Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Lund behöver fler friskolor

Det borde vara självklart att ge tummen upp till de friskolor som uppfyller Skolinspektionens krav och ansöker om att etablera i Lund, skriver Lundakvintetten i utbildningsnämnden. Foto: SHUTTERSTOCK
Rasmus Törnblom (M), ordförande utbildningsnämnden Lund. Foto: MARTIN OLSON
Hedvig Åkesson (KD), 1:e vice ordförande utbildningsnämnden Lund. Foto: MARTIN OLSON
Camilla Norberg Hansen (L), ledamot utbildningsnämnden Lund. Foto: CHRISTINE OHLSSON
Ida Alterå (C), ledamot utbildningsnämnden Lund. Foto: MARTIN OLSON
Börje Hed (FNL), kommunalråd Lund. Foto: MARTIN OLSON

Lunds kommun bör lägga om sitt arbete gentemot de fristående skolorna, skriver Lundakvintetten i kommunens utbildningsnämnd.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

På onsdagens utbildningsnämnd föreslår Lundakvintetten i utbildningsnämnden att Lunds kommun lägger om sitt arbete gentemot de fristående skolorna. Det handlar dels om att vi som huvudregel kommer att yttra oss positivt till Skolinspektionen om friskoleetableringar och dels om att vi vill att kommunen ska arbeta mer proaktivt för att möjliggöra för friskolor att expandera och etablera sig i Lunds kommun. Vi menar att detta är en nödvändig kursomläggning för att Lund ska klara av att möta ett växande antal elever i gymnasieåldern, för att ansvarsfullt kunna hushålla med Lundabornas skattepengar och för att Lund över tid ska kunna behålla och förstärka positionen som Sveriges ledande utbildningsort. 

 

Under den kommande tioårsperioden kommer antalet elever i gymnasieåldern i Skåne att öka med över 12 000. Över hälften av dessa kommer dessutom att vara bosatta i Lund eller dess direkta närhet. De planer som i dag finns för nya gymnasieskolor i Skåne är långt ifrån tillräckliga. Att Lunds kommun mer eller mindre ensamt ska fortsätta bära stora investeringar i nya gymnasieskolor är inte långsiktigt ekonomiskt försvarbart. Redan i dag sticker Lund ut jämfört med Malmö och Helsingborg där friskolorna står för runt hälften av gymnasieplatserna. I Lund står friskolorna endast för runt en fjärdedel. Med tre fjärdedelar av elevplatserna i kommunal regi blir förväntan lätt att kommunen kommer att fortsätta bygga gymnasieskolor och att friskolorna därmed endast ska bidra på marginalen. Det är ett synsätt som behöver ändras. 

 

Vi har redan i dag några av Skånes, och i vissa fall Sveriges, mest eftertraktade gymnasieutbildningar. Elever söker sig till våra utbildningar från hela Skåne och erbjuds en mycket kvalitativ utbildning med duktiga lärare och studiemotiverande miljöer. Det gör att många elever kan lämna skolan med en examen och bli redo för jobb eller vidare studier. Samtidigt finns det ett flertal duktiga fristående skolaktörer som såväl här som i andra delar av landet bedriver en högkvalitativ utbildningsverksamhet och därmed kan komplettera och erbjuda en sporrande konkurrens till de befintliga skolorna. Att underlätta för dessa att ta ett större ansvar för utbildningsplatserna och utbildningskvaliteten i Lund menar vi skulle kunna ge ett större utbildningsutbud för eleverna och samtidigt minska de ekonomiska riskerna som stora investeringar i skollokaler innebär för Lunds skattebetalare. 

 

Allt för länge har vänsterpartiernas ideologiska motstånd mot medborgarnas rätt att välja begränsat Lund som utbildningsort. Det rödgröna styret motsatte sig ett flertal friskoleetableringar och diskussion började föras om en sjätte kommunal gymnasieskola. Någon idé om att underlätta för friskolorna att etablera och expandera för att på så sätt kunna vara med och ta ett större ansvar för Lund som utbildningsort saknades. Argumenten som anförts från vänsterhåll har ofta handlat om att skydda de kommunala skolorna från konkurrens, att programmen som friskolorna har velat erbjuda redan har funnits i Lunds kommun och att vi gjort bäst i att fokusera på våra egna verksamheter. I ljuset av det framtida behovet av utbildningsplatser bygger de i bästa fall sin retorik på kortsiktiga analyser och i värsta fall på kraftigt ideologiserade, felaktiga föreställningar. 

 

Vi menar tvärtom att det bör vara självklart att ge tummen upp till de friskolor som uppfyller Skolinspektionens krav och ansöker om att etablera i Lund. Dessutom ser vi att Lunds kommun har en läxa att göra framåt. Vi behöver bli bättre på att låta de fristående aktörerna vara med och ta ansvar för Lund som utbildningsort. Ska vi lyckas med det behöver vi också hitta former för att bättre kunna arbeta tillsammans med fristående skolor om allt ifrån med planering såväl till etableringar och expansioner. Ett sådant arbete skulle kunna ge många positiva utfall. Utbildningskvalitén skulle kunna stärkas, valmöjligheterna för eleverna förbättras, kommunen skulle få fler aktörer att samarbeta med kring gymnasieskolan samtidigt som Lunds skattebetalare slipper belånas för ytterligare stora investeringar. 

 

Rasmus Törnblom (M), ordförande utbildningsnämnden Lund

Hedvig Åkesson (KD), 1:e vice ordförande utbildningsnämnden Lund

Camilla Norberg Hansen (L), ledamot utbildningsnämnden Lund

Ida Alterå (C), ledamot utbildningsnämnden Lund

Börje Hed (FNL), kommunalråd Lund