Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Malmö ska inte samarbeta med Islamakademin

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd i Malmö.
Foto: PONTUS ANDERSSON
Nima Gholam Ali Pour (SD), politisk sekreterare.
Foto: PRESSBILD

Organisationer som själva har radikala åsikter kan inte motverka radikalisering, menar Sverigedemokraterna i Malmö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Den projektindustri som har funnits under en lång tid i Malmö stad, som ett resultat av ett långt socialdemokratiskt maktinnehav, har skapat mycket besvikelse på grund av sina ständiga tillkortakommanden. Dessa projekt har fört oss till en situation där det sker för många skjutningar för att polisen ens ska kunna hantera dem. Samtidigt växer hemlösheten och arbetslösheten är dubbelt så hög som i riket.


När det rödgröna styret i Malmö implementerade denna projektkultur på en sådan viktig fråga som kampen mot våldsbejakande extremism, var det för många uppenbart att det skulle bli ett stort fiasko. Projektet ”Våra liv” var ett samverkansprojekt mellan Malmö Stad och ett antal organisationer i Malmö. Projektets syfte var att förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism bland ungdomar. Organisationen Spiritus Mundi fick en central roll i detta projekt, trots att de saknade erfarenhet om de frågor som projektet skulle arbeta med.


Resultatet blev ett misslyckande som också uppmärksammats av media. Medan terrorismen fortsatte att skörda sina offer i Europa så utbröt det en diskussion i Malmö om vad Spiritus Mundi hade gjort med alla pengar som de hade att använda för att motverka våldsbejakande extremism.


En annan organisation som medverkade i ”Våra liv” var Islamakademin. Islamakademin är även projektägare i Malmö Stads nya projekt mot våldsbejakande extremism, Safe Space Malmö, som ska vara ett resurscentrum mot ungdomars radikalisering. Kulturmagasinet Opulens har granskat Islamakademin och menar att ”en granskning av Islamakademins uttalanden och podd-föreläsning visar att deras åsikter strider mot både Malmö Stads värdegrund, läroplanen och socialtjänstlagen”. Flera artiklar på Islamakademins hemsida uttrycker sig nedsättande om homosexuella.  


Nyhetsmagasinet Fokus rapporterar att Islamakademins grundare, Salahuddin Barakat, formulerar sig utförligt på Islamakademins hemsida om vikten av att kvinnor och män hålls åtskilda och inte har fysisk kontakt. Barakat sitter just nu i ledningsgruppen för Safe Space Malmö.


Vi menar att organisationer som själva har radikala åsikter inte kan motverka radikalisering. Dessutom så är det uppenbart att det inte är lämpligt att en organisation med de åsikter som Islamakademin har ska få legitimitet genom att samverka med Malmö stad. Malmö stad borde genast ta avstånd från Islamakademin.


Efter terrordåden i Stockholm så måste alla partier inse att den socialdemokratiska projektkulturen i Malmö och alla dess misslyckanden inte kan användas i kampen mot våldsbejakande extremism. SÄPO:s senaste bedömning är att det finns tusentals våldsbejakande extremister i Sverige och att en av de städer där koncentrationen av våldsbejakande extremister är stor i just Malmö.


Sverigedemokraterna har lagt många skarpa förslag på riksplanet, och lokalt i Malmö har SD utvecklat ett kommunalt program mot våldsbejakande extremism. Vi menar framför allt att skolpersonal måste utbildas i att upptäcka islamistiska, högerextrema och vänsterextrema symboler och språk. Staden behöver också ta fram handlingsplaner för att kommunens alla instanser ska veta hur de ska kunna motverka extremism, varje berörd kommunal instans måste veta vad dessa har för ansvar. Vi menar också att ett råd bör inrättas mot våldsbejakande extremism samt att i samråd med Malmö högskola producera mer forskningsunderlag om hur vi kan motverka den här typen av rörelser.


Vi är beredda att lyssna på andra partier och tillsammans komma fram till seriösa lösningar kring hur man ska motverka våldsbejakande extremism. Däremot är det oacceptabelt att den parodi som det rödgröna styret har satt i gång med projekt som drivs av oseriösa och olämpliga aktörer ska få fortsätta.


Magnus Olsson (SD)

Oppositionsråd i Malmö


Nima Gholam Ali Pour (SD)

Politisk sekreterare SD Malmö