Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Liberalerna i Malmö sviker de äldre

Torbjörn Tegnhammar (M), oppositionsråd i Malmö. Foto: JENS CHRISTIAN/KVÄLLSPOSTEN
Torsten Elofsson, ordförande för Kristdemokraterna i Malmö. Foto: JENS CHRISTIAN/KVÄLLSPOSTEN

Det var visst för tufft för Malmöliberalerna att stå emot Socialdemokraternas motstånd mot att ge Malmös äldre ökad valfrihet. Äldrevården får 35 miljoner mindre än om L hade hållit vad alliansen lovade väljarna, skriver Torbjörn Tegnhammar (M) och Torsten Elofsson (KD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I Malmö ska det vara tryggt att åldras. När människor som i årtionden bidragit till vår stads utveckling blir äldre är det dags för samhället att betala tillbaka. Tyvärr gäller det samhällskontraktet inte i Malmö i dag. Tvärtom får kommunen oroväckande låga resultat i de öppna jämförelser som Socialstyrelsen genomför varje år. Det är så det blir i en kommun där integrationen inte fungerar och bidragslinjen råder framför arbete. 

 

Resurser som hade kunnat gå till äldreomsorgen tas i stället i anspråk av ett växande utanförskap. Politik handlar om att hålla vad man lovar och att göra nödvändiga prioriteringar. I den gemensamma alliansbudget som våra två partier Moderaterna och Kristdemokraterna var med och förhandlade fram innan valet, och som till slut Moderaterna tillsammans med Centerpartiet lade fram i kommunfullmäktige i december 2018, ökade vi anslagen till äldreomsorgen med 55 miljoner kronor. Dessa medel som skulle gå till att stärka kvaliteten och ge våra äldre den omsorg de förtjänar. Därtill ser vi stora möjligheter att effektivisera äldreomsorgen genom ökad digitalisering, inte minst i handläggningen. Därför innehöll vår budget en satsning som innebar att varje krona som kunde sparas med hjälp av digitalisering helt skulle gå tillbaka till verksamheten för att ytterligare erbjuda Malmös äldre en förbättrad äldrevård. Detta hade kunnat innebära uppåt 100 miljoner kronor i ökade resurser. 

 

Politik handlar om att hålla vad man lovar. Våra partier har stått upp för alliansens gemensamma löfte om en bättre äldrevård. Agerandet från övriga alliansen fick tyvärr följden att våra satsningar för Malmös äldre inte förverkligades.

 

I den budget Liberalerna lade tillsammans med Socialdemokraterna i Malmö, raderades stora delar av alliansens satsning ut. Äldrevården i Malmö får under detta år 35 miljoner kronor mindre än om Liberalerna hade hållit vad hela alliansen gemensamt lovade väljarna. Sveket mot väljarna är Liberalernas, men skulden till situationen i Malmös äldrevård är Socialdemokraternas. De har styrt staden i 24 år och det är anmärkningsvärt att S inte bättre prioriterar behoven hos de äldre som en gång byggde vår stad. Dyra skrytbyggen i det socialdemokratiska skyltfönstret har det alltid funnits resurser till, medan våra äldre år efter år har fått stryka på foten.

 

Att bli äldre innebär för många att man hamnar i en utsatt situation. Med stigande ålder ökar behovet av hjälp och stöd. Då är det viktigt att vi som politiker säkerställer att den äldre kan få behålla så mycket egenmakt och rådighet över sitt eget liv som möjligt. Det är en fråga om värdighet. En grundläggande rättighet borde vara att de äldre själva får välja vem och under vilka former som ska ta hand om deras omsorg. Så ser det ut i många kommuner men i Malmö har Socialdemokraterna slagits med näbbar och klor för att förvägra våra äldre deras rätt att välja själva. Alliansens löfte till väljarna i Malmö var att införa lagen om valfrihet i äldreomsorgen. Detta hade givit våra äldre möjligheten att välja och även välja bort den kommunala omsorgen om de inte är nöjda med den. Vår uppfattning var att detta var en prioriterad fråga för hela alliansen inklusive Liberalerna.

 

Vi förvånades därför över att ledande socialdemokrater efter att de inlett samarbetet mellan S och L, från talarstolen i kommunfullmäktige slog fast att det inte kommer att införas någon valfrihet inom äldreomsorgen i Malmö. Uppenbarligen var det för tufft för ett litet parti att stå emot Socialdemokraternas grundmurade motstånd mot att ge Malmös äldre en större möjlighet att styra över sina egna liv.

 

Moderaterna och Kristdemokraterna kommer alltid stå upp för stadens äldre, som en gång byggde Malmö. Därför är vårt löfte till Malmöborna att fortsätta verka för mer resurser till äldreomsorgen och värna rätten att styra över sitt eget liv även på äldre dar.

 

Torbjörn Tegnhammar

Oppositionsråd Moderaterna

 

Torsten Elofsson

Ordförande Kristdemokraterna i Malmö