Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Malmö behöver ett europeiskt FBI

Karin Karlsbro (L), Europaparlamentariker.
Foto: HENRIK JANSSON

Liberalerna välkomnar att Moderaterna vill ta debatten om gängkriminalitet och dödskjutningar i Malmö till Europaparlamentet. Men ska vi ta debatten till EU-nivå måste vi också prata om lösningar på EU-nivå, skriver EU-parlamentarikern Karin Karlsbro (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Trygghet är en frihetsfråga. När man inte känner trygghet krymper tillvaron, möjligheten att kunna leva som man vill utan rädsla minskar. Ökande skjutvapenvåld och gängkriminalitet i Sverige och särskilt i Malmö utgör ett allvarligt hot mot friheten. 


Att garantera människors trygghet och säkerhet är en huvuduppgift för varje medlemsstat. Men vi har länge underskattat hur kriminalitet, vapen och droger flödar mellan medlemsländerna och in över EU:s gränser. Den fria rörligheten i EU är för de flesta en fantastisk frihet och möjlighet. Men när människor färdas allt lättare över gränser gäller tyvärr detsamma för kriminalitet, vapen och droger. Så ska vi inte ha det. EU:s fria rörlighet ska öka friheten, inte missbrukas av dem som vill förstöra. 


Därmed är det helt på sin plats att frågan om gängkriminalitet debatteras på EU-nivå. Initiativet från Moderaterna med Tomas Tobé i spetsen till debatten är angeläget. Samtidigt ska vi vara medvetna om gängkriminalitetens internationella koppling och att kriminalitet är ett stort problem på många håll i Europa. Moderaterna i Europaparlamentet har de senaste veckorna lagt mycket fokus på att debatten ska kretsa specifikt kring situationen i Malmö. 


Liberalerna vill hellre fokusera på lösningarna. I dag sker EU:s samarbete mot brottsbekämpning genom EU-myndigheten Europol som saknar operativ befogenhet och som fungerar främst som stöd för polisen i medlemsländerna. Samarbetet är tandlöst och kan inte möta det allvarliga läget. Ändå vill de flesta svenska partier inte trappa upp samarbetet ordentligt. 


Menar vi allvar med att strypa flödet av kriminalitet, droger och vapen måste EU få rejäla muskler. Liberalerna vill därför se att Europol utvecklas till ett europeiskt FBI som ska vara operativ och ha möjlighet att göra egna insatser när gäng verkar i flera medlemsländer.


Organiserad brottslighet såsom vapensmuggling, narkotikasmuggling och människohandel har inga gränser, och därför kan enskilda länder aldrig tackla den på egen hand. 


Moderaterna har haft ett högt tonläge om att EU inte tar organiserad brottslighet på stort nog allvar. Nu är det upp till bevis. Ska vi ta debatten om gängkriminalitet till EU-nivå måste vi också prata om lösningar på EU-nivå. Det kommer kräva samarbetsvilja, och det kommer kräva resurser. Polissamarbete borde prioriteras upp i EU:s budget medan annat som till exempel jordbruksstöd borde ges mindre medel. Till sist kan vi ändå komma till en punkt där vi behöver bestämma oss för om vi ska satsa mer eller mindre på EU. De flesta svenska partier, inte minst Moderaterna, säger dock att de inte accepterar att vi satsar mer resurser på EU. Hur det går ihop med att ta krafttag mot gängkriminalitet är inte helt lätt att begripa. 


Liberalerna i Europaparlamentet är redo att satsa på och öka EU-samarbetet mot gränsöverskridande brottslighet. Jag hoppas att alla andra partier är redo att göra detsamma, så att den viktiga debatt som hölls i Europaparlamentet i går inte bara var tomma ord. Människors frihet och liv står på spel. 


Karin Karlsbro (L)

Europaparlamentariker