 18 000 personer runtom i Sverige som hade en extratjänst i det offentliga eller i civilsamhället. MalmöSstad är en av många kommuner som har arbetat med dessa.

 

 

Under 2018 styrde och kommunicerade staden mot målet att erbjuda 800 långtidsarbetslösa Malmöbor som uppbär försörjningsstöd extratjänster i kommunens verksamheter. I många fall används dessa i kombination med utbildningsinsatser för att också utbilda till bristyrken inom exempelvis förskolan och äldreomsorg. Vi lyckades tyvärr inte nå upp till 800 utan landade på 623, innan årets slut.

 

Jag blir bekymrad över hur arbetet beskrivs av Svenskt Näringsliv. Det påstås att staden rekryterade för att ”flytta kostnader” och som ett pingpong-spel mellan stat och kommun. Det handlar inte om kolumner, utan om att erbjuda människor som står långt från arbetsmarknaden chansen att vara aktiva, bidra och ha kolleger i stället för att bara betala ut försörjningsstöd. Om kommunen dessutom lyckas pressa ned sina kostnader så är det bra.

 

Faktum är att en politik som stärker människor funkar. Äntligen ser vi nu att antalet Malmöbor som behöver försörjningsstöd har minskat tre år i rad, trots att vi under perioden har blivit 15 000 fler i Malmö. Detta står i stark kontrast till hur vi under många år upplevde att den nationella politiken på området missgynnade snarare än hjälpte Malmöborna.

 

Mellan 2007 och 2015 ökade stadens försörjningsstödskostnader med nästan 400 miljoner kronor, mycket på grund av politiska beslut kring försämringar i A-kassa och sjukförsäkringar som innebar övervältringar av kostnader till kommunerna. Jag kommer inte ihåg att Svenskt Näringsliv rasade över dessa beslut.

 

Jag kan inte heller minnas att Svenskt Näringsliv ansåg att det var slöseri med skattemedel när IFAU för några år sedan visade att den tidigare sänkningen i arbetsgivaravgifter för unga som genomfördes 2007 visade sig ha kostat 1–1,6 miljoner kronor per jobb. Svenskt Näringsliv är enbart ute efter att använda Malmö som ett slagträ i en ideologiskt driven debatt om arbetsmarknadspolitik och skattepolitik.

 

Om Svenskt Näringsliv verkligen vill engagera sig i att få fler långtidsarbetslösa Malmöbor i arbete och samtidigt bidra till att lösa det sydsvenska näringslivets kompetensbrist så är de välkomna till Stadshuset.

 

Sedat Arif (S)

Kommunalråd med ansvar för socialtjänst och arbetsmarknad i Malmö

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!