Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Malmö behöver trygga stråk

Ett lämpligt tryggt stråk hade kunnat gå ifrån Gustav Adolfs torg, genom Lugnet och vidare till Möllevångstorget och sedan vidare till stadsdelarna söderut, skriver Torbjörn Tegnhammar och Niclas Röhr.Foto: SHUTTERSTOCK
Torbjörn Tegnhammar Oppositionsråd i Malmö (M)Foto: CHARLOTTE T STROMWALL
Niclas Röhr Ersättare i Malmö kommunfullmäktige (M)Foto: PETER KROON

Att få känna sig trygg i sin egen stad borde anses som en grundläggande demokratisk rättighet. Skapa trygga korridorer i den offentliga miljön, skriver Torbjörn Tegnhammar (M) och Niclas Röhr (M) inför dagens fullmäktige i Malmö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Vi kan inte vänta på att Malmö får tillräckligt många poliser ute på gator och torg. Malmöborna måste här och nu få möjlighet att kunna känna sig trygga när de rör sig i det offentliga rummet. Därför föreslår Moderaterna på torsdagens kommunfullmäktige att Malmö stad inför särskilda trygga stråk, med extra bra belysning, trygghetskameror, larmknappar där hjälp kan tillkallas vid hotfulla situationer och trygghetsvärdar som med sin närvaro skapar just trygghet, inte minst för kvinnor, som många gånger upplever rädsla när de går hem på kvällen. 

Men trots att såväl en enig teknisk nämnd och Malmö stads egna experter vid stadskontoret förordar att vårt förslag ska genomföras, så vägrar Socialdemokraterna rösta ja till förslaget. Återigen prioriteras partipolitisk prestige kring goda förslag framför att genomföra reformer som stärker Malmöbornas trygghet.

Att få känna sig trygg i sin egen stad borde anses som en grundläggande demokratisk rättighet. Så är det inte i Malmö i dag. Trots att marginella förbättringar har skett så uppger fortfarande 4 av 10 Malmöbor att de är rädda för att gå ut när det är mörkt. Ännu värre ser det ut bland kvinnliga pensionärer, där polisens nationella trygghetsundersökning visar att så många som 60 procent väljer bort att gå ut ensamma på kvällen. Vi kan inte ha det så här. Samhällets allra mest centrala uppgift är att skapa trygghet åt sina medborgare. När inte detta sker bryts samhällskontraktet och den sociala tillit som håller ihop oss som medmänniskor äventyras.

Att stärka tryggheten i Malmö kommer vara ett tufft arbete som kräver långsiktighet. Mycket av den kriminalitet som drabbar staden har sitt ursprung i Socialdemokraternas misslyckande med integrationen i Malmö. Det har skapat Sveriges djupaste utanförskap och landets högsta arbetslöshet. När ungdomar tvingas växa upp utan vuxna förebilder som går till jobbet riskerar de i stället att dras in i en gangsterkultur präglad av våldsromantik, samhällsförakt och polishat. Malmö behöver därför långsiktiga satsningar där människor som lever i arbetslöshet möts av kraftfulla insatser för att få hjälp att kunna få ett arbete, försörja sig själva och vara goda förebilder för sina barn. Även skolan behöver stärkta resurser för att barn från socioekonomiskt svagare bakgrund ska kunna få en bra start i livet som de kan bygga vidare ett framgångsrikt liv på.

Malmömoderaterna har också länge drivit på för en polisreform där kommunerna får möjlighet att anställa egna ordningspoliser, som kan komplettera den statliga polisen och skapa trygghet genom en stark fysisk närvaro på gator och torg. 

Malmöborna kan dock inte tvingas att vänta vare sig på förbättrad arbetslinje eller nödvändiga polisreformer. Politiken måste leverera åtgärder som stärker invånarnas trygghet i sin egen stad här och nu.

Därför har vi moderater lämnat in en motion som kommer behandlas i dag i kommunfullmäktige. Den fysiska stadsplaneringen är ett oerhört viktigt verktyg för att skapa en öppen stad där invånarna kan röra sig fritt. Mörka tunnlar, täta buskage och dåligt upplysta gator skapar hinder i inte minst kvinnors rörelsefrihet. En stark medvetenhet om detta måste ständigt finnas med i all stadsplanering, men Moderaterna vill gå ännu längre. Med utpekade trygga stråk där extra trygghetsskapande fysiska åtgärder har vidtagits i form av exempelvis förstärkt belysning, trygghetskameror och larmknappar kan vi skapa korridorer i den offentliga miljön dit människor som upplever otrygghet kan söka sig till när de rör sig ute när det är mörkt. Ett lämpligt tryggt stråk hade kunnat gå ifrån Gustav Adolfs torg, genom Lugnet och vidare till Möllevångstorget och sedan vidare till stadsdelarna söderut.

I de trygga stråken kan också trygghetsvärdar arbeta för att skapa en positiv vuxennärvaro, och kanske också slå följe en bit med personer som går själva.

Det är mycket beklagligt att Socialdemokraterna vägrar att ge stöd åt vårt förslag, trots att Malmö stads tjänstemän är positiva. Arbetet för att stärka Malmöbornas trygghet är alldeles för viktigt för att ignoreras på grund av partipolitisk prestige.

 

Torbjörn Tegnhammar (M)

Oppositionsråd i Malmö

 

Niclas Röhr (M)

Ersättare i Malmö kommunfullmäktige