Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Malmö ska bli en arbetarstad

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd i Malmö (SD).
Foto: PRESSBILD
Malmöborna står inför ett vägval. Det är dags att lämna den misslyckade socialdemokratin bakom sig och ta ett steg framåt för att möta de stora problem som finns i vår stad, skriver Magnus Olsson (SD).
Foto: SHUTTERSTOCK

Sverigedemokraternas inriktning för Malmös budget 2021 har varit att fördela mer pengar till de som har byggt vår stad och de som ska bygga vår stad i framtiden. Malmö ska bli en arbetarstad med fler löntagare och fungerande kommunal välfärd som stöder pensionärer, barn och ungdomar, skriver oppositionsrådet Magnus Olsson (SD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Malmö har potential att bli en av Europas mest framgångsrika städer. En potential som dessvärre överskuggas av den socialdemokratiska bidragspolitiken, som främjar fortsatt högt beroende av olika typer av bidrag, utanförskap och kriminalitet.  

Utgångspunkten för partiernas budgetarbete har varit att Malmö behöver göra besparingar på 442 miljoner. Socialdemokraterna och Liberalerna valde i sitt budgetförslag att använda den så kallade resultatutjämningsreserven. En reserv som endast ska användas vid kristider och när ladorna är tomma. Vi vill i stället göra en översyn av hela Malmö stads verksamhet för att säkerställa att kommunen inte slösar med skattemedel.  

I vår budget sänker vi kostnaderna för hemlöshet och socialbidrag, som tillsammans kostar skattebetalarna 1,6 miljarder kronor årligen. Vi minskar antalet kommunikatörer. Vi minskar kommunens bidrag till studieförbund som ofta har politiska associationer. Modersmålsundervisning får minskat anslag och vi ser över de kommunala bidragen till civilsamhället, som ofta har skapat skandaler i medierna. 

Med dessa besparingar lyckas vi inte endast hålla budget, utan även göra satsningar på underfinansierade kommunala verksamheter som äldreomsorg och skolan. Sverigedemokraterna satsar i vår budget 65 miljoner kronor mer på skolnämnderna än vad S och L gör. Vi satsar 66 miljoner mer på vård- och omsorgsnämnderna än vad det rödblå styret gör i sin budget. Vår inriktning har varit att fördela mer pengar till de som har byggt vår stad och de som ska bygga vår stad i framtiden. Dessa pengar har vi fått fram genom att sänka bidragen. Malmö ska bli en arbetarstad med många löntagare och en fungerande kommunal välfärd som stöder pensionärer, barn och ungdomar. Varje slösad skattekrona är en stöld från Malmöborna.

En budgetreservation hanterar inte bara den ekonomiska fördelningen. Den handlar även om inriktningen. Vi är tydliga i vår budget med att det ska bli svårt att uppehålla sig i Malmö som kriminell eller illegal migrant. Det innebär att socialtjänsten inte ska utbetala socialbidrag eller bostäder till illegala migranter. Malmö ska heller inte attrahera nyanlända migranter genom olika incitament. Kommer man som nyanländ till Malmö ska socialtjänsten erbjuda en bostad för den nyanlände i en annan kommun eller en möjlighet att återvandra. Vi inför ett maxtak för hur dyra bostäder för socialbidragstagare ska vara. Alla bostäder som har en hyra över 8 000 kronor ska behandlas av politikerna i arbetsmarknads- och socialnämnden som då tar ett personligt ansvar för beslutet. Om man kommer från en annan kommun och uppbär socialbidrag ska det överhuvudtaget inte vara möjligt att teckna ett hyreskontrakt med MKB. De som kommer till Malmö ska veta att socialbidrag är undantaget och arbete är det ordinära.

Samtidigt förtydligar vi integrationsprocessen. Vi inför en bortre gräns för SFI och avgiftsfria tolktjänster. Vi menar att när etableringstiden för nyanlända är avslutad ska invandraren kunna svenska. För att det här ska kunna vara möjligt gör vi satsningar för att få bort SFI-kön i Malmö. Vi inrättar Samhällsintroduktion Malmö som innebär en sammanhållen integrationsprocess. Vi inför integrationsplikt för invandrare med fokus på utbildning, samhällsorientering, svensk kultur och det svenska språket. Integrationsprocessen i det svenska samhället ska följas upp med ett samhällstest. Det ska bli tydligt att de som väljer att leva i Malmö ska bli en del av det svenska samhället. I vår budget gör vi satsningar för att motverka invandringens konsekvenser som svenskfientlighet och parallellsamhällen. 

Malmö och Malmöborna står inför ett vägval. Det är dags att lämna den misslyckade socialdemokratin bakom sig och ta ett steg framåt för att möta de stora problem som finns i vår stad. Vi sverigedemokrater har förslagen för att ta oss an dessa problem och skapa en konstruktiv inriktning för Malmö som kommer göra vår stad till framgångarnas stad.


Magnus Olsson (SD)

Oppositionsråd i Malmö

0