Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Malmö ska kunna erbjuda en hoppfull framtid för fler

Gunnar Strömmer (M), partisekreterare.
Foto: KLARA SÖDERBERG

Vi är många som har delansvar för att Sverige inte tidigare hade en hållbar migrationspolitik. Därför har Moderaterna presenterat en ny integrationspolitik. Malmö är en fantastisk stad. Men här finns också problem, skriver Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer inför utfrågningen på Almebaren i kväll.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sverige är ingen kravlös gemenskap. Så inte heller Malmö. Den som är ny i vårt land och i vår stad ska välkomnas, men också mötas av tydliga krav på egna ansträngningar. Det handlar om att följa lagen, att arbeta och att lära sig svenska. På så sätt kan den som vill bygga sin framtid i Sverige snabbare gå från nyanländ till nyanställd och slutligen till ny medborgare.


Att inte våga ställa krav är att göra den som är nyanländ en stor otjänst. Utan tydliga krav blir integrationen extra snårig och svår. Oskrivna regler stänger ofta ute, medan formella regler kan släppa in.


I dag ser vi stora och växande integrationsproblem, inte minst i Malmö. Vi är många som har delansvar för att Sverige inte tidigare hade en hållbar migrationspolitik – strama regler för migrationen är en förutsättning för att klara integrationen framåt. Samtidigt har åtgärderna för att komma tillrätta med arbetslöshet, bidragsberoende och sviktande skolresultat varit långt ifrån tillräckliga under senare år – och för det är socialdemokratiska styren i Sverige och Malmö ansvariga.


Moderaterna är beredda att ställa tydliga krav på den som är ny i Sverige.


I Sverige arbetar man. När fler arbetar blir skatteintäkterna högre och utgifterna lägre. Då finns mer pengar att fördela till sjukvård, skola och polis. Själva arbetsplatsen är också viktig för integrationen, man får kolleger och lär sig hur Sverige fungerar. Men bland utrikes födda saknar alldeles för många ett jobb. En färsk rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) pekar dessutom på att det för många lönar sig för dåligt att gå från bidrag till arbete.


• Det ska alltid löna sig att arbeta. Därför vill vi införa ett bidragstak och stoppa bidragsfusket – här i Malmö vill vi bland annat införa kontroller med hembesök. Vi vill samtidigt sänka skatten, särskilt på lägre inkomster. Med vår politik får en familj, där två vuxna arbetar, över 1 000 kronor mer i plånboken varje månad.


• Därutöver behövs nya vägar in på arbetsmarknaden. Exempelvis föreslår vi i alliansen en ny anställningsform där unga och nyanlända som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet att kombinera jobb och praktik. Den som är arbetslös ska sysselsättas på heltid i aktiviteter som leder till riktiga jobb.


• I Sverige talar man svenska. Språket är på många sätt nyckeln till det svenska samhället – till jobb och egen försörjning. För de allra flesta är kunskaper i svenska helt nödvändigt för att skaffa ett arbete. Därför ska den som är ny i Malmö och Sverige studera svenska med inriktning mot arbetsmarknaden från dag ett.


Men språket är inte bara viktigt för att klara den egna försörjningen. Det handlar om delaktighet i samhället i stort, från att hjälpa sina barn med läxorna till att utöva sina demokratiska rättigheter.


Därför vill Moderaterna införa språkkrav kopplat till försörjningsstöd och etableringsersättningar. Men också för att personer ska få permanent uppehållstillstånd och så småningom medborgarskap i Sverige. Det ska inte räcka med att bara delta i undervisning: Den enskilde måste genom prov kunna visa att han eller hon har grundläggande kunskaper i svenska.


Stefan Löfvens regering har sedan hösten 2014 höjt skatten med över 60 miljarder. Ändå klarar inte det offentliga av sina mest grundläggande uppgifter. Vårdköerna har fördubblats. Allt fler känner sig otrygga, samtidigt som gängvåldet blir allt vanligare och grövre. Nästan var femte niondeklassare blev inte behörig till gymnasiet förra året.


Orsaken är att den S-styrda regeringen har prioriterat bidrag och subventioner framför statens kärnuppgifter.


Sverige är ett fantastiskt land. Och Malmö en fantastisk stad. Men här finns också problem. Ett av de största är att integrationen fungerar alldeles för dåligt. Lagen, arbetslinjen och språket -  det är grunden för att Sverige och Malmö ska kunna erbjuda en hoppfull framtid för fler.


Gunnar Strömmer (M)

Partisekretare i Nya Moderaterna