Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Liberalerna vilseleder om elevers betyg i Malmö

Siffrorna talar sitt tydliga språk och visar att betygsinflationen i Malmö är ett allvarligt problem som inte kan negligeras, skriver Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD).
Foto: SHUTTERSTOCK
Jörgen Grubb (SD), riksdagsledamot Östergötlands län och ledamot i utbildningsutskottet.
Foto: PRESSBILD
Nima Gholam Ali Pour (SD), gruppledare i Malmö grundskolenämnd.
Foto: SD MALMÖ

Skolkommunalrådet i Malmö Sara Wettergren (L) har varit snabb med pressmeddelanden för att berätta om de goda betygsresultaten i Malmö. Men Liberalerna berättar inte att en stor del av de förbättrade betygsresultaten beror på betygsinflationen, skriver Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. En nyligen genomförd granskning visar på stora skillnader mellan de betyg som elever får i Malmös grundskolor, jämfört med de resultat som samma elever får i de nationella proven. Granskningen visar skillnaden mellan betyg i årskurs 9 och resultat på nationella prov utifrån grundskoleförvaltningens statistik för läsåret 2018/2019.

I ämnet matematik har så många som 49 procent av eleverna fått högre betyg jämfört med det resultat som de fått i de nationella proven. I ämnet svenska har 33 procent.

Betygsinflationen är ett problem som drabbar hela Sverige och finns i både kommunala skolor och i friskolor. Anmärkningsvärt är att kommunalrådet Sara Wettergren (L) varit snabb med att ge ut pressmeddelanden för att berätta om de goda betygsresultaten i Malmö, utan att berätta att en stor del av dessa förbättrade betygsresultat beror på en betygsinflation. Detta blir vilseledande och visar att Malmös kommunalråd med ansvar för skolan hellre fokuserar på att ge ut positiva pressmeddelanden istället för att på riktigt verka för att höja kunskapsnivån bland Malmös elever. 

Betygsinflationen bär med sig flera problem som i slutändan drabbar eleverna, lärarna och vårdnadshavarna. Om betygen inte speglar elevers faktiska kunskaper blir det svårt att veta hur elevernas kunskaper i olika skolor ser ut, och vilka insatser som behövs för att höja skolresultaten. Dessutom visar nationella analyser att elever som går i skolor med generös betygssättning i förhållande till nationella prov i genomsnitt klarar sig sämre på gymnasiet jämfört med elever som fått samma betyg men gått på skolor med en mindre generös betygssättning, vilket är självklart. Då betygen avgör vilken gymnasieskola eleven kommer in på, kan betygsinflation leda till att elever som konkurrerar om gymnasieskolans studieplatser behandlas olika. 

Man kan enkelt konstatera att betygsinflationen är ett allvarligt problem. Det som ytterligare förvärrar situationen, är att betygsinflationen är extrem hög i vissa skolor som befinner sig i socialt utsatta områden. Enligt Skolverkets statistik får hela 83,8 procent av eleverna vid Hermodsdalsskolan högre slutbetyg jämfört med resultatet i det nationella provet, i ämnet matematik.

Siffrorna talar sitt tydliga språk och visar att betygsinflationen är ett allvarligt problem som inte kan negligeras. Därför vill Sverigedemokraterna att grundskoleförvaltningen varje år ska återkomma med en fördjupad rapport om betygsinflationen i Malmös skolor, som ska redovisas för grundskolenämnden. Att endast berätta om de förbättrade skolresultaten utan att ta betygsinflationen i beaktning, så som S och L-styret gjort, är oseriöst och ger en felaktig bild av skolverksamhetens utveckling i Malmö. 

I samband med en sådan fördjupad rapport om betygsinflationen är det lika viktigt att årligen bedöma vad orsakerna till betygsinflationen är. Detta är ett arbete som skulle kunna göras tillsammans med lärarfacken, då lärarna besitter en stor kunskap om orsakerna till betygsinflationen. Det är viktigt att veta om betygsinflationen kan motverkas genom att fortbilda lärare eller genom att förhindra påtryckningar gentemot lärare eller genom andra åtgärder. 

Sverigedemokraterna vill även att betyg ska införas redan i årskurs fyra. Tydliga utvärderingar och betyg ska återigen vara en naturlig och integrerad del av den svenska skolan. Betyg i tidiga årskurser gör det möjligt att tidigt upptäcka barn i behov av stödinsatser. Det möjliggör även för föräldrarna att få en mer rättvis bild av sina barns kunskapsnivå.  Vid en större betygsinflation försvinner fördelarna med betygssättning och gör att informationen som elever och vårdnadshavare får genom betygen visar sig vara oriktig.

Ingen, bortsett från de styrande politikerna, vinner på att vi förtränger hur utbredd betygsinflationen är. Det är dags att se verkligheten som den är. 

Att Malmös skolor har fått bättre skolresultat är en sanning med modifikation.


Jörgen Grubb (SD)

Riksdagsledamot Östergötlands län och ledamot i utbildningsutskottet


Nima Gholam Ali Pour (SD)

Gruppledare i Malmö grundskolenämnd