Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Malmö måste få nya simhallar

Om vi har viljan finns alla förutsättningar för att ge Malmöborna de simidrottsytor som staden behöver redan år 2023, skriver Åsa Bjerkén, Per Elfvin och Ewa Bertz (L).Foto: SHUTTERSTOCK
Åsa Bjerkén, ordförande i Kappsimningsklubben Malmö.Foto: PRIVAT
Per Elfvin, ordförande i Simklubben Ran Malmö.Foto: PRESSBILD
Ewa Bertz (L), ordförande i fritidsnämnden Malmö.Foto: DAVID JOHANSSON

Malmö har en lång och stolt tradition av simidrott med föreningar som producerar atleter i världsklass. Fler simytor skulle ge idrottare rätt förutsättningar men även möta behovet av simundervisning, skriver Åsa Bjerkén, Per Elfvin och Ewa Bertz (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Malmös utbyggnad av simidrottsytor håller inte takten när staden växer. När anläggningarna som staden förfogar över nu är nära sin fulla kapacitet, ställs simundervisning för skolelever och föreningsliv emot varandra.

I dagsläget har Malmö stad sju bad i egen drift: Fyra inomhusbad och tre tempererade friluftsbad. Efter otaliga turer är det beslutat att det uttjänta Simhallsbadet, tidigare Aq-va-kul, slutligen ska tas ur bruk år 2029. Planen är att en ny simanläggning då ska stå klar på stadionområdet för att täcka den förlorade kapaciteten. Nuvarande planering är därför ett nollsummespel som inte möter ett ökande behov. Det är även värt att beakta risken att man kan tvingas stänga Simhallsbadet innan 2029 då det är i så dåligt skick, vilket skulle äventyra stadens förmåga att förse skolorna med grundläggande simundervisning.

Vikten av tillgängliga simytor för barn och unga kan bland annat ses av att ungefär hälften av invånarna i Malmö är under 35 år. Simundervisning är grundskolans lagstadgade ansvar och simkunskaper är särskilt viktiga för att undvika drunkningsolyckor i kuststaden Malmö. För att klara av grundskolans uppdrag om simkunniga elever har många bassängtider på senare år tvingats tas från allmänheten och fördelats om till simundervisning. Kapacitetsbristen har även inneburit att polisen har svårt att genomföra sina undervattensutbildningar. Bristen på simytor leder till att flera för staden viktiga verksamheter ställs emot varandra.

Malmö har en lång och stolt tradition av simidrott med föreningar som producerar atleter i världsklass. 2019 tog stadens simidrottsföreningar, Malmö Kappsimningsklubb och Simklubben Ran, tillsammans hem över 30 SM-medaljer. Föreningarna har i dag tillsammans över 6 500 medlemmar varav en majoritet är flickor. Antalet medlemmar ökar för varje termin men bristen på tillgängliga simytor gör det svårt för föreningarna att utveckla sin verksamhet då vi inte kan erbjuda alla tid och plats i bassängerna. 

Fler funktionella simytor skulle ge idrottare i staden rätt förutsättningar men också ge fler möjlighet att testa på vattensporter. En ny simanläggning blir en plats där barn lär sig simma, framtidens idrottare tränar och skador rehabiliteras. En funktionell anläggning som kan anpassas efter olika behov skapar en samlingsplats där Malmöbor från hela staden möts.

Att bygga simanläggningar är historiskt sett ett svårt och dyrt projekt med långa byggtider och stora risker för fel med omfattande konsekvenser och kostnader. Men tekniken har på senare år utvecklats snabbt. Nya anläggningar kräver inte längre djupa gropar som fylls med betong och kakel utan byggs i stället på marknivå med rostfria stålmoduler som gör byggprocessen markant snabbare. Genom att bygga på en redan detaljplanelagd tomt i kommunens ägo kan en ny anläggning stå klar långt innan 2029.

Man behöver inte heller oroa sig för att en kakelplatta spricker eller att vid läckor tvingas gräva upp hela bassänger eftersom delar kan bytas ut utan att tömma anläggningen. Den sammanlagda kostnaden för både konstruktion och underhåll blir med detta markant lägre. 

Metoderna innebär också en större flexibilitet i användning av bassängerna. Med höj- och sänkbara bottnar kan anläggningarna användas för flera olika verksamheter samtidigt, som att på ena sidan ha sjukgymnastik och på den andra träna vattenpolo. En ny anläggning skulle också bidra till lägre tryck på övriga badanläggningar och deras reningsverk, vilket bidrar till en förlängning av livslängden då de inte längre behöver belastas till sin maximala kapacitet. 

Att kunna erbjuda simundervisning för att förebygga dödliga drunkningsolyckor är vår grundläggande skyldighet. Att uppfylla detta ska inte behöva ställas emot stadens föreningar och andra verksamheter. Nu går vi vidare med planeringsarbetet för att fastställa form, funktion och finansiering. Om vi har viljan finns alla förutsättningar för att ge Malmöborna de simidrottsytor som staden behöver redan år 2023. 

 

Åsa Bjerkén

Ordförande i Kappsimningsklubben Malmö

 

Per Elfvin

Ordförande i Simklubben Ran Malmö 

 

Ewa Bertz (L)

Ordförande i Malmö fritidsnämnd