Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Liberaler: Tacka nej till S-inviten

Louise Eklund (L), regionråd i Region Skåne.
Foto: PRESSBILD
Cristina Glad (L), regionfullmäktigeledamot i Region Skåne.
Foto: PRESSBILD
Monica Hildingson (L), ledamot i Trygghets- och säkerhetsberedningen i Malmö.
Foto: PRIVAT
Carl-Vincent Reimers, medlem i Liberalerna i Malmö.
Foto: PRESSBILD
Olle Schmidt (L), före detta fullmäktigeledamot och EU-parlamentariker.
Foto: PRESSBILD
Fredrik Sjögren, medlem i Malmöliberalerna.
Foto: PRESSBILD
Lotta Törner (L), medlem i Malmöliberalerna.
Foto: PRIVAT
Allan Widman (L), riksdagsledamot från Malmö.
Foto: PRESSBILD
1 / 8

När vi granskar de sakpolitiska förutsättningarna är det tydligt att Socialdemokraterna inte bör bli en samarbetspartner till Liberalerna, skriver flera liberaler i Malmö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Ikväll röstar Liberalerna i Malmö om huruvida partiföreningen ska sätta sig i ett gemensamt styre med Socialdemokraterna. Inför budgetomröstningen i kommunfullmäktige har Socialdemokraterna kommit med ett erbjudande till vårt parti om att tillsammans styra staden. Vår uppfattning är att Liberalerna bör tacka nej till erbjudandet. Anledningarna till detta är flera men rör inte minst sakpolitiken där vi står långt från varandra i avgörande frågor.


På skolområdet gick Liberalerna till val med ambitionen om att höja skolresultaten i Malmö. I vårt kommunpolitiska handlingsprogram slog vi som första punkt fast att om resultaten i Malmö ska höjas måste vi se till att kunskapsinhämtning står i fokus och studiero råder under lektionerna. Därför vill vi införa ordningsomdömen, nolltolerans mot ogiltig frånvaro och mobilförbud i klassrummen. Det är åsikter som Socialdemokraterna inte delar. Så sent som i torsdags röstade partiet nej till en motion från Liberalerna i kommunfullmäktige om mobilförbud under lektionstid. Att gå in i ett gemensamt styre utan att ha en gemensam målbild på en för oss så central fråga är inte den bästa förutsättningen för ett lyckosamt samarbete.


Liberalerna gick till val med ett ambitiöst program vad gäller att öka valfriheten i Malmö. Ambitionen sträcker sig från skolområdet till äldreomsorgen och syftar till att låta individen så långt det är möjligt göra egna val inom välfärden. Denna ambition delas inte av S. Inte heller har vi en gemensam grund vad gäller näringspolitiken, där bland annat synen på kommunala bolags osunda konkurrens med privata företag skiljer oss åt.


När vi granskar de sakpolitiska förutsättningarna är det tydligt att Socialdemokraterna inte bör bli en samarbetspartner till Liberalerna. Vi gick till val med alliansen, men fick inte mandat att ta över styret i Malmö. SVT:s Valu visar att sju av tio L-väljare i år placerade sig själva till höger. Vi vet också att många av dem som röstar liberalt väljer mellan Liberalerna och Moderaterna. Att utgöra opposition till S är det bästa sättet att förvalta våra väljares förtroende.


Utöver det sakpolitiska avståndet finns det andra anledningar till att vi finner det svårt att sätta oss i ett samstyre med Socialdemokraterna. Det mest trängande är det problematiska förhållande S i Malmö har till antidemokratiska krafter. Frågan är akut och situationen har de senaste åren förvärrats, inte minst för Malmös judiska befolkning som under lång tid varit utsatt för trakasserier och hot om våld. Det är en förfärlig utveckling som står i djup kontrast mot den öppna, toleranta stad vi vill att Malmö ska vara. 


Tyvärr har Malmös socialdemokrater inte tillräckligt tydligt satt ned foten i denna helt avgörande fråga. Inte heller har man valt att stötta de initiativ Liberalerna lagt fram vad gäller att motverka antisemitismen i Malmö. I kommunfullmäktige har en liberal motion om så kallade snubbelstenar till minne av Förintelsens offer avslagits eller hanterats utan åtgärd. En motion Liberalerna lagt fram om att ta fram en skolbok om Förintelsen till Malmös skolelever har S så här långt gått emot. Så sent som i augusti röstades ett förslag från Liberalerna om en tydligare skrivning om kampen mot antisemitismen i vår stad ned. Inte heller har Malmös ledande socialdemokrater tillräckligt starkt tagit avstånd från att flera aktiva i SSU Skåne har delat både våldsbejakande och antisemitiska inlägg på sociala medier.


Tyvärr passar det in ett mönster där ledande socialdemokrater i Malmö under lång tid avstått från att ta avstånd från antisemitism. Det är exempelvis värt att påminna om hur den dåvarande kommunstyrelseordföranden Ilmar Reepalu (S) 2009 ville förhindra Israel från att delta i en internationell tennistävling i staden. Detta motiverades med att Malmö har en stor befolkning med rötter i Mellanöstern. 


Detta är djupt bekymmersamt och gör att vi motsätter oss ett styre tillsammans med Socialdemokraterna. Vår långsiktiga trovärdighet som ideologisk vakthund för liberala värden skulle kraftigt komprometteras om vi som liberalt parti valde att samarbeta med ett parti som har så svårt att markera rågång mot antisemitism och antidemokratiska krafter.


Louise Eklund

Cristina Glad

Monica Hildingson

Carl-Vincent Reimers

Olle Schmidt

Fredrik Sjögren

Lotta Törner

Allan Widman

Medlemmar i Liberalerna i Malmö