Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Malmö mår bra av mer vänsterpolitik

Jonas Sjöstedt (V), partiledare. Foto: JESSICA SEGERBERG
Emma-Lina Johansson (V), oppositionsråd i Malmö. Foto: PRESSBILD

Genom en förändrad skattepolitik, satsningar på förskola och skola samt en progressiv bostadspolitik kan vi vända utvecklingen för Malmö. Det är dags för mer vänsterpolitik, skriver Jonas Sjöstedt (V) och Emma-Lina Johansson (V) på Vänsterpartiets partidag under Almedalsveckan.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dag är det Vänsterpartiets dag i Almedalen. En arena som allt fler väljer att inte åka till. Flera organisationer och enskilda deltar inte i år på grund av nazistiska organisationers framfart. Senast för ett par veckor sedan blev Vänsterpartiets bokbord i Lund attackerat av NMR-anhängare. Det är inte bara ett direkt hot mot vår demokrati utan en konsekvens av en politik som ökat ojämlikheten och människors uppgivenhet inför samhällsutvecklingen. Almedalens fader, Olof Palme, sa i ett tal 1985, på dagen sex månader innan sin död: 

Kan vi medverka till att livet blir lite lättare, förhoppningarna för framtiden lite större och drömmarna lite ljusare då har vi fyllt vår politiska uppgift, att stå för gemenskapens, solidaritetens och jämlikhetens idéer.” 

 

Tyvärr har socialdemokratin helt frångått den tanken. Det visar sig både i Malmö Stads mittenorienterade minoritetsstyre och i regeringens famlande efter blocköverskridande överenskommelser. 

 

Sverige är det OECD-land där ojämlikheten växer snabbast, där de fattiga blir fattigare och de rika, rikare. Det syns inte minst i Malmö där barnfattigdomen är högst i Sverige och strukturell hemlöshet tvingar vanligt folk till tillfälliga boendelösningar eller civilsamhällets solidariska famn. Det här är inte en utveckling som inte går att förändra – det som krävs är politisk vilja och faktiska beslut. 

 

Vänsterpartiet fick under förra mandatperioden igenom ett antal reformer i våra förhandlingar med regeringen för att öka jämlikheten, men vi ser att det krävs större krafttag än så. Mittenregeringen ger hellre mer bidrag till de rikaste, än skapar förutsättningar för en välfärd för alla. Vi behöver vända utvecklingen genom att omfördela resurser i samhället , på riktigt.

 

Alla barn ska ges bra förutsättningar i livet. Ett ekonomiskt jämlikt samhälle skapar bättre chanser för alla barn. Att barn i Malmö inte får tillgång de mest grundläggande saker som att kunna följa med på skolutflykt eller få ett par nya skor när de gamla är urvuxna, beror på att deras föräldrar har svårt att få ekonomin att gå ihop. Därför behövs det en politik som gör upp med ojämlikheten. Det krävs satsningar på fler jobb och en fungerande sjukförsäkring, men också progressiv skattepolitik. I dag finns avdrag och skattereduktioner som utnyttjas av de med höga inkomster – Vänsterpartiet vill i stället höja skatten för de allra rikaste. Vi vill ha ett skattesystem som gynnar vanligt folk, som skulle skapa förutsättningar för Malmö att minska barnfattigdomen.

 

Vi vill se reella satsningar på förskola och skola. Vi vill se satsningar på elevhälsan och att det kompensatoriska uppdraget fullföljs genom en förändrad politik på lokal nivå. Men ska det vara möjligt under åren som kommer måste statliga satsningar på pedagogisk utbildning göras och lärarnas arbetsvillkor måste förbättras. Vänsterpartiet vill att arbetsbördan för lärare ska lätta genom fler kolleger och minskad administration.

 

Bostad ska vara en mänsklig rättighet, inte en vara på en marknad, och staten måste ta ett större ansvar för bostadspolitiken. Bristen på bostäder begränsar människors frihet och i förlängningen samhällets utveckling. Vi vill se en blandad stad där inget barn vräks från sitt hem och där alla har rätt till en bostad. Malmöstyret måste sluta sälja ut mark, bostäder och i stället satsa på en progressiv tomträttspolitik och kommunalt byggbolag. Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen och då krävs en aktiv statlig bostadspolitik. Under 2014-2018 drev vi igenom den största satsningen på 20 år inom bostadspolitiken, men det räcker inte. Vi driver på för att genomföra fler reformer med fokus på att bygga hem med rimliga hyror som folk har råd med.

 

Genom en förändrad skattepolitik, satsningar på förskola och skola samt en progressiv bostadspolitik kan vi vända utvecklingen för Malmö, minska barnfattigdomen och de ökande klyftorna. En politik som skapar jämlikhet och när drömmar värnar också vår demokrati. Det är dags nu, för solidaritetens och jämlikhetens idéer. Det är dags för vänsterpolitik.

 

Jonas Sjöstedt (V)

Partiledare

 

Emma-Lina Johansson (V)

Oppositionsråd i Malmö