Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Malmö ska inte alls satsa på att bli en halvmiljonersstad

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd i Malmö.Foto: PETER KROON
Med en mer restriktiv invandringspolitik kommer befolkningsökningen i Malmö vara måttfull och därmed behöver staden inte förtätas i rask takt, skriver Magnus Olsson (SD).Foto: COLOURBOX

Med en mer restriktiv invandringspolitik behöver Malmö inte förtätas i rask takt. Målet om en halv miljon invånare måste ändras. En mer segregerad stad med förslummade områden kommer inte gynna Malmöborna, skriver oppositionsrådet Magnus Olsson (SD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Sverigedemokraterna har länge varit kritiska mot förtätningen av Malmö. Att alla andra partier förutom SD stöder förtätning beror på premissen att befolkningen i Malmö ska öka snabbt. Lejonparten av Malmös befolkningsökning består av invandring från utlandet. Det innebär att förtätning, den snabba befolkningsökningen och invandring hänger ihop. 

Med en mer restriktiv invandringspolitik kommer befolkningsökningen i Malmö vara måttfull och därmed behöver staden inte förtätas i rask takt. Det innebär även att förtätningens negativa konsekvenser inte kommer drabba Malmö i lika stor omfattning. Förskolor och skolor kommer ha större friytor. Malmöborna kommer ha tillgång till större grönytor. En mindre förtätad stad kommer ha mer öppna utrymmen och upplevs därmed tryggare. 

Enligt Malmö stads hållbarhetsrapport 2019 finns det en målkonflikt mellan ambitionen om en förtätning av staden och ett behov av att förbättra förutsättningarna för en biologisk mångfald och livsviktiga ekosystemtjänster. Även om förtätning bevarar jordbruksmarken försämras den biologiska mångfalden inom staden. Andelen hårdgjord yta i staden ökar och grönytor av bra kvalitet som ger goda förutsättningar för biologisk mångfald minskar. 

Malmö har redan i dag störst andel hårdgjord yta av den totala landarealen jämfört med alla andra svenska tätorter med en befolkning på över 30 000 personer. 55 procent av tätortens totala landareal utgörs av hårdgjord mark, vilket kan jämföras med Göteborg, som ligger på 40 procent och Stockholm, vars andel hårdgjord yta är 33 procent. En stad kan inte endast bestå av betong. 

Nu planerar det vänsterliberala styret i Malmö en snabb och skrämmande förtätning av miljonprogramsområdena Bellevuegården och Lorensborg. Människor som hittills haft utrymmen för rörelse, fritid och och grönområden kommer nu att förlora detta.

Förtätningen riskerar förstärka segregationen genom att de resursstarka lämnar dessa områden och beger sig till mer spatiösa områden, medan de som har mindre resurser tvingas stanna kvar.  

Det Malmös miljonprogramsområden behöver är inte trånga utrymmen och mer betong. Områdena riskerar att bli mer otrygga och mindre familjevänliga. Det är skrämmande att ens föreställa sig hur covid-19 skulle kunnat ha utvecklats i Malmö med en halv miljon invånare med förtätade bostadsområden där ingen kan hålla avstånd. 

Med alla dessa negativa aspekter av förtätningen är det inte konstigt att det finns ett motstånd mot förtätningen i de områden som det vänsterliberala styret planerar att förtäta. I Bellevuegården har namnunderskrifter samlats in och stormöten hållits för att stoppa förtätningen. 

Sverigedemokraterna har länge varnat för förtätningens konsekvenser. Vi förstår att den skånska åkermarken måste bevaras, men det innebär inte att levnadsvillkoren för de som bor i staden måste försämras. En mer segregerad stad med förslummade områden kommer inte gynna Malmöborna. Det kommer endast göra Malmö mer otryggt. 

Motståndet mot förtätningen i Bellevuegården och på andra håll visar att det vänsterliberala styret i Malmö inte har rett ut alla frågetecken som finns kring förtätningen. Det har inte gjorts en ordentlig konsekvensanalys. Den förtätning som ska genomföras ska genomföras på vissa människors bekostnad. Det är inte ett hållbart sätt att bygga en stad. 

Sverigedemokraterna vill att styrets mål om att Malmö ska bli en halvmiljonstad ska avvecklas. Det finns ingen mening med ett sådant mål när det råder brist på bostäder och utrymme. En utredning borde genomföras för att ta reda på om det finns alternativ till förtätning i en stad som växer i en mer måttfull takt. Den princip som ska följas är att kommunen inte ska försämra livet för de som redan bor här, bara för att befolkningen ska växa. Förtätningen av Malmö får aldrig bli en dogm. Ledorden vi måste beakta och ta med oss i den fortsatta stadsplaneringen är att i den täta staden ökar konfliktytorna. 

 

Magnus Olsson (SD)

Oppositionsråd i Malmö