Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Malmömoderaterna: Inför äldrekuratorer

De äldres mående har på tok för mycket fokuserat kring fysiska sjukdomar och för lite på det psykiska måendet, skriver John Roslund (M).Foto: Shutterstock
John Roslund (M), 2:e vice ordförande i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i Malmö.Foto: PRESSBILD

Inte sällan uppfattar både äldre, anhöriga och läkare nedstämdhet och känslan av tomhet som en naturlig del av ålderdomen. Det behöver det inte vara. Malmö borde öka sitt förebyggande arbete och hanterandet av de äldres psykiska hälsa, skriver John Roslund (M), 2:e vice ordförande i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. 2020 är ett år som de flesta knappast kommer att glömma, året då covid-19 tvingade det sociala djuret människan att hålla avstånd och undvika social kontakt. För de äldre som är i den största riskzonen har det varit extra jobbigt, då man plötsligt inte fick de där så oerhört viktiga kramarna från sina nära och kära. Man fick inte ens träffa varandra överhuvudtaget under en viss tid. Samtidigt var och är redan de äldre en grupp där många känner sig ensamma. Man har slutat sitt arbete och därigenom också tappat en stor social plattform i kombination med att man inte har en lika naturlig funktion i Sverige som i andra kulturer, då vår välfärd byggt bort behovet av våra äldre.

Det har gjort att allt fler äldre känner sig ensamma och i farvattnen av det kommer depressioner. Socialstyrelsen uppger att omkring var femte av personer 65 år eller äldre beräknas lida av psykisk ohälsa, en växande andel som inom kort omfatta var fjärde person. Det är en så stor andel äldre som lider av depression att det anses utgöra ett folkhälsoproblem. Bland äldre är diagnoserna depression och ångesttillstånd vanligare än demens. Ändå är det svårt för äldre att få hjälp med sin psykiska ohälsa. 

Inte sällan uppfattar både äldre, anhöriga och läkare nedstämdhet och känslan av tomhet som en naturlig del av ålderdomen. En anledning kan vara att kriterierna för att diagnostisera psykisk sjukdom inte är anpassade för den äldre befolkningen, vilket gör det svårare att upptäcka ohälsan. Om hjälp inte sätts in riskerar individens depression att fördjupas och risken för suicid ökar därmed. Varje år begår cirka 400 personer över 65 år självmord, vilket totalt motsvarar en fjärdedel av alla suicid som begås i Sverige. Den dominerande anledningen beror på just depression.

Många äldre har behov av att få tala om existentiella frågor, men också om tidigare händelser i livet och den ökade sårbarheten som kommer med åldern. Samtalsstöd för de som bor på äldreboende, men också för de som har hemtjänst eller klarar sig själva, kan därför vara ett verktyg för att återfinna meningen med livet, känna minskad oro och acceptans med tillvaron. 

De äldres mående har på tok för mycket fokuserat kring fysiska sjukdomar och för lite på det psykiska måendet. Därför borde Malmö öka sitt förebyggande arbete och hanterandet av de äldres psykiska hälsa. Moderaterna är övertygade om att Malmö behöver flera äldrekuratorer.

Det finns många fördelar med att anställa kuratorer inom äldreomsorgen. I rapporten ”Översyn av ansvarsfördelningen inom den ideella och arvoderade anhörigvården i Umeå kommun” (2016) behandlades frågan om att anställa kuratorer ur ett anhörigvårdarfokus. Översynen tog dock inte ställning till behovet av samtalsstöd hos personer boende på ett vård- och omsorgsboende eller hemma med hemtjänst. Rapporten fastslog att anhörigkonsulenterna var positiva till att inrätta en kuratorfunktion eftersom den typen av stöd inte hinns med på grund av en ökad mängd administration. Något som också bekräftas i de årliga enkäter som vår hemtjänstpersonal i Malmö fyller i kring sin arbetsmiljö.

Att erbjuda möjlighet till samtalsstöd med kurator ger inte bara stöd till brukaren som tvingats flytta från sitt hem utan också till den make eller maka som bor kvar samt till andra anhöriga. Det bör rimligtvis också medföra en minskad arbetsbelastning för personalen vilka är de som brukare och anhöriga i första hand vänder sig till. Kuratorer kan vara ett stöd för personalen och är de som har kompetens att ta fram metoder för reflektion, stöd och handledning. 

I en stad som Malmö, som år efter år ligger i botten avseende nöjd kundindex är det dags att ta tag i de frågor som är viktiga för de äldre och de äldre inom både hemtjänst och boende på vård- och omsorgsboende. De borde få mer hjälp med både fysiska och själsliga problem. Det är det minsta samhället kan bistå med som tack för att de äldre byggt upp vår välfärd. Därför finns äldrekuratorer med i Moderaternas budget 2021 i Malmö.

 

John Roslund (M)

2:e vice ordförande i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i Malmö