Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Malmös barn har rätt till ett jämlikt samhälle

Anders Skans (V), gruppledare i Malmö.
Foto: OLOF HOLMGREN
Emma-Lina Johansson (V), oppositionsråd i Malmö.
Foto: PRESSBILD

När ska de tidiga insatserna ske? Om inte nu, när, skriver Anders Skans (V) och Emma-Lina Johansson (V).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Vad behöver vi göra i dag för Malmös framtid? När det diskuteras allt från skolresultat, arbetslöshet till kriminalitet i Malmö säger alla att det behövs tidiga insatser. Vänsterpartiets fråga är: När ska dessa tidiga insatser ske? Om inte nu, när? Vad är det som är det egentliga problemet?

År 2010 beslutades att tillsätta en oberoende kommission för att få hjälp med att på sikt minska hälsoskillnaderna i Malmö genom att angripa de bakomliggande orsakerna. Målet med Malmökommissionen har varit att ge beslutsfattarna ett kvalificerat beslutsunderlag. 

2013 var kommissionens slutrapport klar och en av dess genomgående slutsatser var att det behövs tidiga insatser. Barn och ungas uppväxtvillkor är avgörande för deras framtid.

Har dessa tidiga insatser gjorts? Nej! 

I kommissionens rapport förespråkades till exempel en kvalitativ hög förskoleverksamhet för att kompensera barn från studieovana hem, för att ge dem möjligheter att klara av hela skolgången med bra resultat och därmed gå bra rustade ut i arbetslivet. Vad har hänt? Bara de två senaste åren har förskolan i Malmö i den kommunala budgeten fått nedskärningar med 30 miljoner kronor. I Malmö är barngruppernas storlek, en viktig faktor för hög kvalitet enligt Malmökommissionen, långt över de statliga rekommendationerna. Det andra måttet på en förskola med hög kvalitet är personalens utbildningsnivå. I Malmö har andelen högskoleutbildade som arbetar i förskolan minskat drastiskt under flera år.

När ska de tidiga insatserna ske? Om inte nu, när? Hur ska de partier som står bakom dessa nedskärningar av tidiga insatser i framtiden kunna se sina barnbarn i ögonen och säga att ”vi tyckte det skulle gjorts tidiga insatser, men vi ville inte göra dem då” – det vill säga nu.

Det går inte att säga att ”vi visste inte”, det är klart belagt vad som behövs. Satsningar på de små barnens möjligheter att ta plats i staden, att få utrymme för lek, att få ha personal som kan se dem och ge stöd i utvecklingen behövs, men kostar pengar. Det kostar pengar i dagens kommunala budget men ger åtskilligt tillbaka i framtiden. Ska vi som sitter i beslutande ställning i dag kunna se våra barn och barnbarn i ögonen så krävs att vi nu inser att en högre skatt i dag är bättre än nedskärningar i förskolan.

Vad är då svaret på frågan om vad Malmös verkliga problem är? Jo, att det behövs en politik för jämlikhet, en politik som utjämnar skillnaderna i uppväxtvillkor, en politik som leder till att framtidens debattörer inte kan säga att vi ska göra tidiga insatser, utan att framtidens slutsats i stället är att då, det vill säga nu, gjordes tidiga insatser för att minska ojämlikheten. Det tragiska är att alla partier utom Vänsterpartiet i stället sätter en låg skatt framför de uppväxande barnens rätt till jämlika villkor. 

Gör valet nästa år till en folkomröstning om våra barns rätt till ett jämlikt samhälle.


Anders Skans (V)

Gruppledare i Malmö


Emma-Lina Johansson (V)

Oppositionsråd i Malmö