Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Malmö måste byggas helt

Behovet av en statlig social bostadspolitik är stort. Men även lokalt behövs ytterligare insatser, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Lars-Erik Lövdén (S) och Emilie Malm (S).
Foto: JACOB LEANDER-OLSSON / SHUTTERSTOCK
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
Foto: PETER KROON
Lars-Erik Lövdén (S), ordförande i MKB.
Foto: JOHAN PERSSON
Emilie Malm (S), ordförande i Boplats Syd.
Foto: PRESSBILD

Bostadsrätter behöver byggas i områden som i dag domineras av hyresrätter och fler hyresrätter behöver byggas i områden som domineras av bostadsrätter. Därför presenterar vi ett bostadspaket för Malmö, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh, Lars-Erik Lövdén och Emilie Malm vid Socialdemokraterna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Bostaden är central för att människor ska kunna leva ett gott liv i frihet. Men i dag fungerar inte bostadspolitiken på ett tillfredsställande sätt. Många människor har svårt att få tag i en bostad och allt fler upplever att boendet blir allt dyrare. Även om det är glädjande att det har byggts mer än på flera decennier i Malmö de senaste åren är det tydligt att marknaden inte kan lösa situationen för alla på egen hand. Behovet av en statlig social bostadspolitik är stort. Men även lokalt behövs ytterligare insatser. Därför presenterar vi ett bostadspaket för Malmö.

En blandad stad och fler bostäder till rimliga priser

En stad där invånarna lever sida vid sida och möts leder till ett tryggare Malmö. När livet förändras ska bostadsområdet erbjuda möjligheter att bo kvar, oavsett om du skiljer dig och vill bo kvar nära barnens skola eller om du på äldre dagar vill byta till en mer tillgänglighetsanpassad bostad. Därför ska Malmö stad:

Planera för en blandad stad 

Bostadsrätter behöver byggas i områden som i dag domineras av hyresrätter och fler hyresrätter behöver byggas i områden som domineras av bostadsrätter. Innovativa lösningar på småhus och radhus behöver byggas i ett växande Malmö och fysiska barriärer brytas.

Lansera Mallbo

Tillsammans med näringslivet har Malmö stad utarbetat pilotprojektet Mallbo för fler prisvärda bostäder i Malmö. Kommunen har nu lokaliserat mark för projektet och inom kort kommer en så kallad markanvisningstävling initieras där näringslivets innovationskraft ska bidra till att fler prisvärda lägenheter kan byggas till en på förhand definierad maxhyra.

En aktiv allmännytta

MKB tar ett stort ansvar för att bostadsmarknaden i Malmö ska utvecklas hållbart. På några år har bolaget gått från att färdigställa 28 lägenheter till att nu leverera i genomsnitt 750 nya lägenheter per år. 

Premiera MKB:s trogna hyresgäster 

Ambitionerna växlas upp ytterligare då MKB ges i uppdrag att ta fram en modell för att premiera trogna hyresgäster och skapa flyttkedjor inom beståndet genom att erbjuda trogna hyresgäster en möjlighet att flytta till nyproduktion till reducerad hyra. Så kan exempelvis en ensamstående änka få möjlighet att flytta till en nybyggd mindre och mer bekväm lägenhet i samma bostadsområde, samtidigt som den gamla lägenheten frigörs för en barnfamilj.

Rikta större lägenheter till barnfamiljer 

MKB bör underlätta för barnfamiljer att få en större lägenhet genom att, förutom existerande maxgräns för antal boende, också införa ett minimikrav på antal boende vid förmedling av en del av de större lägenheterna vid uthyrning via Boplats Syd.

Öka stabilitet i nya bostadsområden

I dag mellanlandar många Malmöbor i en nyproducerad hyreslägenhet mellan försäljning och köp av bostad. Socialtjänsten ställer krav på att Malmöbor med försörjningsstöd som bor i nyproduktion snabbt ska söka sig till ett billigare alternativ. Detta bidrar till en hög omflyttning i nyproduktionen. För att öka stabiliteten vill vi ge MKB möjlighet att undanta en del av de nyproducerade lägenheterna från förmedling till hushåll med försörjningsstöd under perioden för nyförvaltning (två år). Därefter ska även resterande lägenheter åter öppnas upp för alla att söka via Boplats Syd. Minst 10 procent ska vara tillgängliga för alla redan från start.

Armkrok med fastighetsägare

I dag accepterar endast MKB och ett fåtal andra fastighetsägare försörjningsstöd som inkomst för att få hyra en lägenhet. Fler fastighetsägare behövs i arbetet med ett Malmö som håller ihop. 

Markpolitiken bidra till att bygga Malmö helt

En ny markanvisningspolicy för Malmö stad ska tydliggöra att den som vill göra markaffärer med kommunen för att bygga hyresbostäder ska tillgängliggöra minst 10 procent, antingen av sitt nyproducerade eller av sitt befintliga bestånd, för alla Malmöbor att söka via Boplats Syds kö. Det innebär att även Malmöbor med försörjningsstöd ska kunna komma i fråga för dessa lägenheter.

Få frågor är viktigare för Malmös långsiktiga utveckling än bostadsbyggandet och planeringen av staden. Därför tar vi nu nya steg mot att bygga Malmö helt.


Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Malmö


Lars-Erik Lövdén (S)

Ordförande i MKB


Emilie Malm (S)

Ordförande i Boplats Syd