Malmös gator är inte genomfartsleder för Vellingebor

Märta Stenevi (MP), kommunalråd och gruppledare i Malmö.
Foto: JENNIE LARSSON

Om de inpendlande skåningarna ska slippa sitta fast i bilköer borde Moderaterna och Sydsvenska handelskammaren driva på för att kollektivtrafiken till och från Malmö stärks, skriver Miljöpartiets kommunalråd Märta Stenevi. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dagarna har Trafikverkets slutrapport för E6 presenterats. Man lägger fram en lång rad lösningar för en säkrare trafiksituation och bättre framkomlighet på motorvägen. Det är mer än välkommet. 


Samtidigt ser jag med bedrövelse hur Moderaterna mot bättre vetande fortsätter driva på för att motorvägen ska byggas ut med fler körfält. Trots att erfarenheter från Köpenhamn, London och Los Angeles visar att fler motorvägsfiler bara leder till ännu mer trafik och fortsatta köer. Att utbyggda trafiksystem ofta ger en snabb trafikökning, större än vad som kan förklaras med ökad tillväxt eller fler invånare, är ett fenomen som varit känt sedan 1960-talet. 


Malmö växer både i antalet invånare och till arbetstillfällen. 60 000 människor pendlar in varje dag. Det sätter stadens infrastruktur på prov redan utan en utbyggd motorväg. För alla resor som görs på E6 har en startpunkt och en slutpunkt, även om debatten hittills mest har handlat om trafiken på själva motorvägen. En kraftig ökning av biltrafiken på E6 kommer att innebära en kraftig ökning av antalet bilar i Malmö, utan att man har kommit tillrätta med vare sig trafiksäkerhet eller framkomlighet.


Det betyder mer trängsel, sämre luft och mindre plats till annat i staden. Vi i Miljöpartiet vill att marken används till bostäder, skolor, förskolor, parker och arbetsplatser – inte till breda infarter och skrymmande parkeringar. Våra gator är inte genomfartsleder för Vellingebor på väg till jobbet, eller för Lommabor som har bråttom hem. Gatorna är våra barns närmiljö. Det handlar om barnens luft och deras väg till skolan. Därför måste utbyggnaden av kapaciteten för pendling in och ut ur Malmö ske med tåg och buss, inte bil. 


För självklart vill vi att andra skåningar också ska kunna arbeta här och njuta av vår vackra stad. Malmös näringsliv är centralt för utvecklingen i hela regionen. Antalet arbetstillfällen i Malmö ökar kraftigt, det är en viktig utveckling som vi vill ska fortsätta. Men om de inpendlande skåningarna ska slippa sitta fast i bilköer borde Moderaterna och Sydsvenska handelskammaren i stället driva på för att kollektivtrafiken till och från Malmö stärks. 


För det krävs en kraftig utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik, både till och även inne i staden. Så att näringslivet ska kunna fortsätta växa och utvecklas, och ännu fler arbeta i Malmö. 


Samma borgerliga partier som verkar för att öka biltrafiken i Malmö saboterade i sista stund ett fullt finansierat storstadsavtal som skulle ge staden spårvagn. Till hälften betalad med statliga pengar och tänkt att börja projekteras genast. I stället förespeglas nu Malmöborna att en Öresundsmetro snart kan få sin första station i Pildammsparken, när det ännu bara är en vision som först måste hitta en finansiering på tiotals miljarder.


Nationellt flaggar Moderaterna för att man vill skära ner 645 miljoner kronor från utbyggnaden av järnvägen. Och man säger nej till höghastighetsbanorna – trots att det verkligen är något som skulle stärka konkurrenskraften hos de skånska företagen och göra det möjligt för många fler skåningar att pendla snabbt och bekvämt, utan att det belastar vare sig klimatet eller vår närmiljö. 


Vi i Miljöpartiet vill att Malmös stadsmiljöer utvecklas till att bli attraktiva platser där människor vill röra sig, mötas, handla och uppleva kultur. Det ska finnas utrymme för livliga handelsstråk där såväl Malmöbor som besökare kan möta våren och ta en kaffe på trottoaren. Vi vill se parker i stället för parkeringsplatser. 


Och vi vill se den utvecklingen i hela Malmö. Därför är jag extra glad över pendeltågstrafiken längs Kontinentalbanan och den nya stationen på Rosengård som kommer att öppna inom mindre än ett år. Och över den halva miljard kronor som satsas på cykelstråk som gör det lättare för såväl Malmöbor som inpendlare att röra sig i staden. Vi ska kunna cykla med en stolt femåring till förskolan innan vi fortsätter in till jobbet, och skicka i väg tolvåringen på cykel till träningen på egen hand. Så får vi Malmö att växa helt och hållbart.


Märta Stenevi (MP)

Stadsbyggnadskommunalråd och gruppledare för Miljöpartiet i Malmö