Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Löntagare gynnas inte av skrotade skyddsombud

Anna Ingers (S), oppositionsråd Helsingborg.
Foto: PRESSBILD
Det värsta som kan hända på jobbet är att en kollega dör i en arbetsplatsolycka. I Helsingborg inträffade en dödsolycka i hamnen för ett par veckor sedan, skriver Anna Ingers (S).
Foto: HELSINGBORGS HAMN

Skyddsombuden har en nyckelroll att spela och ju fortare de bereds plats, desto bättre för arbetsmiljön på arbetsplatser. Tyvärr saknar många arbetsplatser skyddsombud, skriver Anna Ingers (S), oppositionsråd i Helsingborg på Skyddsombudens dag.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dag är det skyddsombudens dag. Vi socialdemokrater tycker det är bra att deras viktiga arbete synliggörs. Det systematiska arbetsmiljöarbetet som skyddsombuden gör är en del av en garant för ett hållbart arbetsliv. De senaste åren har vi översköljts av flera rapporter som berättar om psykisk ohälsa på arbetsplatserna. Idag är psykisk ohälsa, stress och utmattning den vanligaste orsaken till sjukskrivning på svenska arbetsplatser. För att motverka de negativa konsekvenserna av ett gränslöst arbetsliv krävs en förstärkning av arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Det finns lösningar på den utbredda ohälsan. Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor och stärka skyddsombudens roll kan sjukskrivningar förhindras.


Helsingborgs kommun har länge brottats med ökande sjukskrivningar på flera förvaltningar. Vi socialdemokrater har vid ett par tillfällen tidigare motionerat i frågan och föreslagit åtgärder som att utveckla arbetssätt som utgår ifrån tillitsstyrning, brukarens behov och personalens erfarenheter och kunskaper men inte fått tillräckligt gehör. I stället har staden valt andra åtgärder som med facit i hand inte kommit tillrätta med sjukskrivningarna som fortfarande är många. Det behövs ett helhetsgrepp kring frågan som spänner över hela kommunens verksamhet. Skyddsombuden har en nyckelroll att spela och ju fortare de bereds plats, desto bättre för arbetsmiljön på arbetsplatserna.


Det värsta som kan hända på jobbet är att en kollega dör i en arbetsplatsolycka. När det gäller statistiken för dödsolyckor är det en siffra som tyvärr varit på uppgång under de senaste åren och det ser dystert ut för år 2019. Hittills har 39 människor dött på sina arbeten i Sverige. I jämförelse är det långt fler än de som dör i gängrelaterad kriminalitet.


I Helsingborg inträffade en dödsolycka i hamnen för ett par veckor sedan. Tidigare i år har det skett en dödsolycka på Filborna återvinningsstation och en på Ica Långebergas lager. Totalt registrerades 639 arbetsplatsolyckor i Helsingborg förra året.


Skyddsombudens uppdrag är att representera arbetstagaren på arbetsplatsen. De har till uppgift att se till så att arbetsplatsen fungerar som den ska. Det gäller allt från luft och ljudnivå till arbetsmängd, arbetsställningar, arbetskläder och tid till återhämtning, stress och bemanning. Uppdraget handlar också om att försöka skapa ett bra samarbetsklimat mellan arbetsgivare och arbetstagare så att arbetsmiljöfrågorna kan få en framträdande plats. Med andra ord ett grannlaga uppdrag.


Tyvärr är det långt ifrån alla arbetsplatser som har ett skyddsombud trots att det är lag på att alla arbetsplatser med över fem anställda ska ha det. Helsingborg stad är inte annorlunda än andra arbetsgivare, flera arbetsplatser saknar skyddsombud. 


Vi socialdemokrater kommer därför föreslå att kommunfullmäktige i Helsingborg får i uppdrag att kartlägga hur många av stadens arbetsplatser med fler än fem anställda som har skyddsombud och hur många arbetsplatser som inte har det. Detta för att reda på hur det ser ut på stadens arbetsplatser samtidigt som det ger en fingervisning om var vi ska lägga krutet. Ambitionen är att få arbetsgivarna att samarbeta med de fackliga organisationerna så att skyddsombud på alla arbetsplatser med fler än fem anställda kan bli verklighet.


Svenskt näringsliv har gett sig in i debatten och anser att fackens rätt att föreslå skyddsombud ska skrotas och i stället ersättas med en oberoende arbetsmiljörådgivare underställd Arbetsmiljöverket. En inställning som även Sverigedemokraterna har valt att förvalta. Det är fel väg att gå. I dag har skyddsombuden de fackliga organisationernas mandat och dess samlade kunskap, att ta bort det gynnar knappast löntagarna. Det är krävande och inte sällan konfliktfyllt att arbeta för förbättringar i arbetsmiljön och att då veta att de fackliga organisationerna finns i bakgrunden som stöd med erfarenhet och kompetens kan i många fall vara avgörande för skyddsombudet att våga agera.


Anna Ingers (S)

Oppositionsråd Helsingborg