Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Liberalerna har länge kämpat mot antisemitism

Ewa Bertz (L), kommunalråd i Malmö. Foto: DAVID JOHANSSON

Liberalerna har länge kämpat mot antisemitismen i Malmö, skriver kommunalrådet Ewa Bertz (L) i en replik till entreprenören Dan Olofsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Liberalerna har länge varit drivande för att motverka antisemitismen i Malmö. Det har vi fortsatt med i kommunledningen. I samarbetet med Socialdemokraterna var en av de punkter vi fick igenom en handlingsplan för att bekämpa antisemitism. I planen tar politiker, föreningar och företrädare för religiösa samfund gemensamt fram åtgärder för att komma tillrätta med antisemitism i Malmö. 

Som en del i arbetet mot antisemitism kommer vi att ha ett så kallat Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med judiska församlingen, vilket bland annat innehåller:

Vidareutveckling av det judiska informationscentret med utgångspunkten att den judiska minoriteten ska kunna behålla och utveckla sin kultur i Malmö, genom bland annat stöd till språkutbildningar, idrottsverksamhet och koloniverksamhet.

Stöd till centrets uppsökande verksamhet och arbetet för att motverka antisemitism i Malmö.

Förverkligandet av ett judiskt utbildningscenter och stöd till att initiera och genomföra flera kulturarrangemang som knyter an till det judiska kulturarvet och idétraditionen.

Förstärkning och förankring av arbetet mot antisemitism i Malmös skolor för att få en långsiktigt positiv påverkan på elevers och föräldrars värderingar och attityder.

Samarbete kring den internationella konferensen för hågkomsten av Förintelsen, som Malmö kommer vara värd för i oktober 2020.

 

Jag har som företrädare för kommunledningen deltagit i möten och diskussioner med bland annat Dan Olofsson. Jag gläds verkligen över de generösa donationer som givits och utlovats till judiska församlingen. Det är föredömligt.

 

Judiska församlingen presenterade tillsammans med Dan Olofsson ett utkast på åtgärder för att motverka antisemitism under ett möte som jag deltog i. Samma åtgärder som nu ingår i IOP. Problemet är att politiker på rak arm och på sittande möte inte kan förbinda kommunen till sådana kostnader som Dan Olofsson utlovat, som dessutom löper över flera mandatperioder. Vi kan inte frångå de processer som demokratin är uppbyggd på. Det vore kort och gott maktfullkomligt av styret att gå in i ett sådant projekt utan gängse demokratiska beredningar. 

 

Mot den här bakgrunden menar Dan Olofsson att Liberalerna inte står upp för Malmös judiska befolkning. Vilket inte är med sanningen överensstämmande. Vi har alltid stått upp för Malmös judiska befolkning och kommer alltid att göra det.

 

Ewa Bertz (L)

Kommunalråd i Malmö för demokrati och mänskliga rättigheter