M accepterar inte en skönmålande verklighetsbild

Torbjörn Tegnhammar (M), oppositionsråd i Malmö.
Foto: CHARLOTTE T STROMWALL / PRESSBILD

Med David Ehles mätmetod kan man alltså konstatera att brottsligheten minskar om det sker två fler mord, men tre färre cykelstölder, skriver Torbjörn Tegnhammar (M) i en replik.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I sina försök att låtsas som att Sveriges problem med otrygghet inte existerar blandar David Ehle friskt bland äpplen och päron på Kvällsposten Debatt, eller snarare bland cykelstölder och förnedringsrån. Det är också anmärkningsvärt att en redaktör för en hemsida som utger sig för att vara någon form av faktagranskare författar en hel artikel där han genomgående argumenterar emot ståndpunkter som Moderaterna inte framfört. Det är djupt ohederligt av David Ehle att ljuga om Moderaternas bostadspolitik. 

Men till det viktigaste: Hur ligger det egentligen till med brottsligheten?

Det stämmer förvisso att antalet anmälda brott minskat något de senaste åren, även om även den siffran har ökat på längre sikt. Problemet med att som David Ehle bedöma problemen med brottslighet genom att bara titta på antalet begångna eller anmälda brott är att man då viktar cykelstölder, snatterier och klotter likadant som förnedringsrån, gruppvåldtäkter och mord. Med David Ehles mätmetod kan man alltså konstatera att brottsligheten minskar om det sker två fler mord, men tre färre cykelstölder. 

Fredrik Kärrholm, polisinspektör och kriminolog från University of Cambridge, har tagit fram en analysmetod, Crime Harm Index (brottsskadeindex), där brottsligheten viktas olika beroende på hur grovt brottet är. Tittar man på utvecklingen i Sverige med hjälp av denna metod blir bilden plötsligt en helt annan än den som David Ehle beskriver. Fredrik Kärrholm visar med hjälp av data från Brottsförebyggande rådet att trots att antalet anmälda brott i Sverige har minskat de senaste fem åren så har det skett en betydande ökning av Crime Harm Index. Svenskarna har alltså utsatts för grövre brott de senaste fem åren, även om det totala antalet brott har minskat. Följer man indexet längre tillbaka i tiden är den negativa utvecklingen ännu större. Ska Sverige kunna lösa sina allvarliga samhällsproblem måste verklighetsbeskrivningen vara korrekt. David Ehle borde därför sluta sprida missvisande uppgifter.

Moderaterna kommer aldrig acceptera en skönmålad verklighetsbild där allvarliga samhällsproblem sopas under mattan. Moderaterna kommer vara stenhårda i vår kamp emot den grova kriminaliteten och det allt grövre våld som drabbar människor i vårt samhälle. Det borde David Ehle uppmuntra i stället för att misstänkliggöra och sprida missvisande uppgifter.


Torbjörn Tegnhammar (M)

Oppositionsråd i Malmö