Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Lunds skolor skadas av vänsterns hämndaktion

Rasmus Törnblom (M), ordförande utbildningsnämnden Lunds kommun.Foto: MARTIN OLSON / LUNDS KOMMUN
Hedvig Åkesson (KD), 1:e vice ordförande utbildningsnämnden Lunds kommun.Foto: MARTIN OLSON
Camilla Norberg Hansen (L), ledamot utbildningsnämnden Lunds kommun.Foto: CHRISTINE OHLSSON
Anders Edström (FNL), ledamot utbildningsnämnden Lunds kommun.Foto: PRIVAT
David Liljedal (C), ledamot utbildningsnämnden Lunds kommun.Foto: PRESSBILD

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Det ekonomiska läget i kommunsverige är ansträngt. Runtom tvingas kommuner till att vidta åtgärder för att säkerställa långsiktig ordning och reda i ekonomin för att klara framtidens välfärd. Lunds kommun tillhör inte undantaget. När utgiftsläget inte möts upp av motsvarande intäkter måste den ekonomiska politiken läggas om. Under flera år har kostnader för verksamheter i Lunds kommun placerat sig i ett högt kostnadsläge i förhållande till jämförbara kommuner. Det är en utveckling som, om den tillåts fortsätta, kommer att lämpa över omfattande kostnader på framtida Lundabor eller tvinga fram en betydande kvalitetsförsämring i välfärden. Inget av dessa alternativ är att föredra. 

 

Därför är den budget som Lunds kommun fastställde för 2020 återhållsam och alla kommunala verksamheter får solidariskt vara med och ta ansvar. För utbildningsnämndens del, som redan erbjuder vad som antagligen är Sveriges mest kostnadseffektiva gymnasieutbildning till tusentals skånska ungdomar, har ett omfattande arbete pågått för att säkerställa att den höga kompetens och kvalitet som finns i verksamheten kan värnas. 

 

När närmare 60 procent av gymnasieeleverna på Lunds gymnasieskolor kommer från andra kommuner än Lund är det för oss självklart att vi ska ta rätt betalt för deras gymnasieplatser. Därför har en del i arbetet med utbildningsnämndens budget handlat om att få ett antal dåligt konstruerade beslut från kommunfullmäktige upphävda. Dessa beslut har i realiteten inneburit att Lunds skattebetalare har subventionerat inslag i gymnasieutbildningen som har kommit alla elever till del. Arbetet med att identifiera och upphäva dessa förslag har pågått sedan tidigt i våras. Totalt handlar det om drygt tio miljoner kronor.

 

I september tog en enig utbildningsnämnd beslut om att be kommunfullmäktige om att få dessa förslag upphävda. En majoritet i kommunstyrelsen följde sedan utbildningsnämndens beslut. Även i kommunfullmäktige finns det en majoritet för att upphäva besluten. Beslutet behövde tas på kommunfullmäktige i november för att utbildningsnämnden skulle kunna fastställa sin budget för 2020 innan årsskiftet. 

 

Döm därför av vår förvåning när vänsterpartierna beslutade att använda en så kallad minoritetsåterremiss på dessa beslut. Minoritetsåterremissen är ett demokratiskt verktyg som kan användas av en minoritet av kommunfullmäktige för att skjuta upp ett beslut i syfte att inhämta mer information. För dessa beslut var dock vänsterpartierna ärliga med att det inte behövdes. Skälet till minoritetsåterremissen var i stället att vänsterpartierna blivit förbannade över att kommunfullmäktiges ordförande avstyrt ett försök från deras sida att bryta upp hela kommunens budget, som i demokratisk ordning togs i våras. Minoritetsåterremissen kan därför närmast jämföras med en hämndaktion riktad mot det politiska styret men med skolverksamheterna som offer. Det är ett djupt oansvarigt agerande. 

 

Nu hänger tio miljoner kronor löst och någon budget för utbildningsnämndens del är inte möjlig att ta förrän vi vet om dessa beslut blir upphävda eller inte. Ansvaret för den osäkerhet som en försenad budget innebär vilar nu tungt på vänsterpartierna. Att vänsterpartierna dessutom har ägnat de senaste månaderna åt att i hårda ordalag avkräva besked om budgetens konsekvenser för skolorna blir närmast parodiskt. Ett omfattande arbete har pågått och ett besked hade kunnat ges i fredags – om inte vänsterpartierna hade dragit in dessa beslut i sitt politiska spel. Att detta dessutom innebär att Lundaborna till dess att besluten upphävs får subventionera gymnasieskolan för elever från andra kommuner är direkt orättvist.

 

Rasmus Törnblom (M), ordförande utbildningsnämnden Lunds kommun

Hedvig Åkesson (KD), 1:e vice ordförande utbildningsnämnden Lunds kommun

Camilla Norberg Hansen (L), ledamot utbildningsnämnden Lunds kommun

Anders Edström (FNL), ledamot utbildningsnämnden Lunds kommun

David Liljedal (C), ledamot utbildningsnämnden Lunds kommun